Orcid number:   0000-0002-5913-4906  

Citation metrics/Cytowalność prac

 

  Table below presents Citation Matrics of my works according to the most popular data bases:

 

  Data from WEB of ScienceData from ScopusData from Google
Scholar
 Total Works in Publication List  157  128  328
 Number of Works Cited  72  90  172
 Sum of the Times Cited  1143
 1364 2452
 Average Citations per Work  8.1  10.1  7.5
 h-index  19  21  26

 

Books and chapters in books/Książki i rozdziały w książkach
 1. T. Krysiński, Z. Buliński, A.J. Nowak, Numerical Modelling of a Savonius Wind Turbine Using the URANS Turbulence Modelling Approach. In Recent Advances in CFD for Wind and Tidal Offshore Turbines, edited by E. Ferrer and A. Montlaur, Springer Nature Switzerland AG, pages 105-115, 2019. https://doi.org/10.1007/978-3-030-11887-7_10, Online ISBN 978-3-030-11887-7.
 2. J.S. Szmyd, A.J. Nowak, E. Fornalik-Wajs (eds) 7th European Thermal-Sciences Conference (Eurotherm2016), Journal of Physics: Conference Series, Volume 745, http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/745/1/011001
 3. A.J. Nowak, J. Banaszek, B. Šarler (eds) Numerical Heat Transfer 2015, Proceedings of the Eurotherm Seminar No 109, September 27-30, Warsaw, Poland, 2015, ISBN 978-83-61506-30-0
 4. A.J. Nowak, J. Banaszek, B. Šarler (eds) Numerical Heat Transfer 2015, Book of Abstracts, Eurotherm Seminar No 109, September 27-30, Warsaw, Poland, 2015, ISBN 978-83-61506-29-4

 5. Joanna E. Łaszczyk, Andrzej J. Nowak, The Analysis of a Newborn's Brain Cooling Process, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015, ISBN-13: 978-3-659-67932-2.
 6. Jacek Smołka, Andrzej J. Nowak, Adam Fic Model of heating flue operation (Model pracy kanałów grzewczych) Chapter 7 in Operation modelling and exploitation control of a coke oven battery (Modelowanie pracy baterii koksowniczej i sterowanie jej eksploatacją), Ludwik Kosyrczyk (Ed), Wydawnictwo IChPW, Zabrze, 2013 (in Polish).
 7. Łukasz Słupik, Zbigniew Buliński, Adam Fic, Andrzej J. Nowak, Model of coking chamber operation (Model pracy komory koksowniczej) Chapter 8 in Operation modelling and exploitation control of a coke oven battery (Modelowanie pracy baterii koksowniczej i sterowanie jej eksploatacją), Ludwik Kosyrczyk (Ed), Wydawnictwo IChPW, Zabrze, 2013 (in Polish).
 8. A.J. Nowak, Boundary Element Method in Heat Conduction, Chapter in Encyclopedia of Thermal Stresses, R.H. Hetnarski (edt) Springer,  2013
 9. A.J. Nowak, R.A. Białecki (eds) Numerical Heat Transfer 2012, Proceedings of the Special Interest Conference of the European Community on Computational Methods in Applied Sciences (ECCOMAS), September 4-6, Wrocław, Poland, 2012.
 10. A.J. Nowak, R.A. Białecki (eds) Numerical Heat Transfer 2012, Book of Abstracts, The Special Interest Conference of the European Community on Computational Methods in Applied Sciences (ECCOMAS), September 4-6, Wrocław, Poland, 2012.
 11. A.J. Nowak (ed) Numerical Methods in Heat Transfer, PAPIERFLIEGER Verlag, Clausthal-Zellerfeld 2009.
 12. A.J. Nowak Governing equations and thermal boundary problems, In Numerical Methods in Heat Transfer, A.J. Nowak (ed), p. 1-14, PAPIERFLIEGER Verlag, Clausthal-Zellerfeld 2009.
 13. A.J. Nowak, R. Weber Finite Volume Method for Heat Transfer, In Numerical Methods in Heat Transfer, A.J. Nowak (ed), p. 49-73, PAPIERFLIEGER Verlag, Clausthal-Zellerfeld 2009.
 14. A.J. Nowak, R.A. Białecki, G. Węcel (eds) Numerical Heat Transfer 2005, Proceedings of the Eurotherm 82 Seminar, September 13-16, Cracow, Poland, Zakłady Graficzne Politechniki Śląskiej, 2005.
 15. A.J. Nowak (ed) International Workshop for PhD Students: Advanced Numerical Techniques in Energy Transfer, Instytut Techniki Cieplnej, Gliwice, Zakłady Graficzne Politechniki Śląskiej, 2005.
 16. A.J. Nowak Governing equations and thermal boundary problems, In proceedings of the International Workshop for PhD Students Advanced Numerical Techniques in Energy Transfer, A.J. Nowak (ed), Instytut Techniki Cieplnej, Gliwice, pp. 1-14, Zakłady Graficzne Politechniki Śląskiej, 2005.
 17. A.J. Nowak, R. Weber Finite Volume Method for Heat Transfer, In proceedings of the International Workshop for PhD Students: Advanced Numerical Techniques in Energy Transfer, A.J. Nowak (ed), Instytut Techniki Cieplnej, Gliwice, pp. 53-77, Zakłady Graficzne Politechniki Śląskiej, 2005.
 18. A.J. Nowak, C.A. Brebbia, R.A. Białecki, and M. Zerroukat (eds) Advanced Computational Methods in Heat Transfer V, Cracow, Poland, Comp. Mech. Publications, 1998.
 19. A.J. Nowak Teoria przewodzenia ciepła w ciałach stałych, In J. Madejski (ed) Teoria wymiany ciepła, (Theory of Heat Transfer), Dodatek A, pp. 121-128. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1998 (in Polish).
 20. A.J. Nowak BEM approach to inverse thermal problems. In D.B. Ingham and L.C. Wrobel (ed) Boundary integral formulations for inverse analysis, chapter 10, pp. 259-298, Comp. Mech. Publications, Advances in Boundary Elements Series, 1997.
 21. L.C. Wrobel, G. Comini, C.A. Brebbia, and A.J. Nowak (eds) Advanced Computational Methods in Heat Transfer IV, Udine, Italy, Comp. Mech. Publications, 1996.
 22. K. Kurpisz and A.J. Nowak Inverse Thermal Problems, International Series on Computational Engineering. Comp. Mech. Publications, 1995.
 23. L.C. Wrobel, C.A. Brebbia, and A.J. Nowak (eds) Advanced Computational Methods in Heat Transfer III, Southampton, UK, Comp. Mech. Publications, 1994.
 24. A.J. Nowak and C.A. Neves (eds) The Multiple Reciprocity Boundary Element Method, International Series on Computational Engineering. Comp. Mech. Publications, 1994.
 25. A.J. Nowak and C.A. Brebbia The Multiple Reciprocity Method, In M.H. Aliabadi and C.A. Brebbia (eds) Advanced Formulations in Boundary Elements, chapter 3, pp. 77-115. Comp. Mech. Publications and Elsevier Applied Science, International Series on Computational Engineering, 1993.
 26. A.J. Nowak Metoda elementów brzegowych z zastosowaniem wielokrotnej zasady wzajemności, (Boundary Element Method with Application of Multiple Reciprocity Method), Seria Energetyka, 1202:116, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Gliwice, 1993 (in Polish).
 27. L.C. Wrobel, C.A. Brebbia, and A.J. Nowak (eds) Vol. 1 - Heat Conduction, Radiation and Phase Change, Comp. Mech. Publications and Elsevier Applied Science, Advanced Computational Methods in Heat Transfer II, Milan, 1992.
 28. L.C. Wrobel, C.A. Brebbia, and A.J. Nowak (eds) Vol. 2 - Natural/Forced Convection and Combustion Simulation, Comp. Mech. Publications and Elsevier Applied Science, Advanced Computational Methods in Heat Transfer II, Milan, 1992.
 29. J. Szargut (ed) Numeryczne Modelowanie Pól Temperatury, (Numerical Modelling of Temperature Fields), WNT, Warszawa, 1992 (in Polish).
 30. A.J. Nowak Solving coupled problems involving conduction, convection and thermal radiation, In L.C. Wrobel and C.A. Brebbia (eds) Boundary Elements Method for Heat Transfer, chapter 6, pp. 145-174. Comp. Mech. Publications and Elsevier Applied Science, International Series on Computational Engineering, 1992.  
 31. A.J. Nowak Solving linear heat transfer problems by the Multiple Reciprocity Method, In L.C. Wrobel and C.A. Brebbia (eds) Boundary Elements Method for Heat Transfer, chapter 3, pp. 63-122. Comp. Mech. Publications and Elsevier Applied Science, International Series on Computational Engineering, 1992.
 32. C.A. Brebbia and A.J. Nowak Solving heat transfer problems by the Dual Reciprocity BEM, In L.C. Wrobel and C.A. Brebbia (eds) Boundary Elements Method for Heat Transfer, chapter 1, pp. 1-32, Comp. Mech. Publications and Elsevier Applied Science, International Series on Computational Engineering, 1992.
 33. L.C. Wrobel, C.A. Brebbia, and A.J. Nowak (eds) Vol. 1 - Heat Conduction, Convection and Radiation, Comp. Mech. Publications and Springer-Verlag, 1990, 1st International Conference on Advanced Computational Methods in Heat Transfer, Portsmouth, 1990.
 34. L.C. Wrobel, C.A. Brebbia, and A.J. Nowak (eds) Vol. 2 - Natural and Forced Convection, Comp. Mech. Publications and Springer-Verlag, 1990. 1st International Conference on Advanced Computational Methods in Heat Transfer, Portsmouth, 1990.
 35. L.C. Wrobel, C.A. Brebbia, and A.J. Nowak, (eds) Vol. 3 - Phase Change and Combustion Simulation, Comp. Mech. Publications and Springer-Verlag, 1st International Conference on Advanced Computational Methods in Heat Transfer, Portsmouth, 1990.
 36. R. Białecki, R. Nahlik, and A.J. Nowak Zastosowanie metody brzegowych równań całkowych w teorii przewodzenia ciepła (Applying Boundary Integral Equations Method to heat conduction problems), Mechanika i komputer, 6:1, pp. 154-205, 1986.
 37. S.J. Gdula, R. Białecki, K. Kurpisz, A.J. Nowak, and A. Sucheta Przewodzenie ciepła, (Heat conduction), PWN, Warszawa, 1984 (in Polish).
Guest Editor/Edytor zaproszony
 1. International Journal of  Numerical Methods for Heat & Fluid Flow, Vol. 18, Issue 3/4, 2008
 2. Computer Assisted Methods in Engineering and Science, Vol. 20, Number  2, 2013
 3. Computer Assisted Methods in Engineering and Science, Vol. 20, Number  3, 2013
 4. International Journal of  Numerical Methods for Heat & Fluid Flow, Vol. 24, Issue 4, 2014
 5. Computer Assisted Methods in Engineering and Science, Vol. 21, Number  3/4, 2014
 6. Computer Assisted Methods in Engineering and Science, Vol. 22, Number  3, 2015
 7. Computer Assisted Methods in Engineering and Science, Vol. 22, Number  4, 2015 
 8. Journal of Physics: Conference Series, Volume 745, 2016
 9. International Journal of  Numerical Methods for Heat & Fluid Flow, Vol. 27, Issue 3, 2017
 10. International Journal of  Numerical Methods for Heat & Fluid Flow, Vol. 27, Issue 5, 2017
 11. Heat and Mass Transfer, Vol. 54, Number 8, August 2018
Journal papers/Artykuły w czasopismach
 1. F.S. Nunes, H.R.B. Orlande, A.J. Nowak, Estimation of the ischemic brain temperature with the particle filter method, Comput. Assist. Methods Eng. Sci., 2019, vol. 26, no. 1, pp. 5-19, DOI: 10.24423/cames.252
 2. M. Haida, R. Fingas, W. Szwajnoch, J. Smolka, M. Palacz, J. Bodys and A.J. Nowak, An Object-Oriented R744 Two-Phase Ejector Reduced-Order Model for Dynamic Simulations, Energies 2019, 12(7), 1282; https://doi.org/10.3390/en12071282
 3. Michal Palacz, Michal Haida, Jacek Smolka, Marcin Plis, Andrzej J. Nowak, Krzysztof Banasiak A gas ejector for CO2 supercritical cycles, Energy, Volume 163, 15 November 2018, Pages 1207-1216
  https://doi.org/10.1016/j.energy.2018.09.030
 4. Szmyd, J.S., Nowak, A.J., 7th European Thermal-Sciences Conference, Heat and Mass Transfer/Waerme- und Stoffuebertragung, 54(8), pp. 2175-2176, 2018.
 5. Dominika Bandoła, Marek Rojczyk, Ziemowit Ostrowski, Joanna Łaszczyk, Wojciech Walas, Andrzej J. Nowak, Experimental setup and measurements of heat transfer rate during newborn brain cooling process, Archives of Thermodynamics, Vol. 39 (2018), No. 3, 85–96, https://doi.org/10.1515/aoter-2018-0021
 6. Michal Haida, Jacek Smolka, Armin Hafner, Mikolaj Mastrowski, Michał Palacz, Kenneth B.Madsen, Andrzej J. Nowak, Krzysztof Banasiak Numerical investigation of heat transfer in a CO2 two-phase ejector, Energy, Volume 163, pp. 682-698, (2018), https://doi.org/10.1016/j.energy.2018.08.175.
 7. Jakub Bodys, Armin Hafner, Krzysztof Banasiak, Jacek Smolka, Yves Ladam, Design and simulations of Refrigerated Sea Water Chillers with CO2 ejector pumps for marine applications in hot climates, Energy, 161 (2018) 90-103, https://doi.org/10.1016/j.energy.2018.07.126.
 8. Michal Haida, Jacek Smolka, Armin Hafner, Ziemowit Ostrowski, Michał Palacz, Kenneth B. Madsen, Sven Forsterling, Andrzej J. Nowak, Krzysztof Banasiak Performance mapping of the R744 ejectors for refrigeration and air conditioning supermarket application: A hybrid reduced-order model, Energy, 153 (2018), 933-948.
 9. Jakub Bodys, Jacek Smolka, Krzysztof Banasiak, Michal Palacz, Michal Haida, Andrzej J. Nowak Performance improvement of the R744 two-phase ejector with an implemented suction nozzle bypass, International Journal of Refrigeration, 190 (2018) 216-228.
 10. Michal Haida, Jacek Smolka, Armin Hafner, Ziemowit Ostrowski, Michal Palacz, Andrzej J. Nowak, Krzysztof Banasiak, System model derivation of the CO2 two-phase ejector based on the CFD-based reduced-order model, Energy, 144 (2018), 941-956
 11. Michal Haida, Jacek Smolka, Armin Hafner, Michal Palacz, Andrzej Nowak, Krzysztof Banasiak Modified homogeneous relaxation model for the R744 transcritical flow in a two-phase ejector, International Journal of Refrigeration, 85 (2018), 314-333.
 12. B. Melka, M. Gracka, W. Adamczyk, M. Rojczyk, A. Golda, A.J. Nowak, R.A. Białecki, Z. Ostrowski, Multiphase simulation of blood flow within main thoracic arteries of 8-year-old child with coarctation of the aorta, Heat and Mass Transfer/Waerme- und Stoffuebertragung, 54(8), pp. 2405-2413, 2018. First Online doi:10.1007/s00231-017-2136-y
 13. B. Melka, M. Gracka, W. Adamczyk, M. Rojczyk, A. Golda, A.J. Nowak, R.A. Białecki, Z. Ostrowski, Multiphase simulation of blood flow within main thoracic arteries of 8-year-old child with coarctation of the aorta, Heat and Mass Transfer (2017) First Online doi:10.1007/s00231-017-2136-y
 14. B. Melka, W. Adamczyk, M. Rojczyk, A. J. Nowak, A. Golda, Z. Ostrowski, Virtual Therapy Simulation for Patient with Coarctation of Aorta Using CFD Blood Flow Modelling, Advances in Intelligent Systems and Computing (2017) 526:153-160. In: Innovations in Biomedical Engineering M. Gzik, E. Tkacz, Z. Paszenda and E. Piętka (eds), ISBN 978-3-319-47153-2, Springer (http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-47154-9_18).
 15. Jakub Bodys, Michal Palacz, Michal Haida, Jacek Smolka, Andrzej J. Nowak, Krzysztof Banasiak, Armin Hafner Full-scale multi-ejector module for a carbon dioxide supermarket refrigeration system: numerical study of performance evaluation, Energy Conversion and Management, Vol. 138, pp 312–326, 2017. http://dx.doi.org/10.1016/j.enconman.2017.02.007
 16. A.J. Nowak, Preface, International Journal of Numerical Methods for Heat and Fluid Flow, Vol. 27, Special Issue: 5, Emerald, 2017, doi: 10.1108/HFF-01-2017-0127
 17. A.J. Nowak, Editorial, International Journal of Numerical Methods for Heat and Fluid Flow, Vol. 27, Special Issue: 5, Emerald, 2017, doi: 10.1108/HFF-03-2017-0126

 18. Michal Palacz, Michal Haida, Jacek Smolka, Andrzej J. Nowak, Krzysztof Banasiak, Armin Hafner, HEM and HRMaccuracy comparison for the simulation of CO2 expansion in two-phase ejectors for supermarket refrigeration systems, Applied Thermal Engineering, 115 (2017), Pages 160–169, http://dx.doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2016.12.122.

 19. A.J. Nowak, I. Szczygieł, Preface, International Journal of Numerical Methods for Heat and Fluid Flow, Vol. 27, Special Issue: 3, pp. 547-550, Emerald, 2017, doi: 10.1108/HFF-01-2017-0030

 20. A.J. Nowak, I. Szczygieł, Guest Editorial, International Journal of Numerical Methods for Heat and Fluid Flow, Vol. 27, Special Issue: 3, pp. 546-546, Emerald, 2017, doi: 10.1108/HFF-01-2017-0029

 21. Łukasz Słupik, Adam Fic, Andrzej J. Nowak, Zbigniew Buliński, Jacek Smolka, Ludwik Kosyrczyk Sensitivity analysis of the computational model of the coal carbonisation process, Applied Thermal Engineering, 114 (2017) 1003-1013, doi: 10.1016/j.applthermaleng.2016.12.050.

 22. Michal Palacz, Jacek Smolka, Andrzej J. Nowak, Krzysztof Banasiak, Armin Hafner Shape optimisation of a two-phase ejector for CO2 refrigeration systems, International Journal of Refrigeration, 74 (2017) 210-221.
 23. Jakub Bodys, Jacek Smolka, Michal Palacz, Michal Haida, Krzysztof Banasiak, Andrzej J. Nowak, Armin Hafner Performance of fixed geometry ejectors with a swirl motion installed in a multi-ejector module of a CO2 refrigeration system, Energy, 117 (2016) 620-631, doi: 10.1016/j.energy.2016.07.037
 24. Michal Haida, Jacek Smolka , Michal Palacz, Jakub Bodys, Andrzej J. Nowak, Zbigniew Bulinski, Adam Fic, Krzysztof Banasiak, Armin Hafner Numerical investigation of an R744 liquid ejector for supermarket refrigeration systems, Thermal Science, 20 (2016) 1259-1269.
 25. Michal Palacz, Jacek Smolka, Andrzej J. Nowak, Krzysztof Banasiak, Armin Hafner Shape optimisation of a two-phase ejector for CO2 refrigeration systems, International Journal of Refrigeration, 74 (2017) 210-221.
 26. M. Rojczyk, Z. Ostrowski, W. Adamczyk, B. Melka, D. Bandoła, M. Gracka, A. Knopek, A. Golda, A.J. Nowak, CFD analysis of blood flow within aorta of patient with coarctation of aorta, Studia Informatica (2016)37(3A):43-55 (full text).
 27. Ana Beatriz C Gonzaga e Silva, Joanna Laszczyk, Luiz Carlos Wrobel, Fernando L Bastos Ribeiro, Andrzej J Nowak, A thermoregulation model for hypothermic treatment of neonates, Journal of Medical Engineering and Physics, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.medengphy.2016.06.018, Volume 38, Issue 9, Pages 988–998, 2016.
 28. Michal Haida, Jacek Smolka , Michal Palacz, Jakub Bodys, Andrzej J. Nowak, Zbigniew Bulinski, Adam Fic, Krzysztof Banasiak, Armin Hafner, Numerical investigation of an R744 liquid ejector for supermarket refrigeration systems, Thermal Science, 20 (2016) 1259-1269.
 29. Jacek Smolka, Michał Palacz, Jakub Bodys, Adam Fic, Zbigniew Buliński, Andrzej J. Nowak, Krzysztof Banasiak, Armin Hafner Performance comparison of fixed- and controllable-geometry ejectors in a CO2 refrigeration system, International Journal of Refrigeration, 65 (2016) 172-182, doi:10.1016/j.ijrefrig.2016.01.025.
 30. Jacek Smolka, Łukasz Słupik, Adam Fic, Andrzej J. Nowak, Ludwik Kosyrczyk CFD analysis of the thermal behaviour of heating walls in a coke oven battery, International Journal of Thermal Sciences, 104 (2016) 186-193, doi:10.1016/j.ijthermalsci.2016.01.010.
 31. Michal Palacz, Jacek Smolka, Waclaw Kus, Adam Fic, Zbigniew Bulinski, Andrzej J. Nowak, Krzysztof Banasiak, Armin Hafner CFD-based shape optimisation of a CO2 two-phase ejector mixing section, Applied Thermal Engineering, 95 (2016) 62-69.
 32. Andrzej J. Nowak, Michał Palacz, Jacek Smolka, Krzysztof Banasiak, Zbigniew Buliński, Adam Fic, Armin Hafner CFD simulations of transport phenomena during transcritical flow of real fluid (CO2) within ejector, International Journal of Numerical Methods for Heat and Fluid Flow, Vol. 26, No. 3/4, pp. 805-817, Emerald, 2016.
 33. Jacek Smolka, Łukasz Słupik, Adam Fic, Andrzej J. Nowak, Ludwik Kosyrczyk 3-D coupled CFD model of a periodic operation of a heating flue and coke ovens in a coke oven battery, Fuel, 165 (2016), pp. 94-104.
 34. J.E. Łaszczyk, A.J. Nowak, Computational modelling of neonate's brain cooling, International Journal of Numerical Methods for Heat and Fluid Flow, Vol. 26, No. 2, pp. 1-23, Emerald, 2016
 35. Michal Palacz, Jacek Smolka, Adam Fic, Zbigniew Bulinski, Andrzej J. Nowak, Krzysztof Banasiak, Armin Hafner, Application range of the HEM approach for CO2 expansion inside two-phase ejectors for supermarket refrigeration systems, International Journal of Refrigeration, 59 (2015), 251-258.
 36. P. Buliński, Z. Ostrowski, W. Adamczyk, A. Fityka, A.J. Nowak. Validation of a numerical model of locally cooled tissues, Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences (2015) 22(4):305-314 (full text)
 37. M. Rojczyk, H.R.B. Orlande, M.J. Colaço, I. Szczygieł, A.J. Nowak, R.A. Białecki, Z. Ostrowski. Inverse heat transfer problems: an application to bioheat transfer. Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences (2015) 22(4):365-383 (full text)
 38. Z. Ostrowski, P. Buliński, W. Adamczyk, A.J. Nowak, Modelling and validation of transient heat transfer processes in human skin undergoing local cooling, Przegląd Elektrotechniczny (2015) 91(5):76-79 doi:10.15199/48.2015.05.20 (full text).
 39. Z. Ostrowski, P. Buliński, W. Adamczyk, P. Kozołub, A.J. Nowak, Numerical model of heat transfer in skin lessions, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej (2015) 291, Mechanika 87, RUTMech, t. XXXII, z. 87 (1/15), January-March, pp.55-62 (full text).
 40. Łukasz Słupik, Adam Fic, Zbigniew Buliński, Andrzej J. Nowak, Ludwik Kosyrczyk, Grzegorz Łabojko, CFD model of the coal carbonization process, Fuel 150 (2015) 415–424.
 41. T. Krysiński, Z. Buliński, A.J. Nowak, Numerical modeling and preliminary validation of drag-based vertical axis wind turbine, Arch. Thermodyn., vol. 36, no. 1, pp 19-38, 2015.
 42. A.J. Nowak, Selected papers presented during the Numerical Heat Transfer 2012 International Conference (NHT2012) held on 4-6 September 2012 in Wroclaw, Poland, Int. J. Numer. Methods Heat Fluid Flow, vol. 24, iss. 4, pp 1., 2014.
 43. Mateusz Bedkowski, Jacek Smolka, Krzysztof Banasiak, Zbigniew Bulinski, Andrzej J. Nowak, Tomasz Tomanek, Adam Wajda Coupled numerical modeling of power loss generation in busbar system of low-voltage switchgear, International Journal of Thermal Sciences, 82 (2014), pp. 122-129.
 44. Z. Ostrowski, M. Rojczyk, J. Łaszczyk, I. Szczygieł, J. Kaczmarczyk, A.J. Nowak, Infant care bed natural convection heat transfer coefficient - measurements and estimation, Przegląd Elektrotechniczny (2014) 90(5):122-125
 45. J. Łaszczyk, A. Mączko, W. Walas, A.J. Nowak The Inverse thermal analysis of the neonatal brain cooling process , International Journal of Numerical Methods for Heat and Fluid Flow, Emerald, Vol. 24, Issue 4,  pp. 949 - 968, 2014  
 46. Jacek Smolka, Adam Fic, Andrzej J. Nowak, Ludwik Kosyrczyk 3-D periodic CFD model of the heating system in a coke oven battery, International Journal of Numerical Methods for Heat and Fluid Flow, 24 (2014), pp. 891-906.
 47. Krzysztof Banasiak, Michał Palacz, Armin Hafner, Zbigniew Buliński, Jacek Smołka, Andrzej J. Nowak, Adam Fic A CFD-based investigation of the energy performance of two-phase R744 ejectors to recover the expansion work in refrigeration systems: an irreversibility analysis, International Journal of Refrigeration, 10.1016/j.ijrefrig.2013.12.002, 40C (2014), pp. 328-337.
 48. Ł. Słupik, L. Kosyrczyk, A. Fic, J. Smołka, A.J. Nowak, Zastosowanie modelu CFD komory koksowniczej w symulatorze pracy baterii koksowniczej, Mechanik, 2014, R. 87, nr 8/9, s. 699-703.
 49. Anna M. Fic, Derek B. Ingham, Maciej K. Ginalski, Andrzej J. Nowak, Luiz Wrobel Modelling and optimisation of the operation of a radiant warmer, Journal of Medical Engineering and Physics, Vol. 36, Issue 1, pp 81-87, January 2014. http://dx.doi.org/10.1016/j.medengphy.2013.10.003.
 50. Mateusz Będkowski, Jacek Smołka, Krzysztof Banasiak, Zbigniew Buliński, Andrzej J. Nowak, Tomasz Tomanek, Adam Wajda, Thermal-electromagnetic analysis of low-voltage switchgear operation (Cieplno-elektromagnetyczna analiza numeryczna pracy rozdzielnicy elektrycznej NN), Elektroinstalator, 9 (2013), pp. 6-10 (in Polish). 
 51. Jacek Smołka, Zbigniew Buliński, Andrzej J. Nowak Optimisation of a natural air circulation laboratory heating oven using an experimentally validated 3-D CFD analysis (Optymalizacja konstrukcji laboratoryjnej suszarki o naturalnym obiegu powietrza za pomocą zweryfikowanej eksperymentalnie analizy CFD), Mechanical Review (Przegląd Mechaniczny), 7/8 (2013), pp. 23-34 (in Polish).
 52. Mateusz Będkowski, Jacek Smołka, Andrzej J. Nowak Numerical analysis of heat and mass transfer processes inside a switchgear casing, Electrical Review (Przegląd Elektrotechniczny), 2b (2013), pp. 284-287 (in Polish).
 53. Jacek Smolka, Zbigniew Bulinski, Andrzej J. Nowak The experimental validation of a CFD model for a heating oven with natural air circulation, Applied Thermal Engineering, 54 (2013), pp. 387-398. http://dx.doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2013.02.014
 54. Jacek Smolka, Zbigniew Bulinski, Adam Fic, Andrzej J. Nowak, Krzysztof Banasiak, Armin Hafner A computational model of a transcritical R744 ejector based on a homogeneous real fluid approach, Applied Mathematical Modelling, 37 (2013), pp. 1208-1224, http://dx.doi.org/10.1016/j.apm.2012.03.044.
 55. Zbigniew P. Buliński, Andrzej J. Nowak, Krzysztof Kasza & Łukasz Matysiak Retrieving of the initial moisture field in porous material based on temperature measurements during drying, Inverse Problems in Science and Engineering, http://dx.doi.org/10.1080/17415977.2012.667091, pp.1-15, 2012. 
 56. Jacek Smołka, Andrzej J. Nowak Modification of mutual configuration of coils in electrical transformer to reduce the hot spot temperature, Electrical Review (Przegląd Elektrotechniczny), 7 (2011), pp. 60-63 (in Polish).
 57. Jacek Smołka, Andrzej J. Nowak Effective coil cooling of electrical transformer using optimal shape of cooling ducts, Electrical Review (Przegląd Elektrotechniczny), 87/5 (2011), pp. 218-223 (in Polish).
 58. Andrzej J. Nowak, Jacek Smołka, Adam Fic, Ludwik Kosyrczyk Analysis of transient thermal processes within heating channels of the coke oven battery due to jump changes of boundary conditions, Karbo, 1 (2011), pp. 45-51 (in Polish).
 59. Ludwik Kosyrczyk, Bartosz Leśniak, Andrzej J. Nowak, Jacek Smołka, Adam Fic Discussion of the temperature measurements in combustion channels of coke oven battery, Karbo, 2 (2011), pp. 100-109 (in Polish). 
 60. Jacek Smolka, Andrzej J. Nowak Shape optimization of coils and cooling ducts in dry-type transformers using CFD and GA, IEEE Transactions on Magnetics, 99 (2011), pp. 1726-1731. 
 61. Iwona Nowak, Jacek Smolka, Andrzej J. Nowak Application of Bezier surfaces to the 3-D inverse geometry problem in continuous casting, Inverse Problems in Science & Engineering, 19 (2011), pp. 75-86. 
 62. Nowak A.J., Buliński Z., Kasza K., Matysiak Ł., Inverse thermal problems in computational modelling of the paper vacuum drying process, Inverse Problems in Science and Engineering, 19 (2011), pp.59-73. 
 63. Andrzej J. Nowak, Jacek Smolka, Adam Fic, Ludwik Kosyrczyk CFD model of coupled thermal processes within coke oven battery as an example of complex industrial application, Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences, vol. 17: pp. 161-172, 2010.
 64. Bulinski Z., Smołka J., Fic A., Banasiak K., Nowak A.J., A comparison of heterogenous and homogenous models of two-phase transonic compressible CO2 flow through a heat pump ejector, 2010,  IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 10 012019, http://dx.doi.org/10.1088/1757-899X/10/1/012019 
 65. Anna M. Fic, Derek B. Ingham, Maciej K. Ginalski, Andrzej J. Nowak, Luiz Wrobel Heat and mass transfer under an infant radiant warmer ? development of a numerical model, Journal of Medical Engineering and Physics , Volume 32, Issue 5, Pages 497-504 (June 2010), http://dx.doi.org/10.1016/j.medengphy.2010.02.021
 66. Luiz C. Wrobel, Maciej K. Ginalski, Andrzej J. Nowak, Derek B. Ingham and Anna M. Fic An overview of recent applications of computational modelling in neonatology, Special Issue of Philosophical Transactions of The Royal Society A, 2010, 368, pp 2817-2834, http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2010.0052. 
 67. Jacek Smołka, Andrzej J. Nowak, Dawid Rybarz Modifications of thermostatic cabinet on the basis of simulations of fluid and heat transfer processes, Mechanical Review (Przegląd Mechaniczny) (in Polish), 11, 2010, pp 27 - 33.
 68. Iwona Nowak, Jacek Smolka, Andrzej J. Nowak An effective 3-D inverse procedure to retrieve cooling conditions in an aluminium alloy continuous casting problem, Applied Thermal Engineering, 30 (2010), pp. 1140-1151. DOI: 10.1016/j.applthermaleng.2010.01.029
 69. Iwona Nowak, Jacek Smołka, Andrzej J. Nowak Retrieving of body shape in 3-D model of an aluminum alloy continuous casting, Ores and Non-ferrous Metals (Rudy i metale nieżelazne), 2 (2010), pp. 63-71 (in Polish).
 70. Jacek Smolka, Andrzej J. Nowak, Dawid Rybarz Improved 3-D temperature uniformity in a laboratory drying oven based on experimentally validated CFD computations, Journal of Food Engineering, 97 (2010), pp. 373-383.
 71. A. Rzepka, M. Mrowiec, A.J. Nowak, Symulacja numeryczna CFD na przykładzie zbiornika retencyjnego Canalis w fazie opróżniania, INSTAL - Teoria i Praktyka w Instalacjach, 5 (2010), pp. 38-42. 
 72. Iwona Nowak, Jacek Smolka, and Andrzej J. Nowak, A reproduction of boundary conditions in
  three-dimensional continuous casting problem
  , International Journal of Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 3-4 (2009), pp. 193-198.
 73. Jacek Smolka, Zbigniew Bulinski, Adam Fic, Krzysztof Banasiak, Andrzej J. Nowak Mathematical Modelling of Two-Phase Transonic Compressible CO2 Flow Through Heat Pump Ejector, AIP Conference Proceedings, 1168 (2009), pp. 621-624. 
 74. Jacek Smolka, Oszkar Biro, Andrzej J. Nowak Numerical simulation and experimental validation of coupled flow, heat transfer and electromagnetic problems in electrical transformers, Archives of Computational Methods in Engineering, invited review paper, 16 (2009), pp. 319-355. DOI 10.1007/s11831-009-9032-7.
 75. Iwona Nowak, Jacek Smołka, Andrzej J. Nowak Retrieving of boundary conditions in 3-D models of an aluminium alloy continuous casting, Ores and Non-ferrous Metals (Rudy i metale nieżelazne), 6 (2009), pp. 345-355 (in Polish).  
 76. Aleksander Rzepka, Maciej Mrowiec, Andrzej J. Nowak, Symulacja numeryczna CFD na przykładzie zbiornika retencyjnego Canalis w fazie napełniania, INSTAL - Teoria i Praktyka w Instalacjach, 9 (2008), pp. 82-87.  
 77. Iwona Nowak, Jacek Smolka, Andrzej J. Nowak, 3-D inverse solution for continuous casting taking an air gap into consideration, Archives of Foundry Engineering, 8 (2008), pp. 157-162. 
 78. M.K. Ginalski, A.J. Nowak, L.C. Wrobel Modelling of Heat and Mass Transfer Processes in Neonatology, Biomedical Materials, 3 (2008) 034113 (11pp),    doi: 10.1088/1748-6041/3/3/034113.   
 79. Z. Buliński, A.J. Nowak Numerical analysis and experimental validation of the free surface flow and heat transfer in electrical transformers moulding processes, International Journal of Numerical Methods for Heat and Fluid Flow, Special Issue, Vol. 18, Number 3/4, pp 356 - 377, 2008.
 80. J. Smołka, A.J. Nowak Experimental validation of the coupled CFD-electromagnetic numerical model of the medium-power dry-type electrical transformer, International Journal of Thermal Sciences, Vol. 47, pp 1393-1410, 2008.
 81. J. Smołka, A.J. Nowak Eksperymentalna weryfikacja obliczeń symulacyjnych nagrzewania naturalnie chłodzonego suchego transformatora średniej mocy (Experimental validation of simulation model of the electrical transformer heating process), Przegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, R. 84 NR 2/2008, str. 94 - 100 (in Polish). 
 82. I. Nowak, J. Smolka, A.J. Nowak, A reproduction of boundary conditions in three-dimensional continuous casting problem, Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology, 33, pp. 243-248, Heidelberg, Germany, 2008.
 83. Jacek Smolka, Andrzej J. Nowak Numerical Analysis of Heat Transfer Processes within Dry-Type and Cast Resin Electrical Transformers Involving CFD, Electromagnetic and Mechanical Analyses, AIP Conference Proceedings, 1048 (2008), pp. 831-834.  
 84. Jacek Smołka, Andrzej J. Nowak FLUENT and ANSYS Emag software coupling improves longevity and decreases power loss of electrical transformers, Ansys Advantage, 1/4, pp. 4-5, (2007). 
 85. Z. Ostrowski, M. Liszka, J. Smołka, A. Ziębik, A.J. Nowak AI tool for automatic synthesis of CHP systems, Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences, 14(2007), pp. 705-714.
 86. M.K. Ginalski, A.J. Nowak, L.C. Wrobel A combined study of heat and mass transfer in a double walled infant incubator, Journal of Medical Engineering and Physics, 27 (2007), pp. 531-541.
 87. J. Smolka, D.B. Ingham, L. Elliott, A.J. Nowak Enhanced numerical model of performance of an encapsulated three-phase transformer in laboratory environment, Applied Thermal Engineering, 27 (2007), 156-166.
 88. J. Smolka, A.J. Nowak, D.B. Ingham, L. Elliott Numerical modelling of a multi-physical problem within an encapsulated three-phase transformer and its surrounding, TASK Quarterly, 10:1 (2006), 63-81.
 89. M.K Ginalski, A.J Nowak CFD assists the neonatal intensive care, Fluent News, USA, April 2006.
 90. A.J. Nowak, M.K. Ginalski, L.C. Wrobel Coupled Heat Transfer Processes in a Double Wall Infant Incubator, European Research Community on Flow, Turbulence and Combustion Bulletin, 68 (2006).
 91. A. Wawrzynek, A.J. Nowak, M. Bartoszek, R. Delpak, C.W. Hu Theoretical Analysis of Applying Thermography and Inverse Solutions to Determine Thermal Properties of Cementitious Materials, Inverse Problems in Science and Engineering, 13:1 (2005), pp. 23-46.
 92. J. Smolka, A.J. Nowak, L.C. Wrobel Numerical Modelling of Thermal Processes in an Electrical Transformer Dipped into Polymerized Resin by Using Commercial CFD Package Fluent, Computers & Fluids, 33 (2004), pp. 859-868.
 93. R. Cholewa R., A.J. Nowak, L.C. Wrobel Application of BEM and sensitivity analysis to the solution of the governing diffusion-convection equation for a continuous casting process, Special issue of Engineering Analysis with Boundary Elements, 28:4 (2004), pp. 389-404.
 94. A. Wawrzynek, A.J. Nowak, M. Bartoszek, R. Delpak, J. K. C. Shih, C. W. Hu Application of direct/inverse analysis to evaluate the structure integrity of concrete, Part I. Formulation for thermo-mechanical properties determination, NDT & International, 36:2 (2003), 101-110.
 95. J. Smołka, A.J. Nowak Thermal Process Analysis in an Electrical Transformer Dipped into Polymerised Resin Cooled by Both Natural and Forced Convection, TASK Quarterly, 7:3 (2003), pp. 439-448.
 96. I. Nowak, A.J. Nowak, L.C. Wrobel Inverse analysis of continuous casting processes, The International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow, 13:5 (2003), pp. 547-564.
 97. A.J. Nowak, R.A. Białecki, A. Fic and G. Węcel Analysis of fluid flow and energy transport in Czochralski's process, Computers & Fluids, Elsevier, 35 (2003), pp. 85-95.
 98. R. Cholewa R., A.J. Nowak, A.R. Białecki, L.C. Wrobel Cubic Bezier splines for BEM heat transfer analysis of the 2-D continuous casting problems, Computational Mechanics, 28:3-4 (2002), pp. 282-290.
 99. A.J. Nowak, R.A. Białecki, A. Fic, G. Węcel, L.C. Wrobel, B. Šarler Coupling of conductive, convective and radiative heat transfer in Czochralski crystal growth process, Computational Materials Science, 25:4 (2002),  pp. 570-576.
 100. A.J. Nowak, R.A. Białecki, A. Fic, G. Węcel Numerical solution of coupled conduction-convection-radiation heat transfer problem in a continuous casting process, Journal of Mechanical Engineering, Slovak Academy of Sciences, 53:2 (2002), p. 92-108.
 101. I. Nowak, A.J. Nowak, L.C. Wrobel Identification of phase change fronts by Bezier splines and BEM, International Journal of Thermal Sciences, 41:6 (2002), pp. 492-499.
 102. J. Smołka, A.J. Nowak, L.C. Wrobel, J. Sobczyk Modelling of Thermal Processes in an Electrical Transformer Dipped into Polymerized Resin, Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej, Mechanika, 190 (2001), pp. 261-270.
 103. A. Fic, A.J. Nowak, and R. Białecki Heat transfer analysis of the continuous casting process by the front tracking BEM. Engineering Analysis with Boundary Elements, 24:3 (2000), pp. 215-223.
 104. K. Komorowska and A.J. Nowak Poszukiwanie wartości własnych równania Helmholtza za pomocą wielokrotnej zasady wzajemności, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Matematyka-Fizyka, 84 (1999), pp. 143-161.
 105. J. Nadziakiewicz, A.J. Nowak, and Z. Rudnicki Wykorzystanie ciepła odpadowego do przygotowania wody kąpielowej w kopalni węgla kamiennego, Przegląd Górniczy, 5 (1998), pp. 27-34.
 106. A.J. Nowak Boundary-only formulations of the boundary element method. Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2:36 (1998), pp. 479-491.
 107. J. Nadziakiewicz, A.J. Nowak, and Z. Rudnicki Wykorzystanie ciepła odpadowego do podgrzewania powietrza wdechowego w kopalni węgla kamiennego, Przegląd Górniczy, 3 (1996), pp. 9-18.
 108. A.J. Nowak Application of the multiple reciprocity BEM to nonlinear potential problems, Engineering Analysis with Boundary Elements, 16 (1995), pp. 323-332.
 109. K. Kurpisz and A.J. Nowak Improvements in applying BEM to solve inverse heat conduction problems. ZAMM Z. angew. Math. Mech., 74:6 (1994), pp. 706-708.
 110. R. Białecki, W. Łukaszek, and A.J. Nowak Wyznaczanie pola temperatury w układzie osłonnym reaktora jądrowego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej - Energetyka, 117:1027 (1993), 109-127.
 111. K. Kurpisz and A.J. Nowak Numerical analysis of inverse heat conduction problems with Boundary Elements Method and combined techniques. ZAMM Z. Angew. Math. Mech., Annual GAMM Conference, (1993), pp. 301-308.
 112. R.P. Shaw, L.C. Wrobel, and A.J. Nowak. On simple solutions of some potential problems for heterogeneous media, Boundary Elements Abstracts and Newsletters, Research note, 4:2 (1993), pp. 72-73.
 113. A.C. Neves, L.C. Wrobel, and A.J. Nowak Transient thermoelasticity by Multiple Reciprocity Method, International Journal of Numerical Methods in Heat & Fluid Flow, 3:2 (1993), pp. 107-119.
 114. K. Kurpisz and A.J. Nowak BEM approach to inverse heat conduction problems, Engineering Analysis with Boundary Elements, 10:4 (1992), pp. 291-297.
 115. A.J. Nowak and C.A. Brebbia Numerical verification of the Multiple Reciprocity Method for linear potential problems with body forces, Engineering Analysis with Boundary Elements, 10:3 (1992), pp. 259-266.
 116. A.C. Neves and A.J. Nowak Steady-state thermoelasticity by Multiple Reciprocity Method, International Journal of Numerical Methods in Heat & Fluid Flow, 2:5 (1992), pp. 429-440.
 117. A.J. Nowak and P.W. Partridge Comparison of the dual reciprocity and the multiple reciprocity methods, Engineering Analysis with Boundary Elements, 10:2 (1992), pp. 155-161.
 118. I. Szczygieł, A. Szlęk, R. Białecki, and A.J. Nowak Identification of the boundary surfaces in 3-d Finite Elements codes, Advances in Engineering Software, 14:4 (1992), pp. 33-39.
 119. R. Białecki, A.J. Nowak, and H. Herman Applying BEM to modelling of uptaking pollutants in clouds or fog drops, Advances in Engineering Software, 14:2 (1992), pp. 157-161.
 120. A.J. Nowak Time dependent or time independent fundamental solution for transient heat transfer problems, BEM Abstracts and Newsletter, Research note, 2:5 (1991), pp. 196-197.
 121. A.J. Nowak and S. Postrzednik Obliczanie nieustalonych pól temperatury za pomocą wielokrotnej zasady wzajemności, Procesy Wymiany Ciepła i Masy w Przegrodach Budowlanych, CPBP 02:21 Energobudynek, Wrocław (1991).
 122. A.J. Nowak Multiple Reciprocity Method - An approach of solving transient potential problems, ZAMM Z. Angew. Math. Mech., 71:6 (1991), pp. 602-605.
 123. I. Szczygieł, A. Szlęk, R. Białecki, and A.J. Nowak Identification of the boundary curves in 2-d Finite Elements codes, Advances in Engineering Software, 13:2 (1991), pp. 73-83.
 124. R. Białecki and A.J. Nowak Some remarks on transformation techniques for transient nonlinear problems - technical note, Engineering Analysis with Boundary Elements, 7:3 (1990), pp. 145-147.
 125. A.J. Nowak and C.A. Brebbia The Multiple Reciprocity Method - A new approach for transforming BEM domain integrals to the boundary, Engineering Analysis with Boundary Elements, 6:3 (1989), pp. 164-167.
 126. S. Postrzednik, R. Białecki, and A.J. Nowak Proces samozagrzewania się paliw stałych - przegląd literatury oraz propozycje badań, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej - Energetyka, 96 (1988), pp. 37-70.
 127. A.J. Nowak and Z. Rudnicki Berechnung der Strahlungswärmeubertragung in Industrieöfen nach der Helligkeitsmethode. Gas Wärme International, 37:3 (1988), pp. 162-166.
 128. S. Postrzednik, R. Białecki, A.J. Nowak, R. Scholz, and E. Specht Zur problematik der Selbsterwaermung fester Brennstoffe (2), Erdöl-Erdgas-Kohle, 104:6 (1988), pp. 277-281.
 129. S. Postrzednik, R.Białecki, A.J. Nowak, R. Scholz, and E. Specht Zur problematik der Selbsterwaermung fester Brennstoffe (1), Erdöl-Erdgas-Kohle, 102:2 (1988), pp.79-85.
 130. A.J. Nowak, R. Białecki, and K. Kurpisz Evaluating eigenvalues for boundary value problems of heat conduction in rectangular and cylindrical coordinate systems, International Journal for Numerical Methods in Engineering, 24 (1987), pp. 419-445.
 131. S.J. Gdula, R. Białecki, K. Kurpisz, A.J. Nowak, and A. Sucheta Mathematical model of steady state heat transfer in blast furnace hearth and bottom, Trans. of the Institute of Steel and Iron of Japan, 25:5 (1985), pp. 308-385.
 132. J. Franek, A.J. Nowak, and E. Turska. Kinetics of polycondensation. Mathematical description of kinetics of the second-order irreversible reaction between symmetrical bifunctional monomers, Acta Polymerica, 33:3 (1982), pp. 169-174.
 133. R. Białecki and A.J. Nowak Boundary value problems in heat conduction with nonlinear material and nonlinear boundary conditions, Applied Mathematical Modelling, 5 (1981), pp. 417-421.
 134. A.J. Nowak Dobór punktu startowego na przykładzie obliczania składu równowagowego produktów reakcji chemicznej metodą minimalizacji potencjału Gibbsa, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej - Energetyka, 69 (1978), pp. 29-35.
 135. A.J. Nowak and R. Weber Optymalizacja ciśnienia międzystopniowego w procesie dwustopniowego sprężania adiabatycznego z międzystopniowym chłodzeniem do temperatury początkowej, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej - Energetyka, 69 (1978), pp. 37-48.
 136. S.J. Gdula, R. Białecki, K. Kurpisz, A.J. Nowak, and A. Sucheta Wyznaczanie przebiegu izoterm w trzonie wielkiego pieca, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej - Energetyka, 67 (1978), pp. 23-31.
 
Refereed conference papers/Recenzowane artykuły konferencyjne

 

 1. M. Palacz, M. Haida, J. Smolka, A.J. Nowak and A. Hafner, A comparison of homogeneous equilibrium and relaxation model for CO2 expansion inside the two-phase ejector, 2016 J. Phys.: Conf. Ser. 745 032158, (http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/745/3/032158)

 2. M. Haida, M. Palacz, J. Smolka, A.J. Nowak, A. Hafner and K. Banasiak, A modified homogeneous relaxation model for CO2 two-phase flow in vapour ejector, 2016 J. Phys.: Conf. Ser. 745 032159, (http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/745/3/032159)

 3. Jakub Bodys, Michal Palacz, Michal Haida, Jacek Smolka, Andrzej J. Nowak, Krzysztof Banasiak and Armin Hafner, Parallel Work of CO2 Ejectors Installed in a Multi-Ejector Module of Refrigeration System, 2016 J. Phys.: Conf. Ser. 745 032160, (http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/745/3/032160)

 4. Z. Ostrowski, B. Melka, W. Adamczyk, M. Rojczyk, A. Golda and A.J. Nowak, CFD analysis of multiphase blood flow within aorta and its thoracic branches of patient with coarctation of aorta using multiphase Euler - Euler approach, Journal of Physics: Conference Series (2016) 745 032112 (doi:10.1088/1742-6596/745/3/032112). 
 5. Z.Ostrowski, M. Rojczyk, I. Szczygieł, J. Łaszczyk and A.J. Nowak, Dry heat loses of newborn baby in infant care bed: use of a thermal manikin, Journal of Physics: Conference Series (2016) 745 032087  (doi:10.1088/1742-6596/745/3/032087).
 6. B. Melka, W. Adamczyk, M. Rojczyk, A. J. Nowak, A. Golda, Z. Ostrowski, Virtual Therapy Simulation for Patient with Coarctation of Aorta Using CFD Blood Flow Modelling, Advances in Intelligent Systems and Computing (2017) 526:153-160. In: Innovations in Biomedical Engineering M. Gzik, E. Tkacz, Z. Paszenda and E. Piętka (eds), ISBN 978-3-319-47153-2, Springer (http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-47154-9_18).
 7. Z. Ostrowski, B. Melka, W. Adamczyk, M. Rojczyk, A. Golda, A.J. Nowak, CFD analysis of multiphase blood flow within main aorta bifurcation of 8-year old child. In: EUROTHERM2016 - 7th European Thermal-Sciences Conference, Book of Abstracts, J. Szmyd, J. Spalek, A.J. Nowak (eds.) Krakow, Poland, p.103, 19-23 June 2016.
 8. Ostrowski, M. Rojczyk, I. Szczygieł, J. Łaszczyk, A.J. Nowak, Dry heat losses of newborn baby in infant care bed: use of thermal manikin. In: EUROTHERM2016 - 7th European Thermal-Sciences Conference, Book of Abstracts, J. Szmyd, J. Spalek, A.J. Nowak (eds.) Krakow, Poland, p.73, 19-23 June 2016
 9. B. Melka, W.P. Adamczyk, M. Rojczyk, A. Golda, A.J. Nowak, Z. Ostrowski, Multifluid approach for modeling the blood flow within large blood vessel, 5th International Conference on Engineering Frontiers in Pediatric and Congenital Heart Disease, June 9 & 10, 2016 Orlando, Florida, USA
 10. A. Golda, M. Rojczyk, W. Adamczyk, B. Melka, D. Bandoła, M. Gracka, A. Knopek, A. Nowak, Z. Ostrowski, Zastosowanie numerycznej analizy przepływu (CFD) do modelowania przepływu krwi w dużych naczyniach u pacjenta z koarktacją aorty, Śląskie Spotkania Naukowe, p.16, Dzierżno-Gliwice, 3-4 czerwca 2016
 11. Michal Palacz, Jacek Smolka, Michal Haida, Adam Fic, Zbigniew Bulinski, Andrzej J. Nowak, Krzysztof Banasiak, Armin Hafner An analysis of homogeneous relaxationmodel accuracy for the CO2 expansion inside the two-phase ejector, The 12th IIR Gustav Lorentzen Natural Working Fluids Conference 2016, Edinburgh, U.K., 2016.
 12. Jacek Smolka, Michal Palacz, Michal Haida, Jakub Bodys, Zbigniew Bulinski, Andrzej J. Nowak, Adam Fic, Krzysztof Banasiak, Armin Hafner A performance comparison of fixed ejectors with and without a swirl generator and controllable ejectors in a CO2 refrigeration system, The 12th IIR Gustav Lorentzen Natural Working Fluids Conference 2016, Edinburgh, U.K., 2016.
 13. Jakub Bodys, Michal Palacz, Jacek Smolka, Michal Haida, Zbigniew Bulinski, Andrzej J. Nowak, Adam Fic, Krzysztof Banasiak, Armin Hafner 3-D CFD modelling of multi-ejector module performance, The 12th IIR Gustav Lorentzen Natural Working Fluids Conference 2016, Edinburgh, U.K., 2016.
 14. Jacek Smołka, Michał Palacz, Michał Haida, Jakub Bodys, Adam Fic, Zbigniew Buliński, Andrzej J. Nowak, Krzysztof Banasiak, Armin Hafner Modelling, validation and optimisation of two-phase transcritical R-744 flow through an ejector-based refrigeration system (Modelowanie, walidacja i optymalizacja dwufazowego transkrytycznego przepływu dwutlenku węgla przez strumienicę w układzie chłodniczym), Proceedings of the Simulation 2016 (Symulacja 2016), Serock-Jachranka, Poland, 2016 (in Polish).
 15. M. Rojczyk, Z. Ostrowski, W. Adamczyk, B. Melka, D. Bandoła, M. Gracka, A. Knopek, A. Golda, A.J. Nowak, CFD analysis of blood flow within aorta and its thoracic branches of patient with coarctation of aorta, International Conference on Computer Systems in Medicine and Health CSMH 2016, Szczyrk, May 11-12, 2016
 16. Jacek Smołka, Michał Palacz, Michał Haida, Jakub Bodys, Adam Fic, Zbigniew Buliński, Andrzej J. Nowak, Krzysztof Banasiak, Armin Hafner Numerical analysis of multi-ejector module operation in refrigeration system in supermarket for natural refrigerant R744 (Analiza numeryczna pracy modułu eżektorowego w instalacjach chłodniczych supermarketów na naturalny czynnik R744), Proceedings of the XLVII Dni Chłodnictwa (Dni Chłodnictwa), Poznań, Poland, 2015 (in Polish).

 17. Michal Palacz, Jacek Smolka, Adam Fic, Zbigniew Bulinski, Andrzej J. Nowaka, Krzysztof Banasiak, Armin Hafner The CFD-based optimisation of the CO2 ejector for the supermarket refrigeration systems, Proceedings of the Eurotherm Seminar No 109, Numerical Heat Transfer 2015, Gliwice-Warsaw, Poland, 2015.
 18. T. Krysiński, Z. Buliński, A.J. Nowak, Aerodynamic optimisation of blade shape of the Savonius wind turbine with use of hybrid algorithm, Proceedings of the Eurotherm Seminar No 109, Numerical Heat Transfer 2015, Gliwice-Warsaw, Poland, 2015.
 19. A. Fityka, Wojciech Adamczyk, Piotr Bulińsk, Ziemowit Ostrowski, Andrzej Józef Nowak, Validation of numerical model of locally cooled tissues, Proceedings of the Eurotherm Seminar No 109, Numerical Heat Transfer 2015, Gliwice-Warsaw, Poland, 2015.

 20. Michał Palacz, Jacek Smołka, Wacław Kuś, Adam Fic, Zbigniew Buliński, Andrzej Józef Nowak, K. Banasiak, A. Hafner, The shape optimisation of the CO2 ejector for the supermarket refrigeration systems, Proceedings of the Eurotherm Seminar No 109, Numerical Heat Transfer 2015, Gliwice-Warsaw, Poland, 2015.
 21. Jacek Smolka, Michal Palacz, Jakub Bodys, Adam Fic, Zbigniew Bulinski, Andrzej J. Nowak, Krzysztof Banasiak, Armin Hafner CFD study of CO2 multi-ejector module performance for supermarket refrigeration systems working at hot and cold climate conditions, Proceedings of the 10th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environmental Systems, Dubrovnik, Croatia, 2015.
 22. Michal Palacz, Jacek Smolka, Adam Fic, Zbigniew Bulinski, Andrzej J. Nowak, Krzysztof Banasiak, Armin Hafner CFD-based shape optimisation of two-phase ejector for R744, Proceedings of the 24th IIR International Congress of Refrigeration, Yokohama, Japan, 2015.
 23. Jakub Bodys, Michal Palacz, Jacek Smolka, Adam Fic, Zbigniew Bulinski, Andrzej J. Nowak, Krzysztof Banasiak, Armin Hafner Efficiency of the fixed and controllable ejectors installed in a CO2 refrigeration system, Proceedings of the ECOS 2015, Pau, France.
 24. D. Bandoła, M. Rojczyk, Z. Ostrowski, W. Adamczyk, B. Melka, A.J. Nowak, A. Golda, Lumped parameter model of human circulatory system based on electrical analogy, XIXth Gliwice Scientific Meetings 2015, Gliwice, November 20-21, pp 54, 2015
 25. P. Buliński, Z. Ostrowski, W. Adamczyk, Z. Buliński, A.J.ózef Nowak, Heat transfer in human tissue under mild cooling - numerical model validation, XIXth Gliwice Scientific Meetings 2015, Gliwice, November 20-21, pp 65, 2015
 26. M. Gracka, Z. Ostrowski, W. Adamczyk, M. Rojczyk, B. Melka, A.J. Nowak, A. Golda, Multifluid Euler-Euler model of the blood flow within the blood vessel with rigid walls, XIXth Gliwice Scientific Meetings 2015, Gliwice, November 20-21, 2015, pp 83, 2015.
 27. A. Knopek, Z. Ostrowski, W. Adamczyk, M. Rojczyk, B. Melka, A.J. Nowak, A. Golda, Identification and modelling of blood flow processes in section of large blood vessel using hybrid Euler-Lagrange multiphase approach, XIXth Gliwice Scientific Meetings 2015, Gliwice, November 20-21, pp 94, 2015
 28. M. Kozak, Z. Ostrowski, W. Adamczyk, M. Rojczyk, B. Melka, A.J. Nowak, A. Golda, Identification and modelling of blood flow processes in section of large elastic blood vessel using fluid structure interaction approach, XIXth Gliwice Scientific Meetings 2015, Gliwice, November 20-21, pp 98, 2015
 29. Michal Palacz, Jacek Smolka, Adam Fic, Zbigniew Bulinski, Andrzej J. Nowak, Krzysztof Banasiak, Armin Hafner CFD-based shape optimisation of mixing section of R744 two-phase ejector, Proceedings of the Coupled Problems 2015 conference, Venice, Italy, 2015.
 30. Z. Ostrowski, P. Buliński, W. Adamczyk, A.J. Nowak, Modelling and validation of transient heat transfer processes in human skin undergoing local cooling. Modelowanie i pomiary w medycynie. Materiały XIV sympozjum, Krynica Zdrój, 17-21 maja 2015, pp 47-48, 2015.
 31. A. Fic, M. Palacz, J. Smołka, Z. Buliński, A.J. Nowak, K. Banasiak, A. Hafner, CFD modelling of two-phase transonic flow compressible fluid in an axisymmetric ejector. 9th International Conference on Advanced Computational Engineering and Experimenting, Munich, 29th June - 2nd July, 2015, CD-ROM
 32. J. Łaszczyk, A. Mączko, W. Walas, A.J. Nowak, The numerical model of the neonatal brain cooling process, emphasizing the rewarming stage, Proc. of the 8th International Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering, DEStech Publications, Inc, pp 235 - 240, Suzhou, China, September, 2014.
 33. Andrzej J. Nowak, Jacek Smołka, Zbigniew Buliński, Adam Fic, Michał Palacz, Krzysztof Banasiak, Armin Hafner Transport phenomena during transcritical flow of real fluid (R744) within ejector – homogeneous model, EUROTHERM SEMINAR 101, Transport Phenomena in Multiphase Systems, CD-ROM, Keynote Lecture, Cracow, Poland, 2014.
 34. Andrzej J. Nowak, Jacek Smołka, Andrzej Fic, Ludwik Kosyrczyk, Łukasz Słupik Numerical analysis of transient combustion process in heatng flues of two-product battery (Analiza nieustalonego procesu spalania gazu w kanałach grzewczych baterii dwuproduktowej), Proceedings of Cokemaking (Koksownictwo) 2014, Wisla, Poland 2014 (in Polish). 
 35. Ł. Słupik, A. Fic, A.J. Nowak, Z. Buliński, J. Smołka, L. Kosyrczyk, Sensitivity analysis and partial validation of the numerical model of coal carbonization process.  9th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems. SDEWES 2014, Venice - Istanbul, September 20-27, 2014. CD-ROM
 36. Ł. Słupik, L. Kosyrczyk, A.J. Nowak, A. Fic, J. Smołka, Model matematyczny komory koksowniczej, Symulacja 2014. Spotkanie użytkowników ANSYS, 10-11 kwietnia 2014, Wisła.
 37. M. Będkowski, J. Smołka, A. Ryfa, Z. Buliński, A.J. Nowak, Heat dissipation within electrical switchgear enclosure, 9th IET International Conference on Computation in Electromagnetics (CEM 2014), London, March 31 2014 - April 1 2014.
 38. Michał Palacz, Jacek Smołka, Zbigniew Buliński, Adam Fic, Krzysztof Banasiak, Andrzej J. Nowak A CFD-based sensitivity analysis of the CO2 two-phase ejector geometry, Proceeding of the XXI Fluid Mechanics Conference, AGH-UST, Cracow, Poland, 2014.
 39. Jacek Smolka, Lukasz Slupik, Adam Fic, Andrzej J. Nowak, Ludwik Kosyrczyk Identification of control parameters for coking process using validated coupled CFD model of a coke oven battery operation, Proceeding of the 9th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, SDEWES2014, Venice-Istanbul, 2014.
 40. Adam Fic, Lukasz Slupik, Andrzej J. Nowak, Zbigniew Bulinski, Jacek Smolka, Ludwik Kosyrczyk Numerical model of the coal carbonization process - sensitivity analysis and validation, Proceeding of the 9th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, SDEWES2014, Venice-Istanbul, 2014.
 41. J. Łaszczyk, A. Mączko, W. Walas, A.J. Nowak Determining of the neonatal thermal model parameters using inverse thermal analysis, Proc. of the 11th World Congress on Computational Mechanics (WCCM XI), Tom V, pp 5920 - 5928, Barcelona, Spain, 2014.
 42. J. Smołka, M. Palacz, Z. Buliński, K. Banasiak, A.J. Nowak, A. Fic, A. Hafner, CFD study of a CO2 ejector performance installed in large cooling systems working at different ambient conditions, 11th World Congress on Computational Mechanics (WCCM XI). 5th European Conference on Computational Mechanics (ECCM V). 6th European Conference on Computational Fluid Dynamics (ECFD VI), July 20-25, 2014, Barcelona, Spain.
 43. Z. Buliński, M. Palacz, J. Smołka, K. Banasiak, A.J. Nowak, A. Fic, A. Hafner, A CFD based investigation of the influence of medium parameters on the transcritical R744 ejector, 11th World Congress on Computational Mechanics (WCCM XI). 5th European Conference on Computational Mechanics (ECCM V). 6th European Conference on Computational Fluid Dynamics (ECFD VI), July 20-25, 2014, Barcelona, Spain.
 44. A.J. Nowak, J. Łaszczyk Computational modelling of selected thermal problems occurring in neonatology, Proc. of the 3rd International Conference on Computational Methods for Thermal Problems, ThermaComp 2014, Lake Bled, Slovenia, June 2-4 , 2014, Keynote Lecture.
 45. M. Rojczyk, Z. Ostrowski, I. Szczygieł, J. Łaszczyk, A.J. Nowak, Infant care bed natural convection heat transfer coefficient measurements and estimation. 8th International Conference on Inverse Problems in Engineering. ICIPE 2014, Gliwice - Kraków, Poland, May 12-15, 2014. Book of abstracts. Ed. by Ireneusz Szczygieł, Andrzej J. Nowak, Marek Rojczyk. Gliwice: Institute of Thermal Technology. Silesian University of Technology, 2014, s. 139-140.
 46. T. Krysiński, Z. Buliński, A.J. Nowak, Modelowanie numeryczne turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu. Polski Mix Energetyczny 2014. PME 2014. Konferencja, Ustroń, 15-17 października 2014. Zeszyt streszczeń referatów. Gliwice: Instytut Techniki Cieplnej. Politechnika Śląska, 2014, s. 69-70.

 47. Z. Ostrowski, P. Buliński, W. Adamczyk, P. Kozołub, A.J. Nowak, Modelowanie procesu wymiany ciepła w skórze zmienionej nowotworowo. XXII Zjazd Termodynamików, Polańczyk, 23-27 września 2014. Rozszerzony program zjazdu. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. 2014, s. 111.

 48. Z. Ostrowski, P. Buliński, A.J. Nowak, Numerical model of heat transfer in skin lesions-model validation based on experimental data. XVIIIth Gliwice Scientific Meetings, November 21-22, 2014. s. 122.

 49. Z. Ostrowski, M. Rojczyk, I. Szczygieł, J. Łaszczyk, J. Kaczmarczyk, A.J. Nowak, Pomiary i wyznaczanie współczynnika wnikania ciepła dla konwekcji swobodnej w otwartym inkubatorze dla niemowląt. Modelowanie i pomiary w medycynie. Materiały XIII sympozjum, Krynica Zdrój, 18-22 maja 2014 r. Streszczenia referatów. Pod red. J. Gajdy. Katedra Metrologii i Elektroniki. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie. Kraków : Wydaw. Katedry Metrologii i Elektroniki AGH, 2014, s. 99-100.

 50. D. Lange, P. Pala, Z. Ostrowski, A.J. Nowak, TDscope project-towards an innovative method and device for early diagnosis of skin lesions. XVIIIth Gliwice Scientific Meetings, November 21-22, 2014, s. 119.


 51. Adam Fic, Łukasz Słupik, Andrzej J. Nowak, Zbigniew Buliński, Jacek Smołka, Ludwik Kosyrczyk: Numerical analysis of thermal processes within coke oven charge. Proceedings of Hong Kong International Conference on Engineering and Applied Science, Hong Kong 2013, pp 72-76, ISBN: 978-986-87417-4-4. 
 52. J. Łaszczyk, A. Mączko, W. Walas, A. J. Nowak, Modelling of Bioheat Problems within Newborn Brain Cooling Processes, Proceedings of the Coupled Problems 2013 Conference, Ibiza, Spain, 17-19 czerwca, 2013.
 53. J. Łaszczyk, A. Mączko, W. Walas, A. J. Nowak, Inverse thermal analysis of the neonatal brain cooling process, Proceedings of the ECCOMAS International Conference on Inverse Problems in Mechanics of Structures and Materials. IPM 2013, Rzeszów-Baranów Sandomierski, 24-27 kwietnia 2013.
 54. J. Łaszczyk, A. Mączko, W. Walas, A.J. Nowak The numerical modelling of the heat transfer processes within neonate's body based on the simplified geometric model, in eds. E. Piętka & J. Kawa, Information Technologies in Biomedicine, Lecture Notes in Computer Science,  Volume 7339, Springer Verlag, pp 311 - 318, 2012.
 55. Zbigniew Buliński, Łukasz Słupik, Andrzej J. Nowak, CFD analysis of the drying process of coal blend during coal coking process, Proceedings of the European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (ECCOMAS 2012), CD-ROM,  Vienna, Austria, September 10-14, 2012. 
 56. Z. Bulinski, W. Adamczyk, A.J. Nowak, Inverse approach for determination of the effective diffusivity of water in porous material, ECCOMAS Special Interest Conference, Numerical Heat Transfer 2012, Institute of Thermal Technology, Silesian University of Technology, Wrocław, pp 27-28, 2012.
 57. Mateusz Bedkowski, Jacek Smolka, Andrzej J. Nowak Numerical investigation of the heat generation for mutual busbars configuration, Proceedings of the ECCOMAS Special Interest Conference, Numerical Heat Transfer 2012, CD-ROM, Wroclaw, Poland, 2012.
 58. Jacek Smolka, Zbigniew Bulinski, Andrzej J. Nowak An optimisation of intake gaps in the drying oven with natural air circulation in order to improve the 3-D temperature distribution in the storage chamber, Proceedings of the ECCOMAS Special Interest Conference, Numerical Heat Transfer 2012, CD-ROM, Wroclaw, Poland, 2012.
 59. Jacek Smolka, Adam Fic, Andrzej J. Nowak, Ludwik Kosyrczyk, Zbigniew Bulinski 3-D CFD modelling of temperature fields within periodically fired heating channels of a coke oven battery, Proceedings of the ECCOMAS Special Interest Conference, Numerical Heat Transfer 2012, CD-ROM, Wroclaw, Poland, 2012.
 60. J. Łaszczyk, A. Mączko, W. Walas, A.J. Nowak The numerical model of the neonatal brain cooling process based on the simplified geometric model, Proceedings of the Numerical Heat Transfer International Conference, Special Interest Conference of the European Community on Computational Methods in Applied Sciences, Wrocław 2012
 61. Łukasz Słupik, Adam Fic, Zbigniew Buliński, Andrzej J. Nowak, Jacek Smołka, Ludwik Kosyrczyk CFD model of thermal processes within coking chambers, Proceedings of the ECCOMAS Special Interest Conference, Numerical Heat Transfer 2012, CD-ROM, Wroclaw, Poland, 2012.
 62. Mateusz Będkowski, Andrzej J. Nowak, Jacek Smołka Numerical analysis of heat transfer processes in an electrical switchbox, Proceedings of the Modelling and Control of Electrothermal Processes Conference, Lodz, Poland, 2012.
 63. Jacek Smolka, Adam Fic, Andrzej J. Nowak, Zbigniew Bulinski CFD simulation of coupled thermal processes within heating channel system of the coke oven battery, Proceedings of the 10th World Congress on Computational Mechanics, WCCM 2012, Sao Paulo, Brazil, 2012.
 64. Joanna Łaszczyk, Andrzej J. Nowak, Simplified numerical model of heat transfer processes within newborn?s body, The 1st International Congress of Thermodynamics, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, 2011
 65. Jacek Smolka, Piotr Canibol, Piotr Olczek, Zbigniew Bulinski, Andrzej J. Nowak, Dawid Rybarz, Temperature uniformity determination and optimization of drying ovens using experimentally validated CFD analysis and genetic algorithm, Proceedings of the Second International Conference on Computational Methods for Thermal Problems, THERMACOMP2011, Dalian, China, 2011.
 66. Jacek Smolka, Andrzej J. Nowak Shape optimisation of selected elements of electrical transformer and its tank leading to power loss reduction, Proceedings of the 1st International Congress on Thermodynamics, Poznan, Poland, 2011 (oral presentation).
 67. M.K. Ginalski, L.C. Wrobel, D.B. Ingham, A.M. Fic, J. Łaszczyk, A.J. Nowak Selected Coupled Thermal Problems in Neonatology and their Computational Modelling, Proceedings of International Conference on Computational Methods for Coupled Problems in Science and Engineering, Coupled Problems 2011, Kos, Greece 2011, invited presentation.
 68. Andrzej J. Nowak, Jacek Smołka, Adam Fic and Ludwik Kosyrczyk CFD model of conjugate thermal processes within coke oven battery as an example of complex industrial application, Proceedings of the CMM-2011 Computer Methods in Mechanics, Warsaw, Poland, 2011.
 69. Buliński Z., Nowak A.J., Kasza K., Matysiak Ł., Retrieving of the initial moisture field in porous material based on temperature measurements during drying, 7th International Conference on Inverse Problems in Engineering, 4-6 May, 2011, Orlando, United States.
 70. Buliński Z., Nowak A.J., Kasza K., Matysiak Ł., Regularization approach for simultaneous initial and parameter estimation inverse problem, 2nd International Conference on Inverse Problems in Mechanics of Structures and Materials, 27-30 April, 2011, Rzeszów-Sieniawa, Poland (keynote lecture).
 71. Matysiak Ł., Buliński Z., Nowak A.J., Inverse approach for curing kinetics analysis of composites, 2nd International Conference on Inverse Problems in Mechanics of Structures and Materials, 27-30 April, 2011, Rzeszów-Sieniawa, Poland.   
 72. Andrzej J. Nowak, Jacek Smołka, Adam Fic, Ludwik Kosyrczyk Mathematical model of the heat transfer processes within heating channels of the coke-oven battery, Proceedings of the Heat Transfer and Renewable Sources of Energy 2010, Miedzyzdroje, Poland, 2010.
 73. Joanna Łaszczyk, Andrzej J. Nowak, The numerical analysis of the heat transfer in the simplified model of the neonatal head, Proceedings of the XIV Symp. Heat and Mass Transfer, Międzyzdroje, Poland, 2010 (in Polish).  
 74. Jacek Smołka, Andrzej J. Nowak Optimisation of cooling duct shape in a naturally ventilated electrical transformer based on coupled numerical analysis, Proceedings of the Heat Transfer and Renewable Sources of Energy 2010, Miedzyzdroje, Poland, 2010.
 75. Adam Fic, Jacek Smołka, Zbigniew Buliński, Andrzej J. Nowak, Krzysztof Banasiak Solving enthalpy formulated energy equation for compressible fluid flows using Fluent package, Proceedings of the XIV Symp. Heat and Mass Transfer, Miedzyzdroje, Poland, 2010 (in Polish).  
 76. Jacek Smołka, Andrzej J. Nowak Optimisation of tank elements of naturally cooled dry-type electrical transformer, Proceedings of the XIV Symp. Heat and Mass Transfer, Miedzyzdroje, Poland, 2010 (in Polish). 
 77. Buliński Z., Fic A., Smołka J., Nowak A.J., Banasiak K., Haffner A., The heterogenous mathematical model of the two-phase transonic compressible flow of the carbon dioxide through a heat pump ejector, Proceedings of the Heat Transfer and Renewable Sources of Energy 2010, Miedzyzdroje, Poland, 2010.
 78. Buliński Z., Nowak A.J., Validation of the mathematical model of the casting process of the dry electrical transformer, Proceedings of the XIV Symp. of Heat and Mass Transfer, Miedzyzdroje, Poland, 2010 (in Polish). 
 79. Jacek Smolka, Andrzej J. Nowak A shape optimisation of cooling fins in electrical transformer tank using GA algorithm, Proceedings of the Fifth European Conference on Computational Fluid Dynamics, ECCOMAS CFD 2010, Lisbon, Portugal, 2010.
 80. Zbigniew Bulinski, Jacek Smolka, Adam Fic, Krzysztof Banasiak, Andrzej J. Nowak A comparison of heterogeneous and homogenous models of two-phase transonic compressible co2 flow through a heat pump ejector,Proceedings of the 9th World Congress on Computational Mechanics and 4th Asian Pacific Congress on Computational Mechanics, Sydney, 2010.
 81. Bulinski Z., Nowak A.J., Numerical model of the electrical transformer epoxy casting process and its hierarchical validation, Proceedings of the Fifth European Conference on Computational Fluid Dynamics, ECCOMAS CFD 2010, Lisbon, Portugal, 2010. 
 82. Jacek Smolka, Andrzej J. Nowak A shape optimisation of cooling fins in electrical transformer tank using GA algorithm, Proceedings of the Fifth European Conference on Computational Fluid Dynamics, ECCOMAS CFD 2010, Lisbon, Portugal, 2010.
 83. Jacek Smolka, Zbigniew Bulinski, Adam Fic, Krzysztof Banasiak, Andrzej J. Nowak Equilibrium model of two-phase transonic compressible CO2 flow through heat pump ejector and its experimental validation, Proceedings of the Fifth European Conference on Computational Fluid Dynamics, ECCOMAS CFD 2010, Lisbon, Portugal, 2010.
 84. Jacek Smolka, Andrzej J. Nowak GA optimisation of cooling duct shape in a naturally ventilated electrical transformer, Proceedings of the Fourth European Conference on Computational Mechanics, ECCM 2010, Paris, France, 2010.
 85. Bulinski Z., Nowak A.J., Kasza K., Matysiak Ł., Thermal inverse problems in modelling of the electrical bushing drying process, Proceedings of the Fourth European Conference on Computational Mechanics, ECCM 2010, Paris, France, 2010.
 86. Jacek Smolka, Zbigniew Bulinski, Adam Fic, Krzysztof Banasiak, Andrzej J. Nowak Two-phase transonic compressible CO2 flow through heat pump ejector based on homogeneous equilibrium model, Proceedings of the Fourth European Conference on Computational Mechanics, ECCM 2010, Paris, France, 2010.
 87. Ostrowski Z., Liszka M., Buliński Z., Smołka J., Kozołub P., Nowak A.J., Ziębik A.: Automatic conceptual synthesis of power plant structure using artificial intelligence. In: Recent developments in artificial intelligence methods, T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski (eds.), AI-METH Series, pp.223-234, Gliwice, 2009, ISBN 83-60759-15-4 
 88. Nowak A.J., Buliski Z., Kasza K. and Matysiak Ł. Experimntal analysis of vacuum drying of the high voltage bushing. Proc. of the World Conference on Experimental Heat Transfer, Fluid Flow and Thermodynamics, ExHFR-7, Cracow, 2009, pp. 1175 - 1182, invited paper.
 89. Nowak I., Smołka J. and Nowak A.J. An application of Bezier surfaces in geometry inverse problem in continuous casting, Proc. of the Inverse Problems in Mechanics of Structures and Materials, IPM2009, Łańcut - Rzeszów, 2009, pp. 55.  
 90. Nowak A.J., Buliski Z., Kasza K. and Matysiak Ł. Thermal inverse problems in computational modelling of the paper vacuum drying process. Proc. of the Inverse Problems in Mechanics of Structures and Materials, IPM2009, Łańcut - Rzeszów, 2009, pp. 53.
 91. Smołka J., Buliski Z, Banasiak K., Nowak A.J. Mathematical modelling of a two-phase flow trough ejector of the co2 heat pump unit. Proc. of the International Conference on Computational Methods for Coupled Problems in Science and Engineering, Coupled Problems 2009, pp 137 - 140, Italy, 2009.  
 92. Jacek Smolka, Zbigniew Bulinski, Adam Fic, Krzysztof Banasiak and Andrzej J. Nowak Mathematical modelling of two-phase transonic compressible CO2 flow through heat pump ejector, Proceedings of 7th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics and the 4rd Symposium on Numerical Analysis of Fluid Flow and Heat Transfer (full paper published in AIP Conference Proceedings - see journal papers), Crete Island, Greece, 2009.
 93. Nowak A.J., Smołka J., Buliski Z, Banasiak K. Computational model of an ejector with two-phase flow of CO2. Proc. of the 18th International Conference on Computer Methods in Mechanics, CMM 2009, 18-21 May 2009, Zielona Góra, Poland, pp. 335.
 94. Nowak A.J., Buliński Z., Smołka J., Ostrowski Z., Liszka M., Zi ębik A., Automatic generation of the structure of the CHP system using AI tools and EES software, Proc. of the Energy Planning, Energy Saving, Environmental Education, Corfu, Greece, 2008,  pp. 71-75. 
 95. Jacek Smolka, Andrzej J. Nowak, Numerical Analysis of Heat Transfer Processes within Dry-Type and Cast Resin Electrical Transformers Involving CFD, Electromagnetic and Mechanical Analyses, AIP Conference Proceedings, 1048 (2008), pp. 831-834. 
 96. Buliński Z., Nowak A.J., Verification and validation procedure of the free surface flow in an electrical transformers moulding process, Proc. of the XX Jubileuszowy Zjazd Termodynamików, Wrocław, 2008, Tom I, pp. 132-137.
 97. Nowak A.J., Buliński Z.P., Kasza K., Matysiak Ł., Thermodynamic analysis of the paper vacuum drying process and the experimental validation of its computational model, Proc. of the XX Jubileuszowy Zjazd Termodynamików, Wrocław, 2008,  Tom II, pp. 115-121.
 98. Nowak A.J., Smołka J., Buliński Z., Ostrowski Z., Liszka M., Ziębik A., Conceptual synthesis of CHP systems making use of EES software and AI tools, Proc. of the XX Jubileuszowy Zjazd Termodynamików, Wrocław, 2008,  Tom II, pp. 122-128.
 99. Nowak I., Smołka J. , Nowak A.J., An inverse pocedure for retrieving heat flux distribution in 3-D continous casting problem of aluminum alloy, Proc. of the XX Jubileuszowy Zjazd Termodynamików, Wrocław, 2008,  Tom II, pp. 129-134.
 100. Fic A., Ginalski M.K.,  Igham D.B., Nowak A.J., Wrobel L.C., Numerical Analysis of Heat and Mass Transfer Processes Within an Infant Placed Under a Radiant Warmer, Proc. of the 8th. World Congress on Computational Mechanics (WCCM8) and 5th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (ECCOMAS 2008), June 30 --July 5, 2008, Venice, Italy.
 101. Buliński Z.P., Nowak A.J., Kasza K., Matysiak Ł., Initial inverse problem in the vacuum paper drying process, Proc. of the 8th. World Congress on Computational Mechanics (WCCM8) and 5th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (ECCOMAS 2008), June 30 --July 5, 2008, Venice, Italy.
 102. Nowak A.J., Smolka J., Buliński Z.P., Ostrowski Z., Liszka M., Ziębik A., Application of EES software and AI tools for conceptual synthesis of CHP systems, Proc. of the 8th. World Congress on Computational Mechanics (WCCM8) and 5th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (ECCOMAS 2008), June 30 --July 5, 2008, Venice, Italy.
 103. Nowak I., Smołka J. , Nowak A.J.  Effective inverse procedure for retrieving boundary condition in three dimensional continuous casting problem, 6th International Conference on Inverse Problems in Engineering: Theory and Practice, Paris, France, 2008.
 104. I. Nowak, J. Smołka, A.J. Nowak, A reproduction of boundary conditions in three-dimensional continuous casting problem. Proceedings of the International Conference on Thermal Engineering, ICTE 2008 (full paper published in Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology, 33, pp. 243-248), Heidelberg, Germany, 2008.
 105. Liszka M., Ostrowski Z., Nowak A.J., Ziębik A., Application of artificial intelligence tools to conceptual optimal synthesis of a combined cycle CHP system - Part I: Methodology, Proceedings of ECOS 2007, June 25-28 2007, Padova, Italy.
 106. Smołka J., Liszka M., Ostrowski Z., Nowak A.J., Ziębik A., Artificial Intelligence optimization of gas turbine systems, Prace Naukowe - Konferencje, PBEC 2007, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, z 25, Warszawa, 2007.
 107. Z. Buliński, H. Rusinowski, A. J. Nowak Application of Evolutionary Algorithms for Empirical Function Determination, Proceedings of the 20th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems ECOS 2007, Padova, Italy, June 25 -28, 2007 .
 108. Z. Ostrowski, M. Liszka, J. Smołka, A. Ziębik, A.J. Nowak AI tool for automatic synthesis of CHP systems, Conference AI-METH Methods of Artificial Intelligence, (full paper published in Journal of Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences - see journal papers), Gliwice, Poland, 2007.
 109. Z. Buliński, A. J. Nowak Credibility Analysis of the Free Surface Flow in Electrical Transformer Moulding Processes, ASME Applied Mechanics and Materials Conference McMat 2007, Austin, United States, June 3 - 7, 2007, University of Texas at Austin.
 110. Z. Buliński, K. Kasza and A. J. Nowak Lumped Diffusion Model of Paper Vacuum Drying Process, Materiały XIII Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Darłówko - Koszalin, 3 - 6 Wrzesień, 2007.
 111. J. Smołka, A.J. Nowak Numerical analysis of the coupled heat transfer, fluid flow, electromagnetic and mechanical processes in dry-type transformers, XIII Symp. Heat and Mass Transfer, Darłówko - Koszalin, Poland 2007 (in Polish). 
 112. A.J. Nowak,  M.K. Ginalski, Analiza numeryczna procesów przepływu płynu i ciepła w inkubatorze dla niemowląt, XIII Symp. Heat and Mass Transfer, Referat plenarny, Darłówko - Koszalin, Poland 2007.
 113. Z. Buliński, K. Kasza, R. Sekuła, A.J. Nowak Computational model of vacuum drying process, Proceedings of International Conference on Computational Methods for Coupled Problems in Science and Engineering, Coupled Problems 2007, pp 137 - 140, Spain, 2007.
 114. K. Kasza, P. Saj, R. Sekuła, A.J. Nowak, Z. Buliński Analysis and optimization of paper vacuum drying process by application of advanced numerical modeling approach, Proceedings of the International Conference of Computational Methods, Hiroshima, Japan, 2007.
 115. A.J. Nowak, A. Wawrzynek Promieniowanie termiczne i jego rola w modelowaniu przepływu ciepła, Materiały VII Krajowej Konferencji Termografia i Termometria w Podczerwieni, (Referat zaproszony), Ustroń, 2006, pp. 29-37. 
 116. Z. Buliński, A.J. Nowak, B. Šarler Numerical experiments with the local RBF collocation, ICCES Special Symposium on Meshless Methods 2006, Dubrownik, Croatia, 2006.
 117. Szczygieł I., Fic A., Nowak A. J.: Parametryczne zagadnienie odwrotne odtwarzania własności filtracyjnych gruntu. XLV Sympozjon "Modelowanie w mechanice", Gliwice - Wisła, luty 2006, streszczenie na płytce CD-ROM.
 118. Szczygieł I., Fic A., Nowak A. J.: Parametryczne zagadnienie odwrotne odtwarzania własności filtracyjnych gruntu. XLV Sympozjon "Modelowanie w mechanice", Gliwice - Wisła, luty 2006, streszczenie na płytce CD-ROM.  
 119. A. Klimanek, A.J. Nowak, Equilibrium  Calculations for Cellulose Gasification Modeling, XIX Zjazd Termodynamików, Gdańsk, Poland, 2005, pp 209-210. 
 120. J. Smolka, A.J. Nowak, D.B. Ingham, L. Elliott Modelling of coupled field phenomena within a three phase electric transformer, Proceedings of International Conference on Computational Methods for Coupled Problems in Science and Engineering, Coupled Problems 2005, Greece, 2005.
 121. A.J. Nowak, A. Fic, M.K. Ginalski, J. Smołka Modelling heat transfer and reacting multiphase flows occurring in copper fire refining processes, Proceedings of International Conference on Computational Methods for Coupled Problems in Science and Engineering, Coupled Problems 2005, Greece, 2005.
 122. A.J. Nowak Introduction to Mathematical Modelling, In Proceedings of the Summer School Optimization of combustion technology using mathematical modelling tools, Instytut Techniki Cieplnej, Gliwice-Wisła, Zakłady Graficzne Politechniki Śląskiej, 2005, pp. 69-86.
 123. Z. Buliński, A.J. Nowak, P. Saj Numerical analysis and experimental verification of fluid flow with free boundary in electrical transformers moulding processes, Materiały konferencyjne XIX-go Zjazdu Termodynamików, Gdańsk-Sopot, 2005.
 124. A.J. Nowak, M.K. Ginalski, Z. Buliński, R.A. Białecki Application of CFD for modelling of air flow within glass wool production process, Kongres Nauki Politechniki Śląskiej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - z okazji 60-lecia Uczelni, Gliwice, 2005.
 125. J. Smołka, A.J. Nowak, D.B. Ingham, L. Elliott Modelowanie sprzężonych zjawisk fizycznych występujących w suchych transformatorach elektrycznych, Seminarium SYMKOM & FLUENT 2005, 2005.
 126. M.K. Ginalski, A.J. Nowak, L.C. Wrobel Numerical analysis of conjugate processes occurring in the infant incubator ventilating system, Proc. of Int. Conf. on Computational Methods in Sciences and Engineering, vol. 4A, Greece, 2005, pp. 249-253.
 127. B. Grzesik, M. Stepien, A.J. Nowak, J. Smolka Influence of Cooling System on The Performance of Coaxial Transformer, Proc. of 13th International Symposium on Power Electronics - Ee 2005, Novi Sad, Serbia and Montenegro, 2005.
 128. Z. Buliński, A.J. Nowak, P. Saj Numerical analysis and experimental validation of the free surface flow and heat transfer in electrical transformers moulding processes, Proc. of Inter. Conf. Numerical Heat Transfer 2005 - Eurotherm Seminar 82, Gliwice-Cracow, Poland, 2005.
 129. J. Smolka, A.J. Nowak CFD Modelling of Different Cooling Systems Applicable to an Electric Dry-Type Transformer, Proc. of Inter. Conf. Numerical Heat Transfer - Eurotherm Seminar 82, Cracow, Poland, 2005.
 130. Andrzej J. Nowak, Adam Fic, Maciej K. Ginalski, Jacek Smołka Numerical heat transfer and multiphase reacting flows encountered in copper industry, Proceedings of the Eurotherm Seminar 82, Numerical Heat Transfer 2005, Cracow, Poland, 2005.
 131. A.J. Nowak, A. Fic, M.K. Ginalski, J. Smołka Modelling of heat transfer and multiphase flow typical for copper fire refining processes occurring in anode furnace Proceedings of the 16th International Conference on Computer Methods in Mechanics, 161-162, Częstochowa, Poland, 2005.
 132. J. Smolka, A.J. Nowak, D.B. Ingham, L. Elliott Numerical Model of Conjugate Phenomena Within a Three Phase Electric Transformer, Mat. XIX Zjazdu Termodynamików, Sopot, 2005.
 133. M.K. Ginalski, A.J. Nowak, J. Brandt Optymalizacja numeryczna układu wentylacyjnego w inkubatorze dla niemowląt, Mat. XIX Zjazdu Termodynamików, Sopot, 2005, pp. 179-181.
 134. M.K. Ginalski, A.J. Nowak, J. Brandt Coupled heat transfer processes in a double wall infant incubator, Proc. of Int. Symp. of European Research Community on Flow, Turbulence and Combustion Bulletin, Warsaw, Poland, 2005.
 135. A.J. Nowak, A. Fic, M.K. Ginalski, J. Smołka Modelling heat transfer and reacting multiphase flows occurring in copper fire refining processes, Proc. of Int. Conf. on Computational Methods for Coupled Problems in Science and Engineering, Coupled Problems 2005, Santorini, Greece, 2005.
 136. A.J. Nowak, A. Fic, M.K. Ginalski, J. Smołka Modelling of multiphase flows and heat transfer occurring in copper fire refining processes, Proc. of the International Conference on Computational Methods, Singapore, 2004.
 137. Nowak A.J., Nowak I. 2d and 3d inverse boundary and inverse geometry BEM solution in continuous casting, The 5th International Conference on Inverse Problems in Engineering: Theory and Practice, Cambridge, UK, 2004.
 138. R. Cholewa, A.J. Nowak, L.C. Wrobel BEM solution for continuous casting process of alloys, Proceedings of the 5th International Conference on Boundary Element Techniques, Queens Mary College, University of London, Lisbon, Portugal, 2004 (invited paper).
 139. M.K. Ginalski, A.J. Nowak Computational model of selected transport processes in an infant incubator, CD-ROM with Proceedings of the XXI International Congress of Theoretical and Applied Mechanics, Warsaw, Poland, 2004.
 140. M.K. Ginalski, A.J. Nowak Komputerowy model procesów przepływowo-cieplnych w inkubatorze, CD-ROM, Śląskie Warsztaty Biotechnologii i Bioinżynierii Medycznej Bio-Tech-Med Silesia, Zabrze, Poland, 2004.
 141. J. Smolka, A. J. Nowak, M. Stępień, B. Grzesik Numerical analysis of the energy transfer processes in an encapsulated three-phase transformer and its surrounding, Proceedings of the Contemporary Problems of Thermal Engineering, Ustroń, Poland, 2004, pp. 435-442.
 142. A.J. Nowak, H. Rusinowski, J. Jamborski, T. Kruczek, R. Cholewa, K. Włodarczyk Heat losses and specific chemical energy consumption in anode furnace, Proceedings of the Contemporary Problems of Thermal Engineering, Ustroń, Poland, 2004, pp. 271-278.
 143. A.J. Nowak, A. Fic, M.K. Ginalski, J. Smołka Multiphase modelling of selected stages of copper fire refining processes, Materiały XII Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Tom 2, Kraków, 2004, pp. 603-612.
 144. R. Cholewa, A.J. Nowak Two dual reciprocity BEM solution of diffusion-convection problem for non-linear material, Proceedings of the 1st Workshop on Advanced Computational Engineering Mechanics, Alexander von Humbolt, Maribor, Slovenia, 2003, pp. 177-188.
 145. R. Cholewa, A.J. Nowak, L.C. Wrobel BEM analysis of the continuous casting process of materials with nonlinear properties, Proceedings of the 1st CEACM Conference on Computational Mechanics, 15th International Conference on Computer Methods in Mechanics, CD-ROM, Gliwice/Wisła, Poland, 2003.
 146. M.K. Ginalski, A.J. Nowak, L.C. Wrobel Analysis of combined heat and fluid flow processes in an infant incubator, Proceedings of the 1st CEACM Conference on Computational Mechanics, 15th International Conference on Computer Methods in Mechanics, CD-ROM, Gliwice/Wisła, Poland, 2003.
 147. R. Cholewa, A.J. Nowak, L.C. Wrobel Dual reciprocity BEM solution of diffusion-convection problem for materials with nonlinear properties, Proceedings of the 4th International Conference on Boundary Element Techniques, Queens Mary College, University of London, Grenada, Spain, 2003, pp. 415-420.
 148. R. Cholewa, A.J. Nowak Dual reciprocity BEM solution of heat transfer problem in continuous casting process, Materiały konferencyjne seminarium poświęconego 80-tej rocznicy urodzin Profesora Jan Szarguta p.t. Aktualne Problemy Energetyki Cieplnej, Gliwice, Wrzesień 2003, pp. 89-100.
 149. I. Nowak, A.J. Nowak Application of Bezier splines and sensitivity analysis in inverse geometry and boundary problems, CD-Rom with Proceedings of the Inverse Problems in Engineering, Tuscaloosa, USA, 2003.
 150. I. Nowak, A.J. Nowak Boundary and Geometry Inverse Thermal Problems in Continuous Casting, In M. Tanaka and G.S. Dulikravich (eds), International Symposium on Inverse Problems in Engineering Mechanics IV - ISIP 2003, Nagano, Japan, Elsevier Science, 2003, pp. 21-35.
 151. R. Cholewa; A.J. Nowak, L.C. Wrobel Front Tracking BEM Solution of the Heat Transfer Problem in the Continuous Casting Process, Proceedings of the Fifth World Congress on Computational Mechanics (WCCM V), July 7-12, 2002, Vienna, Austria, Mang, H.A., Rammerstorfer, F.G., Eberhardsteiner, J. (eds), Vienna University of Technology, Austria, ISBN 3-9501554-0-6, http://wccm.tuwien.ac.at/
 152. A. Wawrzynek, M. Bartoszek, A.J. Nowak Nonlinear Inverse Heat Transfer Analysis with Large Number Measuring Points - Application to Civil Engineering, Proceedings of the Fifth World Congress on Computational Mechanics (WCCM V), July 7-12, 2002, Vienna, Austria, Mang, H.A., Rammerstorfer, F.G., Eberhardsteiner, J. (eds), Vienna University of Technology, Austria, ISBN 3-9501554-0-6, http://wccm.tuwien.ac.at/
 153. R. Cholewa, A.J. Nowak Heat transfer and sensitivity analysis of the continuous casting process by the front tracking, Materiały XVIII Zjazdu Termodynamików, Tom I, Muszyna, 2002, pp. 235-242.
 154. I. Nowak, A.J. Nowak Bezier splines and sensitivity analysis use for inverse boundary-geometrical problems, Materiały XVIII Zjazdu Termodynamików, Tom III, Muszyna, 2002, pp. 817-824
 155. J. Smołka, A.J. Nowak, L.C. Wrobel Advances in modelling of thermal processes in an electrical transformer dipped into polymerised resin, Materiały XVIII Zjazdu Termodynamików, Tom III, Muszyna, 2002, pp. 1119-1126
 156. A.J. Nowak, A. Wawrzynek Transport ciepła w ciałach stałych - zagadnienia bezpośrednie i odwrotne - cz. I, Materiały Krajowej Konferencji Termografia i Termometria w Podczerwieni, Ustroń, 2002, pp. 37-51 (invited paper).
 157. A. Wawrzynek, A. J. Nowak Transport ciepła w ciałach stałych - zagadnienia bezpośrednie i odwrotne - cz. II, Materiały Krajowej Konferencji Termografia i Termometria w Podczerwieni, Ustroń, 2002, pp. 53-66 (invited paper).
 158. A.J. Nowak, R.A. Białecki, R. Cholewa, A. Fic, M. Ginalski, Z. Ostrowski, A. Sachajdak, J. Smołka, I. Szczygieł, G. Węcel Wybrane projekty zrealizowane w ITC przy wykorzystaniu oprogramowania firmy Fluent, Seminarium FLUENT, Konferencja CFD, Warszawa, 26 październik 2002.
 159. I. Nowak and A.J. Nowak Solving inverse boundary problems in continuous casting utilizing sensitivity coefficients and the boundary elements method, In T. Burczyński (ed), Symposium on Advanced Mathematical and Computational Mechanics Aspects of the Boundary Element Method, Cracow, Poland, Kluwer Academic Publishers, 2001, pp. 269-280.
 160. I. Nowak, A.J. Nowak and L.C. Wrobel Solution of inverse geometry problems using Bezier splines and sensitivity coefficients, In M. Tanaka and G.S. Dulikravich (eds), International Symposium on Inverse Problems in Engineering Mechanics III ? ISIP2001, Nagano, Japan, Elsevier Science, 2001, pp. 87-95.
 161. I. Nowak, A.J. Nowak and L.C. Wrobel Application of sensitivity analysis and BEM for solving inverse geometry problems, CD-ROM with Proc. of 2nd European Conference on Computational Mechanics, Kraków, June 26-29, 2001.
 162. I. Nowak, A.J. Nowak and L.C. Wrobel Identification of the phase change fronts by Bezier splines and BEM, In D. Petit, D.B. Ingham, Y Jarny and F. Plourde (eds), Inverse Problems and Experimental Design in Thermal and Mechanical Engineering, Eurotherm Seminar 68, Poitiers, France, Laboratoire D?Etudes Thermiques, ENSMA, Futuroscope, 2001, pp. 69-76.
 163. G. Węcel, R.A. Białecki, A.J. Nowak and A. Fic. BEM-FVM solution of conjugate heat transfer problems in Czochralski crystal growth process, Proc. of Boundary Element Technology XIV, Orlando, (USA), A.J. Kassab and C.A. Brebbia (eds), WIT Press, Southampton and Boston, 2001, pp. 67-76.
 164. A. Wawrzynek, M. Bartoszek, R. Delpak, C.W. Hu, A.J. Nowak Application of Thermography and Inverse Solutions for Determination of Thermal Properties for Building Materials, CD-ROM with Proc. of 2nd European Conference on Computational Mechanics, Kraków, June 26-29, 2001.
 165. R. Cholewa, A.J. Nowak, R.A. Białecki, L.C. Wrobel BEM heat transfer analysis of the continuous casting process, Materiały XI Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Tom 2, Gliwice-Szczyrk, 2001, pp. 89-96.
 166. I. Nowak, A.J. Nowak, L.C. Wrobel BEM Solution of an Inverse Problem in Continuous Casting, II International Conference on Boundary Integral Methods: Theory and Applications, Bath, UK, September 2000.
 167. A.J. Nowak, R.A. Białecki, A. Fic, G. Węcel, L.C. Wrobel, B. Šarler Heat transfer analysis in Czochralski's process, Materiały XI Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Tom 2, Gliwice-Szczyrk, 2001, pp. 1-8.
 168. I. Nowak, A.J. Nowak, and L.C. Wrobel Tracking of phase change front for continuous casting - inverse BEM solution, M. Tanaka and G.S. Dulikravich (eds), International Symposium on Inverse Problems in Engineering Mechanics II - ISIP 2000, Nagano, Japan, Elsevier Science, 2000, pp. 71-80.
 169. A.J. Nowak, A. Wawrzynek, M. Kogut Geometrical inverse heat conduction problems with large number of measurement points, Extended Abstracts of the International Symposium on Inverse Problems in Engineering Mechanics II - ISIP 2000, M. Tanaka and G.S. Dulikravich (eds), Nagano, Japan, Elsevier Science, 2000, pp. 1-4.
 170. R. Cholewa, A.J. Nowak, R. Białecki, and L.C. Wrobel Application of cubic elements and Bezier splines for BEM heat transfer analysis of the continuous casting problem, In A. Carini and F. Genna (eds), IABEM 2000, Brescia, Italy, Kluwer Academic Publishers, 2000, pp. 55-59.
 171. A. Wawrzynek, M. Kogut, A.J. Nowak, R. Delpak, C. H. Hu Regularization method in geometrical inverse heat conduction problems, CD-ROM with Proc. of European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering - ECCOMAS 2000, Barcelona, 2000.
 172. A.J. Nowak, R. Białecki, A. Fic and G. Węcel Numerical solution of coupled conduction-convection-radiation heat transfer problem in a continuous casting process, VIIIth International Conference on Numerical Methods in Continuum Mechanics. CD-ROM, Liptovsky Jan, Slovakia, 2000.
 173. A.J. Nowak, R. Białecki, A. Fic and G. Węcel Analysis of fluid flow and energy transport in Czochralski?s process, Extended abstracts of papers presented at the International Conference on Applied Mathematics for Industrial Flows, Il Ciocco, Italy, 2000.
 174. I. Nowak and A.J. Nowak Application of sensitivity coefficients and boundary element method for solving inverse boundary problems in continuous casting, J. Taler (ed), Materiały Konferencyjne XVII Zjazdu Termodynamików, pp. 999-1009, Zakopane, Komitet Termodynamiki i Spalania PAN, 1999.
 175. A.J. Nowak Modelowanie pola temperatury w fazie ciekłej w procesie ciągłego odlewania,J. Taler (ed), Materiały Konferencyjne XVII Zjazdu Termodynamików, pp. 989-999, Zakopane, Komitet Termodynamiki i Spalania PAN, 1999.
 176. R. Cholewa and A.J. Nowak Analiza radiacyjnej wymiany ciepła w kanale spalinowym, J. Taler (ed), Materiały Konferencyjne XVII Zjazdu Termodynamików, Zakopane, Komitet Termodynamiki i Spalania PAN, 1999, pp. 193-202.
 177. A. Wawrzynek, A.J. Nowak, and M. Kogut Geometryczne problemy przewodzenia ciepła. XXVIII Polska Konferencja Matematyki Stosowanej, Zakopane, 1999.
 178. R.A. Białecki, A. Fic, A.J. Nowak, and B. Šarler BEM approaches to phase change systems - comparative studies of front tracking and enthalpy schemes, In A.J. Nowak, C.A. Brebbia, R.A. Białecki, and M. Zerroukat (eds), Advanced Computational Methods in Heat Transfer V, Cracow, Poland, Comp. Mech. Publications, 1998, pp. 201-212.
 179. J. Nadziakiewicz, A.J. Nowak, and Z. Rudnicki Utilization of waste energy to prepare bath water in a bituminous coal mine, Wymiana ciepła i odnawialne źródła energii, Świnoujście, 1998.
 180. J. Nadziakiewicz, A.J. Nowak, and Z. Rudnicki Zastosowanie pompy ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej w kopalni węgla kamiennego, Ogólnopolskie Forum Odnawialnych ?ródeł Energii, Gdańsk, 1998.
 181. R. Białecki, A. Fic, A.J. Nowak, and L.C. Wrobel Continuous casting: a front tracking boundary element method solution, R. Van Keer and C.A. Brebbia (eds), Moving Boundaries IV - Computational Modelling of Free and Moving Boundary Problems, Belgium, Comp. Mech. Publications, 1997, pp. 123-132.
 182. J. Nadziakiewicz, A.J. Nowak, and Z. Rudnicki Wykorzystanie różnych energii zawartej w wodzie dołowej do przygotowania wody kąpielowej w wybranej kopalni węgla kamiennego. Gospodarka paliwowo-energetyczna w gminach, Bystra Śląska, 1997.
 183. R. Białecki, A. Fic, A.J. Nowak, and L.C. Wrobel BEM solution of continuous casting problem, L.C. Wrobel, G. Comini, C.A. Brebbia, and A.J. Nowak (ed), Advanced Computational Methods in Heat Transfer IV, Udine, Italy, Comp. Mech. Publications, 1996, pp. 337-348.
 184. R. Białecki, A. Fic, A.J. Nowak, and L.C. Wrobel Front-tracking BEM solution of two-phase conduction problem in moving body, Materiały XVI Zjazdu Termodynamików, Kołobrzeg, Poland, Komitet Termodynamiki i Spalania, 1996, pp. 75-84.
 185. J. Nadziakiewicz, A.J. Nowak, and Z. Rudnicki Wykorzystanie różnych form energii odpadowej w systemie wentylacyjnym kopalni. Materiały XVI Zjazdu Termodynamików, Kołobrzeg, Poland, Komitet Termodynamiki i Spalania, 1996, pp. 159-168.
 186. J. Nadziakiewicz, A.J. Nowak, and Z. Rudnicki Przykład zastosowania pompy ciepła do podgrzewania powietrza wentylacyjnym Mała Energetyka '96, Chańcza - Kielce, 1996.
 187. Z. Rudnicki and A.J. Nowak Weryfikacja modelu matematycznego pieca przepychowego pracującego w stanie ustalonym, Gospodarka cieplna i eksploatacja pieców przemysłowych, Chańcza - Kielce, 1996.
 188. R. Białecki, A. Fic, A.J. Nowak, and L.C. Wrobel Numerical analysis of continuous casting problem by BEM, Heat'96 - International Conference on Heat Transfer with Change of Phase, Kielce, Poland, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, 1996, pp. 73-82.
 189. A.J. Nowak The boundary elements in inverse thermal problems with phase change, C.A. Brebbia, J.B. Martins, M.H. Aliabadi, and N. Haie (eds), Boundary Element Method XVIII, Braga, Portugal, Comp. Mech. Publications, 1996, pp. 117-128.
 190. B. Šarler, H. Power, and A.J. Nowak Numerical methods and inverse problems in materials science and processing. Part 1: Boundary Element Methods for solid-liquid phase change. In M. Rappaz (ed), MMSP'96 General Workshop, Davos, Switzerland, Scientific Committee of European Union, 1996, pp. 68-78.
 191. M. Raudensky, J. Horsky, J. Krejsa, L. Slama, A.J. Nowak, and E. Massoni Numerical methods and inverse problems in materials science and processing. part 2: Inverse problems, M. Rappaz (ed), MMSP'96 General Workshop, Davos, Switzerland, Scientific Committee of European Union, 1996, pp. 79-86.
 192. A.J. Nowak, R.A. Białecki, and A. Fic BEM inverse analysis of thermal problems in continuous and die casting, M. Rapaz (ed), MMSP'96 General Workshop, Davos, Switzerland, Scientific Committee of European Union, 1996, pp. 209-219.
 193. R. Białecki, A. Fic, and A.J. Nowak BEM inverse analysis of thermal problems in continuous casting, L.C. Wrobel, G. Comini, C.A. Brebbia, and A.J. Nowak (eds), Advanced Computational Methods in Heat Transfer IV, Udine, Italy, Comp. Mech. Publications, 1996, pp. 439-450.
 194. I. Szczygieł and A.J. Nowak Solving incompressible fluid flow problem by the dual reciprocity method with new approximation function, L.C. Wrobel, G. Comini, C.A. Brebbia, and A.J. Nowak (eds), Advanced Computational Methods in Heat Transfer IV, Udine, Italy, Comp. Mech. Publications, 1996, pp. 167-172.
 195. A.J. Nowak Treatment of domain integrals in BEM and recent developments in the DRM, In B. Mochnacki (ed), Międzyuczelniane Seminarium Zastosowań Metody Elementów Brzegowych, Instytut Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 1996, pp. 29-40.
 196. R. Białecki, A. Fic, and A.J. Nowak Sensitivity coefficients for inverse thermal problems and boundary element method, IX Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy - Augustów 1995, Komitet Termodynamiki i Spalania Polskiej Akademii Nauk, 1995, pp. 101-108.
 197. R. Białecki, A. Fic, and A.J. Nowak Sensitivity coefficients for BEM inverse analysis of continuous casting, BETECH'95, Liege, Belgium, Comp. Mech. Publications, 1995, pp. 77-88.
 198. R. Białecki, K. Kurpisz, A.J. Nowak, and J. Skorek Termo - pakiet do obliczeń termodynamicznych, Tempus workshop on mathematical modelling in energy systems and processes, S_JEP 07397 - 94, Karpacz-Gliwice, 1995, pp. 358-371.
 199. R. Filipowski, J. Nadziakiewicz, A.J. Nowak, and Z. Rudnicki System ciągłego monitorowania mediów energetycznych. Konferencja Naukowo -Techniczna REC'95, Kazimierz Dolny, 1995, pp. 179-181.
 200. A.J. Nowak Application of the Multiple Reciprocity Method to problems with nonlinear source term, L.C. Wrobel, C.A. Brebbia, and A.J. Nowak (eds), Boundary Element Technology IX, Orlando, USA, 1994. Comp. Mech. Publications, Oral presentation.
 201. K. Kurpisz and A.J. Nowak Inverse analysis of heat conduction problems with BEM and regularization involved, GAMM-SIAM Conference on Inverse Problems in Diffusion Processes, Saltzburg, Austria, 1994.
 202. K. Kurpisz and A.J. Nowak Analysis of inverse heat conduction problems with various regularization orders involved, H.D. Bui, M. Tanaka, M. Bonnet, H. Maigre, E. Luzzato, and M. Reynier (eds), Proc. of the Second International Symposium on Inverse Problems - ISIP '94, Paris, France, 1994, pp. 433-438.
 203. A.J. Nowak Recent Developments in MRM - Solving problems with nonlinear source term, L.C. Wrobel, C.A. Brebbia, and A.J. Nowak (eds), Advanced Computational Methods in Heat Transfer III, Southampton, UK, Comp. Mech. Publications, 1994, pp. 497-512 (invited paper).
 204. K. Kurpisz and A.J. Nowak Solving inverse heat transfer problems by BEM - General concepts and recent developments, C.A. Brebbia (ed), Boundary Element Method XVI, Southampton, UK, Comp. Mech. Publications, 1994, pp.127-139 (keynote address).
 205. A.J. Nowak and Z. Rudnicki Mathematical model of steady-state and transient heat transfer processes in continuous industrial furnaces, R.W. Lewis (ed), Vol. I - Numerical Methods in Thermal Problems, Swansea, UK, 1993, pp. 167-177.
 206. R. Białecki, W. Łukaszek, and A.J. Nowak Rozkład temperatury w modelu układu osłonnego reaktora wwer-440, Materiały XV Zjazdu Termodynamików, Gliwice-Kokotek, 1993, pp. 51-56.
 207. A.J. Nowak Convergence studies of the Multiple Reciprocity Method. H. Pina and C.A. Brebbia (eds), Boundary Element Technology VIII, Villamora, Portugal, Comp. Mech. Publications, 1993, pp. 367-382.
 208. A.J. Nowak Domain integrals in BEM and their transformation to the boundary, In R. Rohatyński (ed), II Intern. Conf. on Boundary Element Technique and Singularity Methods in Engineering, Wrocław, Poland, 1993, pp. 11-22.
 209. A.J. Nowak Transformation domain integrals to the boundary in BEM context, W. Gilewski and L. Chodor (eds), Vol. II - Computer Methods in Mechanics, XI Polish Conference, Kielce-Cedzyna, Poland, 1993, pp. 651-658.
 210. K. Kurpisz and A.J. Nowak Advances in solving inverse heat conduction problems by BEM, R.W. Lewis (ed), Vol. I - Numerical Methods in Thermal Problems, Swansea, UK, 1993, pp. 167-177.
 211. A.J. Nowak The Multiple Reciprocity Method for nonlinear problems, C.A. Brebbia, J. Dominguez, and F. Paris (eds), Vol.2 - Stress Analysis and Computational Aspects, Seville, Comp. Mech. Publications and Elsevier Applied Science, Boundary Elements Method XIV, 1992, pp. 691-706.
 212. I. Szczygieł and A.J. Nowak Solving incompressible fluid flow problem by the Dual Reciprocity Method, Proc. of the 8th Symp. on Heat and Mass Transfer, Białowieża, 1992, pp. 447-454.
 213. A.J. Nowak Nonlinear thermal problems solved by the Multiple Reciprocity Method, Proc. of the 8th Symp. on Heat and Mass Transfer, Białowieża, 1992, pp. 359-366.
 214. K. Kurpisz and A.J. Nowak Numerical analysis of inverse heat conduction problems with Boundary Elements Method and combined techniques, Proc. of the 8th Symp. on Heat and Mass Transfer, Białowieża, 1992, pp. 301-308.
 215. K. Kurpisz and A.J. Nowak Boundary Elements and combined techniques for the analysis of the inverse heat conduction problems, L.C. Wrobel, C.A. Brebbia, and A.J. Nowak (eds), Vol.1 - Heat Conduction, Radiation and Phase Change, Comp. Mech. Publications and Elsevier Applied Science, Advanced Computational Methods in Heat Transfer II, Milan, 1992, pp. 399-408.
 216. A.J. Nowak Application of the Multiple Reciprocity Method for solving nonlinear problems, L.C. Wrobel, C.A. Brebbia, and A.J. Nowak (eds), Vol.1 - Heat Conduction, Radiation and Phase Change, Comp. Mech. Publications and Elsevier Applied Science, Advanced Computational Methods in Heat Transfer II, Milan, 1992, pp. 81-98.
 217. A.C. Neves, L.C. Wrobel, and A.J. Nowak Solution of transient thermoelasticity by the Multiple Reciprocity Method, L.C. Wrobel, C.A. Brebbia, and A.J. Nowak (eds), Vol.1 - Heat Conduction, Radiation and Phase Change, Comp. Mech. Publications and Elsevier Applied Science, Advanced Computational Methods in Heat Transfer II, Milan, 1992, pp. 599-608.
 218. Z. Rudnicki and A.J. Nowak Calculation of radiant heat transfer in industrial furnaces by the brightness method, Automation in Control '90, Vysoke Tatry, 1990.
 219. K. Kurpisz and A.J. Nowak Rozwiązywanie odwrotnych zadań przewodzenia ciepła za pomocą metody elementów brzegowych i współczynników wrażliwości, Materiały konferencyjne XIV Zjazdu Termodynamików, Kraków, 1990, pp. 417-424.
 220. A.J. Nowak Zastosowanie metody elementów brzegowych do rozwiązywania zadań nieustalonego przepływu ciepła, Materiały konferencyjne XIV Zjazdu Termodynamików, Kraków, 1990, pp. 595-602.
 221. K. Kurpisz and A.J. Nowak Applying BEM and the sensitivity coefficient concept to inverse heat conduction problems, L.C. Wrobel, C.A. Brebbia, and A.J. Nowak (eds), Vol.1 - Heat Conduction, Convection and Radiation, Comp. Mech. Publications and Springer-Verlag, 1st International Conference on Advanced Computational Methods in Heat Transfer, Portsmouth, 1990, pp. 309-322.
 222. A.J. Nowak and C.A. Brebbia Solving transient heat conduction by BEM with global energy balance incorporated, L.C. Wrobel, C.A. Brebbia, and A.J. Nowak (eds), Vol.1 - Heat Conduction, Convection and Radiation, Comp. Mech. Publications and Springer-Verlag, 1st International Conference on Advanced Computational Methods in Heat Transfer, Portsmouth, 1990, pp. 119-127.
 223. C.A. Brebbia and A.J. Nowak Treatment of domain integrals by using the Dual and Multiple Reciprocity Methods, G. Kuhn and H. Mang (eds), Discretization Methods in Structural Mechanics, Springer-Verlag, IUTAM/IACM Symposium, Vienna, Austria, 5-9 June 1989, pp. 13-28.
 224. A.J. Nowak and C.A. Brebbia Solving Helmholtz equation by Boundary Elements using the Multiple Reciprocity Method, In G.M. Carlomagno and C.A. Brebbia (eds), Computers and Experiments in Fluid Flow, Comp. Mech. Publications and Springer-Verlag, Proceedings of the fourth International Conference on Computational Methods and Experimental Measurements, Capri, Italy, 1989, pp. 265-270.
 225. C.A. Brebbia and A.J. Nowak A new approach for transforming domain integrals to the boundary, R. Gruber, J. Periaux, and R.P. Shaw (eds), Proceedings of the fifth International Symposium on Numerical Methods in Engineering - Vol.1, Comp. Mech. Publications and Springer-Verlag, Lausanne, Switzerland, 11-19 Sep. 1989, pp. 73-85.
 226. A.J. Nowak The Multiple Reciprocity Method of solving heat conduction problems In C.A. Brebbia and J.J. Connor (eds), Advances in Boundary Elements - Vol. 2, Field and Fluid Flow Solutions, Comp. Mech. Publications and Springer-Verlag, Proceedings of the eleventh International Conference on Boundary Element Methods, Cambridge, Massachusetts, USA, August, 1989, pp. 81-95.
 227. A.J. Nowak Temperature fields in domains with heat sources using boundary-only formulation, In C.A. Brebbia (ed), Boundary Elements Method X - Vol. 2 Heat Transfer, Fluid Flow and Electrical Applications, Comp. Mech. Publications and Springer-Verlag, 1988, pp. 233-247.
 228. S. Postrzednik, R. Białecki, and A.J. Nowak Main factors influencing self heating of solid fuel, 11th International Colloquium on Dynamics of Explosions and Reactive Systems, Warszawa, 1987.
 229. A.J. Nowak Koncepcja obliczania nieustalonych pól temperatury metodą elementów brzegowych, Materiały XIII Zjazdu Termodynamików, 2, Kozubnik, 1987, 465-468.
 230. A.J. Nowak Solution of transient heat conduction problems using boundary-only formulation, C.A. Brebbia, W.L. Wendland, and G. Kuhn (eds), Boundary Elements IX - Vol. 3, Fluid Flow and Potential Applications, Comp. Mech. Publications and Springer-Verlag, 1987, pp. 265-276.
 231. R. Białecki, A.J. Nowak, and S. Postrzednik Charakterystyka warunków wykorzystania energii wiatru na podbeskidziu, Materiały Sympozjum nt. Zagadnienia energetyczne w mechanice, Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (PTMTS), Oddział w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała, 1987, pp. 29-36.
 232. R. Białecki, A.J. Nowak, and S. Postrzednik Analiza możliwości wykorzystania energii słonecznej w rejonie Pogórza Śląskiego, Materiały Sympozjum nt. Zagadnienia energetyczne w mechanice, Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (PTMTS), Oddział w Bielsku - Białej, Bielsko-Biała, 1987, pp. 21-28.
 233. A.J. Nowak and Z. Rudnicki Anwendung der Helliketsmethode zur Berechnung der Strahlungswärmeubertragung in Industrieöfen, 5 Fachtagung Termischer Apparatebau, Magdeburg, Germany, 1986.
 234. A.J. Nowak Wybrane metody pomiaru współczynnika przewodzenia ciepła, Materiały Seminarium nt. Przepływ ciepła w procesach nagrzewania i chłodzenia metali, SITPH - Ustroń, 1986.
 235. A.J. Nowak Determining of secondary current distribution in an electrochemical cell using BEM, In C.A. Brebbia and G. Maier (eds), Boundary Elements VII, Springer-Verlag and Comp. Mechanics Publications, Proceedings of the 7th Int. Conference, Villa Olmo, Lake Como, Italy, 1985, 14/83-14/93.
 236. R. Białecki, A.J. Nowak, and R. Nahlik Applying Green's function for the semi-plane with boundary conditions of the third kind in BEM, In C.A. Brebbia and G. Maier (eds), Boundary Elements VII, Springer-Verlag and Comp. Mechanics Publications, Proceedings of the 7th Int. Conference, Villa Olmo, Lake Como, Italy, 1985, 2/99-2/105.
 237. R. Białecki, K. Kurpisz, and A.J. Nowak Model matematyczny przepływu ciepła w prasie hydraulicznej do wulkanizacji uszczelek, XXIV Sympozjum Modelowanie w Mechanice, Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (PTMTS), Szczyrk-Gliwice, 1985, pp. 5-12.
 238. A.J. Nowak Koncepcja zastosowania skończonych transformacji całkowych do obliczania nieustalonych pól temperatury w ciałach o skomplikowanych kształtach, XXIV Sympozjum Modelowanie w Mechanice, Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (PTMTS), Szczyrk-Gliwice, 1985, pp. 5-12.
 239. R.Białecki, A.J. Nowak, and R. Nahlik Temperature field in a solid forming an enclosure where heat transfer by convection and radiation is taking place, Proceedings of the 1st National UK Heat Transfer Conference, Leeds, London, Pergamon Press, 1984, 989-1000.
 240. R. Białecki, A.J. Nowak, and R. Nahlik Zastosowanie funkcji Greena do wyznaczania ustalonych pól temperatury metodą elementów brzegowych, XII Zjazd Termodynamików, Materiały zjazdowe cz. I, Rytro, 1984, pp. 56-61.
 241. R. Białecki, A.J. Nowak, and R. Nahlik Funkcja Greena dla półpłaszczyzny z warunkiem brzegowym III rodzaju i jej zastosowanie w metodzie brzegowych równań całkowych, XXIII Sympozjum Modelowanie w Mechanice, Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (PTMTS), Szczyrk-Gliwice, 1984, pp. 19-27.
 242. R. Białecki, R. Nahlik, and A.J. Nowak Pole temperatury w promieniującym ciele omywanym przeźroczystym gazem, Referaty Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Jabłonna-Warszawa, 1983, pp. 26-31.
 243. R. Białecki and A.J. Nowak Promieniowanie w przestrzeni zamkniętej ścianami przewodzącymi ciepło wypełnionej gazem przeźroczystym, XXII Sympozjum Modelowanie w Mechanice, Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (PTMTS), Szczyrk - Gliwice, 1983, pp. 49-57.
 244. R. Białecki, A.J. Nowak, and R. Nahlik Zastosowanie osiowo-symetrycznego rozwiązania podstawowego oraz funkcji Greena w metodzie brzegowych równań całkowych, XXI Sympozjum Modelowanie w Mechanice, Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (PTMTS), Szczyrk-Gliwice, 1982, pp. 29-36.
 245. A.J. Nowak, R. Białecki, and K. Kurpisz Obliczanie wartości własnych zagadnień brzegowych przewodzenia ciepła w geometrii ortokartezjańskiej i cylindrycznej, XI Zjazd Termodynamików, Materiały zjazdowe cz. I, Świnoujście, 1981, pp. 404-407.
 246. R. Białecki and A.J. Nowak Rozwiązywanie nieliniowych zagadnień brzegowych teorii przewodzenia ciepła, metodą brzegowych równań całkowych, XI Zjazd Termodynamików, Materiały zjazdowe cz. I, Świnoujście, 1981, pp. 38-41.
 247. R. Białecki and A.J. Nowak Rozwiązywanie nieliniowych zagadnień brzegowych, z nieliniowością spowodowaną własnościami materiału, metodą elementów brzegowych, XX Sympozjum Modelowanie w Mechanice, Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (PTMTS), Szczyrk-Gliwice, 1981, pp. 53-62.
 248. S.J. Gdula, A.J. Nowak, and A. Sucheta Zastosowanie modelu liniowych źródeł ciepła do analizy pól temperatury w blokowych wymiennikach grafitowych, XIX Sympozjum Modelowanie w Mechanice, Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (PTMTS), Szczyrk-Gliwice, 1980, pp. 89-96.
 249. A.J. Nowak Zastosowanie liniowych źródeł ciepła o zmiennej wydajności do rozwiązywania liniowych zagadnień brzegowych, Referaty Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Jabłonna - Warszawa, 1979, pp. 121-133.
 250. S.J. Gdula, R. Białecki, K. Kurpisz, A.J. Nowak, and A. Sucheta Obliczenia cieplne wykładzin wielkopiecowych, Materiały VII Sympozjum Przemysłu Elektrodowego, Nowy Sącz, 1978.
Unpublished research (selected items)/Niepublikowane prace (wybrane pozycje)
 1. A.J. Nowak, A. Ziębik, R. Białecki, H. Rusinowski, M. Liszka, Z. Ostrowski, J. Smołka Opracowanie i wdrożenie metody wyboru najlepszych technologii konwersji energii chemicznej paliw w ciepło i elektryczność w oparciu o narzędzia sztucznej inteligencji, Grant Rozwojowy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr R06 002 01, decyzja 0372/T02/2006/01, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 2006-2008.
 2. A.J. Nowak, M.K. Ginalski Analiza numeryczna procesów cieplno-przepływowych w inkubatorze dla niemowląt (Numerical analysis of heat and mass transfer processes within an infant incubator), Grant promotorski Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 1308/T10/2004/27, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 2004-2007.
 3. A.J. Nowak, J. Smołka Analiza numeryczna procesów przepływu ciepła w wybranych transformatorach elektrycznych, Grant promotorski Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 3 T11F 022 27, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 2004-2006.
 4. A.J. Nowak, A. Fic, H. Rusinowski, R. Cholewa, J. Smołka, M.K. Ginalski, J. Jamborski Zastosowanie modelowania sprzężonych procesów transportu ciepła i substancji w układach z reakcjami chemicznymi do analizy wybranych etapów procesu ogniowej rafinacji miedzi, Grant Komitetu Badań Naukowych nr 4 T10B 061 23, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 2002-2005.
 5. A. Fic, A.J. Nowak, R.A. Białecki, I. Szczygieł, J. Składzień, M. Hanuszkiewicz-Drapała Zastosowanie metod modelowania prostych i odwrotnych zagadnień transportu masy i energii do analizy wybranych procesów sprzężonego przepływu wody, ciepła i zanieczyszczeń w gruncie, Grant Komitetu Badań Naukowych nr 4 T10B 056 24, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 2002-2005.
 6. A.J. Nowak, I. Nowak Zastosowanie metody elementów brzegowych oraz analizy wrażliwości do identyfikacji położenia frontu krzepnięcia w procesach ciągłego odlewania materiałów, Grant promotorski Komitetu Badań Naukowych nr 8 T10B 019 20, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 2001-2004.
 7. A. Wawrzynek, A.J. Nowak, R. Delpak, C.W. Hu, D.B. Tann, I. Nowak, M. Kogut, M. Bartoszek Określanie własności materiałowych i defektów w elementach konstrukcji budowlanych na podstawie pomiarów termowizyjnych i analizy odwrotnych zagadnień przepływu ciepła, Grant Komitetu Badań Naukowych nr 7 T07E 040 12, Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 2000-2003.
 8. A.J. Nowak Wykonanie obliczeń pola temperatury oraz skorygowanie po badaniach modelu wymiany ciepła transformatora zalanego żywicą, Praca naukowo-badawcza dla Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa w Katowicach, NB-108/RIE-6/2000, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 2000.
 9. A.J. Nowak Opracowanie modelu wymiany ciepła dla transformatora zalanego żywicą, Praca naukowo-badawcza dla Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa w Katowicach, NB-66/RIE-6/2000, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 2000.
 10. A.J. Nowak, R. Białecki, A. Fic, I. Nowak, and R. Cholewa Mathematical modelling of melting and solidification taking into account convection and radiation of semitransparent materials, Grant Komitetu Badań Naukowych SPUB nr 135/E ? 367/SPUB/COST/T-10/DZ 72/99, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 1998-2002 (Międzynarodowy Program Badawczy Simulation of Physical Phenomena in Technological Applications - COST P3).
 11. A.J. Nowak, R. Białecki, B. Šarler, A. Fic, I. Nowak, and R. Cholewa Modelowanie matematyczne zjawisk krzepnięcia i topnienia z uwzględnieniem konwekcji i promieniowania w ośrodku półprzeźroczystym, Grant Komitetu Badań Naukowych, 8 T10B 050 15, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 1998-2001 (Międzynarodowy Program Badawczy Simulation of Physical Phenomena in Technological Applications - COST P3).
 12. A.J. Nowak, R. Białecki, A. Fic, K. Kurpisz, J. Skorek, and I. Szczygieł Modelowanie odwrotnych zagadnień przepływu ciepła za pomocą metody elementów brzegowych, Grant Komitetu Badań Naukowych, 3 P404 025 07, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 1994-1997 (Międzynarodowy Program Badawczy Cooperation in Science and Technology - COST 512).
 13. A.J. Nowak, R. Białecki, A. Fic, K. Kurpisz, and I. Szczygieł Application of the Boundary Element Method to direct and inverse modelling of industrial thermal problems, British-Polish Joint Research Collaboration Programme. Project number Waw/992/049, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 1992-1994.
 14. A.J. Nowak Zastosowanie wielokrotnej zasady wzajemności do rozwiązywania nieliniowych problemów wymiany ciepła, Grant Komitetu Badań Naukowych, 3 P402 016 05, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 1993-1994.
 15. A.J. Nowak Rozwiązywanie problemów nieustalonej wymiany ciepła metodą elementów brzegowych, Grant Komitetu Badań Naukowych, 3 0489 91 01, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 1991-1992.
 16. A.J. Nowak, I. Szczygieł, and W. Łukaszek Zastosowanie metody elementów brzegowych do modelowania procesów cieplnych, Grant Komitetu Badań Naukowych, G-566/RME3/91, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 1991.
 17. R. Białecki, A. Fic, A.J. Nowak, W. Łukaszek, and R. Nahlik Doskonalenie metod numerycznych obliczania pól temperatury w elementach reaktora jądrowego, Centralny Program Badań Podstawowych, kierunek 4.4., koordynowany przez Politechniką Warszawską, NB-547/RME3/86, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 1986-1990.
 18. A.J. Nowak, Z. Rudnicki, and J. Szargut Optymalizacja procesów cieplnych w piecach przemysłowych. Centralny Program Badań Podstawowych, kierunek 5.10. NB-338/RME-3/81, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 1985.
 19. R. Białecki, R. Nahlik, A.J. Nowak, K. Kurpisz, and E. Kostowski Przepływ ciepła w piecach i procesach przemysłowych, Problem Międzyresortowy MR - I - 10 koordynowany przez Politechniką Poznańską. NB-91/RME-3/81, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 1981-1985.
 20. S.J. Gdula, R. Białecki, K. Kurpisz, A.J. Nowak, and A. Sucheta Właściwości termodynamiczne gazów rzeczywistych. Problem Międzyresortowy MR - I - 10 koordynowany przez Politechniką Poznańską, NB-16/RME-3/76, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 1981-1985.
 21. S.J. Gdula, R. Białecki, K. Kurpisz, A.J. Nowak, and A. Sucheta Metody obliczania położenia izoterm w wyłożeniu węglowym trzonu wielkiego pieca, Praca naukowo-badawcza NB-438/RME-3/76, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 1976-1980.
 22. A.J. Nowak Model matematyczny prostopadłościennego, grafitowego wymiennika ciepła. PhD thesis, Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Mechaniczny-Energetyczny, Grudzień 1978.
 23. A.J. Nowak Obliczanie składu równowagowego po nieadiabatycznej reakcji chemicznej. Master's thesis, Politechnika Śląska, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Gliwice, 1974.
%MCEPASTEBIN%