• Modelowanie matematyczne procesów przepływu ciepła
 • Metody numeryczne w przepływie ciepła
 • Numeryczna mechanika płynów
 • Sprzężone procesy wymiany ciepła
 • Wymiana ciepła podczas zmiany fazy
 • Analiza wrażliwości w procesach przepływu ciepła
 • Problemy odwrotne w wymianie ciepła
 • Procesy cieplne w inżynierii biomedycznej
 • Metoda Elementów Brzegowych
 • Równania stanów gazów rzeczywistych
 • Pompy ciepła
 • Równowaga chemiczna w roztworach czynników rzeczywistych