1. Dr Iwona Nowak Zastosowanie analizy wrażliwości oraz metody elementów brzegowych do modelowania odwrotnych zagadnień brzegowych przepływu ciepła w procesach ciągłego odlewania, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska, Gliwice. Obrona pracy w lutym 2003 roku.
  2. Dr inż. Robert CholewaZastosowanie metody elementów brzegowych do modelowania procesów ciągłego odlewania wybranych materiałów, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska, Gliwice. Obrona pracy w maju 2004 roku.
  3. Dr inż. Jacek SmołkaNumerical Analysis of Heat Transfer Processes within Selected Electrical Transformers (tytuł w języku polskim: Analiza numeryczna procesów przepływu ciepła w wybranych transformatorach elektrycznych). Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska, Gliwice. Obrona pracy w listopadzie 2006 roku. Praca wyróżniona.
  4. Dr inż. Maciej K. Ginalski Numerical analysis of heat and mass transfer processes within an infant incubator (tytuł w języku polskim: Analiza numeryczna procesów cieplno-przepływowych w inkubatorze dla niemowląt). Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska, Gliwice, Obrona pracy w lutym 2007 roku.
  5. Dr inż. Światosław Krzeszowski Badania nad określaniem składu i udziału nieznanego strumienia wody w układach wodnych na przykładzie wód kopalnianych. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska, Gliwice, Obrona pracy w październiku 2009 roku.  
  6. Dr inż. Zbigniew Buliński Numerical modelling and credibility analysis of free surface flows in selected industrial processes (Modelowanie numeryczne i analiza wiarygodności przepływów z powierzchnią swobodną w wybranych procesach przemysłowych). Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska, Gliwice. Obrona pracy w lutym 2010 roku. Praca wyróżniona.
  7. Dr inż. Łukasz Matysiak Experimental analysis and inverse approach in numerical modelling of curing process of composite materials (Analiza eksperymentalna oraz numeryczna analiza odwrotna procesu utwardzania materiałów kompozytowych).Wynik współpracy z ABB Kraków. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Obrona pracy 21.12.2014. Praca wyróżniona
  8. Dr inż. Joanna Łaszczyk Analysis of a newborn's brain cooling proces (Analiza procesu chłodzenia mózgu noworodka), Przewód doktorski otwarty 24.06.2010 na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Obrona pracy odbyła się 27.02.2015. Praca wyróżniona. Ponadto praca uzyskała III nagrodę w międzynarodowym konkursie organizowanym przez Uniwersytet Techniczny w Ostrawie.
  9. Dr inż. Łukasz Słupik Model matematyczny procesów cieplno-przepływowych w komorze koksowniczej. Przewód doktorski otwarty 26.04.2013.na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Obrona pracy odbyła się 26.06.2015.
  10. Dr inż. Krzysztof Kasza Multiscale computational models for analysis and advancement of drying process of high voltage resin impregnated paper bushings. Praca rezalizowana we współpracy z ABB Kraków na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Obrana pracy odbyła się 17 czerwca 2016. Praca wyróżniona.
  11. Dr inż. Tomasz Krysiński Modelowanie matematyczne i optymalizacja kształtu łopatek turbin wiatrowych z pionową osią obrotu (Mathematical modelling and shape optimisation of Vertical Axis Wind Turbines blades). Przewód doktorski otwarty 17.06.2016 na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Obrana pracy odbyła się 17 maja 2019. Promotor pomocniczy: dr inż. Zbigniew Buliński.
  12. Mgr inż. Dominika Bandoła Eksperymentalne i numeryczne badania procesu wymiany ciepła podczas chłodzenia mózgu noworodka. Praca na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Promotor pomocniczy: dr inż. Ziemowit Ostrowski.
  13. Mgr inż. Mieszko Tokarski Badania eksperymentalne i numeryczne pochłaniacza pary współpracującego z piecem konwekcyjno-parowym. Praca na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Promotor pomocniczy: dr inż. Arkadiusz Ryfa.