Dane biograficzne
 • Narodowość: polska
 • Data i miejsce urodzenia: 22 czerwiec 1950, Siemianowice Śląskie, Polska
 • Stan cywilny: żonaty
 • Żona: Zenobia Nowak (Nikiel)
 • Córka: Małgorzata Nowak (1979)
 • Syn: Michał Nowak (1984, 2007)
Stopnie i tytuły naukowe
 • Profesor, 2005
 • Dr hab. inż, Budowa i Ekspolatacja Maszyn, Politechnika Śląska, 1993 
 • Dr inż., Budowa i Eksploatacja Maszyn, Politechnika Śląska, 1978
 • Mgr inż., Inżynieria chemiczna, Politechnika Śląska, 1974
Przebieg pracy zawodowej
 • Profesor zwyczajny, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, od października 2007. Ponadto profesor zwyczajny, University of Naples "Parthenope", od czerwca 2019.
 • Zastępca Dyrektora ITC ds. Dydaktyki, Politechnika Śląska, od września 2006 do września 2017
 • Profesor nadzwyczajny tytularny, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, od maja 2005
 • Profesor nadzwyczajny, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskie, 1 maja 2003 - 4 kwietnia 2005
 • Adiunkt ze stopniem doktora habilitowanego, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, 15 lutego 2003 - 1 maja 2003
 • Profesor nadzwyczajny, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, 1995 - 15 lutego 2003
 • Profesor nadzwyczajny, Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, Katowice, 2001-2004, godziny zlecone
 • Profesor wizytujący, Wessex Institute of Technology, UK, 15 miesięcy w latach 1986-1992
 • Wizytujący pracownik naukowy, Wessex Institute of Technology, UK, 3 miesiące w roku 1991
 • Adiunkt ze stopniem doktora habilitowanego, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, 1993-1995
 • Adiunkt, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, 1978-1993
 • Adiunkt, Filia Politechniki Łódzkiej w Bielsku Białej, 1978-1981, półetat
 • Doktorant - studium doktoranckie, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, 1975-1978
 • Stażysta, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, 1974-1975
 • Stażysta, Biuro Projektów Przemysłu Materiałów Ogniotrwałych PIPROMOG, Gliwice, 1974
Cytowalność moich prac

  Poniższa Tabela przedstawia cytowalność moich prac zgodnie z najpopularniejszymi bazami danych:

 

  Data from WEB of ScienceData from ScopusData from
Google  Scholar 
 Total Works in Publication List  157  128  328
 Number of Works Cited  72  90  172
 Sum of the Times Cited  1143
 1364  2452
 Average Citations per Work  8.1  10.1  7.5
 h-index  19  21  26
 
Guest Editor/Edytor zaproszony
 1. International Journal of  Numerical Methods for Heat & Fluid Flow, Vol. 18, Number 3/4, 2008
 2. Computer Assisted Methods in Engineering and Science, Vol. 20, Number  2, 2013
 3. Computer Assisted Methods in Engineering and Science, Vol. 20, Number  3, 2013
 4. International Journal of  Numerical Methods for Heat & Fluid Flow, Vol. 24, Number 4, 2014
 5. Computer Assisted Methods in Engineering and Science, Vol. 21, Number  3/4, 2014
 6. Computer Assisted Methods in Engineering and Science, Vol. 22, Number  3, 2015
 7. Computer Assisted Methods in Engineering and Science, Vol. 22, Number  4, 2015 
 8. Journal of Physics: Conference Series, Volume 745, 2016
 9. International Journal of  Numerical Methods for Heat & Fluid Flow, Vol. 27, Issue 3, 2017
 10. International Journal of  Numerical Methods for Heat & Fluid Flow, Vol. 27, Issue 5, 2017
 11. Heat and Mass Transfer, Vol. 54, Number 8, August 2018
Organizator i współorganizator międzynarodowych konferencji naukowych
 1. J.S. Szmyd, J. Spalek, A.J. Nowak 7th European Thermal-Sciences Conference organised under auspices of the EUROTHERM Committeeof the EUROTHERM Committee, 19-23 June 2016, Krakow, Poland.

 2. A.J. Nowak, J. Banaszek, B. Sarler (eds) Numerical Heat Transfer 2015 (NHT2015), organised under auspices of the EUROTHERM Committee as the Eurotherm Seminar No 109. Warsaw, Poland.
 3. I. Szczygieł, A.J. Nowak International Conference on Inverse Problems in Engineering, ICIPE 2014, Kraków, Poland.
 4. A.J. Nowak, R.A. Białecki (eds) Numerical Heat Transfer 2012, Book of Abstracts, The Special Interest Conference of the European Community on Computational Methods in Applied Sciences (ECCOMAS), September 4-6, Wrocław, Poland, 2012. 
 5. A.J. Nowak, R.A. Białecki, G. Węcel (eds) Numerical Heat Transfer 2005, Proceedings of the Eurotherm 82 Seminar, September 13-16, Cracow, Poland, Zakłady Graficzne Politechniki Śląskiej, 2005.
 6. A.J. Nowak (ed) International Workshop for PhD Students: Advanced Numerical Techniques in Energy Transfer, Instytut Techniki Cieplnej, Gliwice, Zakłady Graficzne Politechniki Śląskiej, 2005.
 7. A.J. Nowak, C.A. Brebbia, R.A. Białecki, and M. Zerroukat (eds) Advanced Computational Methods in Heat Transfer V, Cracow, Poland, Comp. Mech. Publications, 1998.
 8. L.C. Wrobel, G. Comini, C.A. Brebbia, and A.J. Nowak (eds) Advanced Computational Methods in Heat Transfer IV, Udine, Italy, Comp. Mech. Publications, 1996.
 9. L.C. Wrobel, C.A. Brebbia, and A.J. Nowak (eds) Advanced Computational Methods in Heat Transfer III, Southampton, UK, Comp. Mech. Publications, 1994.
 10. L.C. Wrobel, C.A. Brebbia, and A.J. Nowak (eds) Vol. 1 - Heat Conduction, Radiation and Phase Change, Comp. Mech. Publications and Elsevier Applied Science, Advanced Computational Methods in Heat Transfer II, Milan, 1992.
 11. L.C. Wrobel, C.A. Brebbia, and A.J. Nowak (eds) Vol. 2 - Natural/Forced Convection and Combustion Simulation, Comp. Mech. Publications and Elsevier Applied Science, Advanced Computational Methods in Heat Transfer II, Milan, 1992.
 12. L.C. Wrobel, C.A. Brebbia, and A.J. Nowak (eds) Vol. 1 - Heat Conduction, Convection and Radiation, Comp. Mech. Publications and Springer-Verlag, 1990, 1st International Conference on Advanced Computational Methods in Heat Transfer, Portsmouth, 1990.
 13. L.C. Wrobel, C.A. Brebbia, and A.J. Nowak (eds) Vol. 2 - Natural and Forced Convection, Comp. Mech. Publications and Springer-Verlag, 1990. 1st International Conference on Advanced Computational Methods in Heat Transfer, Portsmouth, 1990.
 14. L.C. Wrobel, C.A. Brebbia, and A.J. Nowak, (eds) Vol. 3 - Phase Change and Combustion Simulation, Comp. Mech. Publications and Springer-Verlag, 1st International Conference on Advanced Computational Methods in Heat Transfer, Portsmouth, 1990.  
Członek Scientific Editorial Board czasopism i serii książkowych
 • Engineering Analysis with Boundary Elements
 • International Journal of Numerical Methods for Heat and Fluid Flows
 • The Archive of Mechanical Engineering
 • International Editorial Board serii książkowej International Series on Computational Engineering
Recenzent czasopism naukowych
 • Mathematical Problems in Engineering 
 • Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering
 • The Journal of Applied Physiology
 • Engineering Analysis with Boundary Elements
 • International Journal of Heat and Mass Transfer
 • International Journal for Numerical Methods in Engineering
 • International Journal Numerical Methods for Heat and Fluid Flows
 • Numerical Heat Transfer
 • Journal of The Royal Society, Interface
 • Electronic Journal for Boundary Elements
 • Energy - The International Journal
 • Journal of Mechanical Engineering
 • Transaction of IFFM
 • Institute of Physics - Inverse Problems
 • Institute of Physics - Applied Physics
 • Archives of Thermodynamics

Mój Elsevier Reviews Profile jest dostępny tutaj

Recenzje prac doktorskich, habilitacyjnych  i wniosków profesorskich
 • recenzje 22 prac doktorskich (Dr Nehad A. Hussen Al-Khalidy - Politechnika Śląska, Dr Damian Słota - Politechnika Śląska, Dr Leszek Pająk - Akademia Górniczo-Hutnicza, Dr Leszek Hożejowski - Politechnika Świętokrzyska, Dr Aleksander Nawrat - Politechnika Śląska, Dr Marek Bartoszek - Politechnika Śląska, Dr Małgorzata Król - Politechnika Śląska, Dr Jacek Jamborski - Politechnika Śląska, Dr Krzysztof Sikora - Akademia Techniczno-Humanistyczna, Dr Piotr Krawczyk - Politechnika Warszawska, Dr Mirosław Seredyński - Politechnika Warszawska, Dr Maciej Woś - Zachodniopomorski Uniwersytet  Technologiczny, Dr Arkadiusz Ryfa - Politechnika Śląska, Dr Witold Wróbel - Akademia Górniczo-Hutnicza, Dr Agnieszka Cebo-Rudnicka - Akademia Górniczo-Hutnicza, Dr Piotr Warzecha - Poliechnika Częstochowska, Dr Łukasz Pyrda - Akademia Górniczo-Hutnicza, Dr Daniel Trzebiński - Politechnika Śląska, Dr Edyta Trzebińska - Politechnika Śląska, Dr Mateusz Korpyś - Politechnika Śląska, Agnieszka Samson - Politechnika Łódzka, Dr Łukasz Omen - Wojskowa Akademia Techniczna)
 • recenzent zewnętrzny prac doktorskich (Dr Ana Beatriz de Carvalho Gonzaga e. Silva - COPPE, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brazil; Dr Simona Di Fraia - Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Italy; Dr Mohamed Salahudeen - Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Italy; R. Bindhu - Anna University, Centre for Research, Chennai, India)
 • Członek komisji egzaminu końcowego na stopień Doktora Filozofii w dziedzinie „Energetyki i Inżynierii” - XXXII Cykl, Università degli studi di Napoli "Parthenope" – Dr. Ashraf Abdelrahim, Dr. Di Giorgio Paolo, Dr. Di Palma Maria, Dr. Farina Ilenia, Dr. Flagiello Fabio, Dr. Normino Gennaro, Dr. Todino Michele
 • recenzje 7 prac habilitacyjnych (Dr hab. inż. Irena Wilkosz - Politechnika Śląska, Dr hab. inż. Ryszard Korycki - Politechnika Łódzka, Dr hab. inż. Dorota Bzowska - Instytut Podstawowych Problemów Techniki w Warszawie, Dr hab. inż. inż. Marcin Janicki - Politechnika Łódzka, Dr hab. inż. Edyta Hetmaniok - Politechnika Śląska, Dr hab. inż. Beata Hadała - Akademia Górniczo-Hutnicza, Dr hab. inż. Robert Kubica - Politechnika Śląska)
 • recenzje 5 wniosków profesorskich (Dr. Ted A. Conway - promotion to the rank of Professor, University of Central Florida, USA, Dr. Daniel Lesnic - application for a Readership in Applied Mathematics, Leeds University, UK, Prof. Krzysztof Grysa - Profesor Tytularny, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Prof. Norbert Sczygiol - Profesor Tytularny, Politechnika Częstochowska, Prof. Tedeusz Telejko - Profesor Tytularny, Akademia Górniczo-Hotnicza w Krakowie)
Recenzje projektów badawczych oraz recenzje wydawnicze
 • ekspert Narodowego Centrum Nauki - 5 konkurs 15 marca 2013
 • ekspert Narodowego Centrum Nauki - 4 konkurs 15 września 2012
 • recenzje 17 projektów KBN oraz MNiSzW
 • recenzje 2 raportów końcowych KBN oraz MniSzW
 • recenzja wydawnicza monografii (J. Banaszek, P. Furmański, M. Rebow - Modelling of Transport Phenomena in Cooled and Solidifying Single Component and Binary Media)
Referaty zaproszone
 • ponad 25 referatów zaproszonych na konferencjach międzynarodowych i warsztatach
 • seminaria w ponad 25 instytucjach naukowych za granicą, m.in. w centrum badawczym IBM (USA), International Flame Research Foundation (NL), Uniwersytach w Londynie, Leeds, Sheffield Swansea (UK), Ljubljanie (Slo), Orlando (USA), Lizbonie (P), Erlagen (D), Lausanne (CH)
Członkostwo sekcji PAN
Członkostwo organizacji naukowych