• Rezerwacji zajęć w sali C-119 można dokonać u Michała Chabińskiego