W dniu 16. kwietnia 2009 roku w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, przy ul. Konarskiego 22, w sali 109C odbył się finał kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą Zastosowania metod obliczeniowych do symulacji procesów cieplno-przepływowych.

 

Jury w składzie:

 • Prof. dr hab. inż. Janusz Badur (Instytut Maszyn Przepływowych)
 • Prof. dr hab. inż. Ryszard Białecki (Politechnika Śląska)
 • Dr hab. inż. Andrzej Bogusławski, Prof. P.Cz. (Politechnika Częstochowska) 
 • Prof. dr hab inż. Stanisław Drobniak (Politechnika Częstochowska)
 • Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak (Politechnika Śląska) 
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej J. Nowak (Politechnika Śląska)
 • Dr inż. Leszek Rudniak (ANSYS)
 • Dr hab. inż. Ireneusz Szczygieł (Politechnika Śląska) 
 • Mgr inż. Stanisław Wowra (MESco)

wysłuchało kolejno prezentacji przedstawionych przez wybranych w poprzednim etapie konkursu finalistów. Jury podkreśliło nie tylko bardzo wysoki poziom merytoryczny wszystkich finałowych prac, ale także sposób ich prezentacji. Jury postanowiło zmienić regulaminowe wypłaty nagród, zachowując sumaryczną ich pulę. W wyniku obrad komisji oceniającej powstała następująca lista laureatów konkursu:

 • Dwa pierwsze miejsca:
  • mgr inż. Grzegorz Kondora (Politechnika Częstochowska)
  • mgr inż. Paweł Kozołub (Politechnika Śląska)
 • Drugie miejsce:
  • mgr inż. Tomasz Rurański (Politechnika Śląska)
 • Trzecie miejsce:
  • mgr inż. Wojciech Stępień (Politechnika Częstochowska)
 • Wyróżnienia:
  • mgr inż. Tomasz Fafiński (Wojskowa Akademia Techniczna)
  • mgr inż. Paweł Kuczmierczyk (Politechnika Śląska)
  • mgr inż. Łukasz Pluta (Politechnika Śląska)
  • mgr inż. Przemysław Siewior (Politechnika Częstochowska) 

Więcej informacji na temat Konkursu można znaleźć tutaj.