We wtorek 30 marca 2010 odbyła się na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki prezentacja prac dyplomowych zgłoszonych do konkursu prac dyplomowych Stowarzyszenia Wychowanków Wydziału Mechanicznego Energetycznego Politechniki Śląskiej. Na konkurs zgłoszono 7 prac, wszystkie osoby zaprezentowały swoje prace.

Jury w składzie:

 • prof. Edward Kostowski - Politechnika Śląska, przewodniczący jury
 • inż. Edward Bacza - Biuro Projektów Mexem Gliwice 
 • mgr inż. Jan Surówka - EMS Gliwice, V-prezes Zarządu Stowarzyszenia
 • mgr inż. Janusz Piniożyński -  Energotechnika-Projekt Gliwice
 • mgr inż. Wojciech Wiśniewski - Energoprojekt Gliwice
 • mgr inż. Marian Żmija - Energoprojekt Katowice 

postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

 • I nagroda
  • mgr inż. Jakub Tuka (promotor: dr inż. Marcin Liszka)
 • II nagroda ex aequo 
  • mgr inż. Michał Bieniek (promotor: dr hab inż. Andrzej Rusin, prof. nzw. w Pol. Śl.)
  • mgr inż. Tomasz Malik (promotor: dr inż. Marcin Liszka)
  • mgr inż. Grzegorz Nowak (promotor: dr inż. Marcin Liszka)
  • mgr inż. Łukasz Wilżyński (promotor: prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł)
 • wyróżnienia:
  • mgr inż. Sławomir Sładek (promotor: prof. dr hab. inż. Ryszard Wilk)
  • inż. Dominik Kołodziejczyk (promotor: dr inż. Wojciech Kostowski)