W dniu 12 lutego 2009 roku odbyła się uroczystość wręczenia nagród i dyplomów laureatom nagród głównych i autorom wyróżnionych prac w VIII edycji Ogólnopolskiego  Konkursu SIMP, na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym, obejmującej rok akademickim 2006/2007.

W czasie uroczystości student ITC Łukasz Matysiak otrzymał dyplom oraz puchar za zdobycie ex aequo Nagrody I Stopnia za pracę dyplomową zatytułowaną Numerical and Experimental Analysis of the Vacuum Paper Drying Process. Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Andrzej J. Nowak.