Prace ukończone

 • Kamil Malczyk - Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej. Temat pracy: Badania wpływu geometrii układu palnikowego na emisję substancji szkodliwych przy spalaniu w wysoko podgrzanym powietrzu. Obrona pracy w grudniu 2004.
 • Katarzyna Matuszek - Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. Temat pracy:  Badania eksperymentalno-teoretyczne procesu zgazowania w warstwie nieruchomej. Obrona pracy w grudniu 2007.
 • Dorota Jóżwiak - Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej. Temat pracy: Badania zapłonu i spalania kropli biopaliwa. Obrona pracy w czerwcu 2008. praca wyróżniona w konkursie im. P. Buraczewskiego, Polskiego Instytutu Spalania.
 • Anna Skorek - Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej. Temat pracy: Optymalizacja energetyczna sieci cieplnej. Obrona pracy w grudniu 2008, praca wyróżniona
 • Natalia Schaffel - Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej i Technical University of Clausthal (współpromotor: Prof. Roman Weber). Temat pracy: Ocena ekologiczna procesu spalania pyłu węglowego w technologii HTAC. Obrona pracy w lipcu 2009, praca wyróżniona, praca zrealizowana z zachowaniem wymogów tzw. Doktoratu Europejskiego. Praca zdobyła pierwsze miejsce w konkursie im P.Buraczewskiego Polskiego Instytutu Spalania w roku 2009.
 • Radovan Nosek - Univerzitna Zilina (Prof. J.Jandacka - współpromotor), Instytut Techniki Cieplnej. Temat pracy: Uproszczona metoda charakteryzowania paliw stałych i jej zastosowanie do modelowania spalania w złożu nieruchomym. Obrona pracy we wrześniu 2009, praca zrealizowana z zachowaniem wymogów tzw. Doktoratu Europejskiego.
 • Magdalena Uliniarz - Energoprojekt Katowice. Temat pracy: Analiza techniczno-ekologiczna możliwości produkcji energii elektrycznej z nadmiarowego gazu koksowniczego. Obrona pracy w czerwcu 2011.
 • Rafał Buczyński - Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej (współpromotor: Prof. Roman Weber). Temat pracy: Badania procesu spalania paliw stałych w kotłach małej mocy. Praca obroniona w lipcu 2011 w TU Clausthal w efekcie czego autor uzyskał stopień doktora TU Clausthal oraz Politechniki Śląskiej, praca realizowana z zachowaniem wymogów Doktoratu Europejskiego.Praca zdobyła pierwsze miejsce w konkursie im P.Buraczewskiego Polskiego Instytutu Spalania w roku 2011.
 • Wodzisław Piekarczyk, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, Temat pracy: Analiza możliwości poprawy sprawności energetycznej w układach ze zgazowaniem biomasy.  Obrona pracy w marcu 2013  
 • Michał Chabiński - Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej. Temat pracy: Ekologiczne i energetyczne aspekty sterowania kotłami węglowymi małej mocy. Obrona pracy w listopadzie 2013
 • Marcin Jewiarz - Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej. Temat pracy: Badania energetyczno-emisyjne kotłów wsadowych opalanych słomą. Obrona pracy we wrześniu 2014
 • Jakub Bibrzycki - Instytut Techniki Cieplnej, Temat pracy: Badania procesu spalania i zgazowania ziarna paliwa, Praca obroniona 5 grudnia 2014, Praca zrealizowana w trybie doktoratu podwójnego z TU Clausthal, współpomotor Profesor Roman Weber, Praca zrealizowana z zachowaniem warunków tak zwanego doktoratu europejskiego
 • Anna Katelbach-Woźniak - Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, Temat pracy: Badanie kinetyki procesu odgazowania mieszanek biomasy. Obrona pracy 8 grudnia 2014

Prace w trakcie realizacji

 • Magdalena Niestrój - Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, Temat pracy: Comparison of devolatization proces under high and low heating rates, Praca w trakcie realizacji, praca realizowana w trybie doktoratu podwójnego wspólnie z TU Tampere (drugi promotor Antti Oksanen)
 • Karolina Petela - Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, Temat pracy: Analysis of solar energy application into hybrid heat nodes, Praca w trakcie realizacji, praca realizowana w trybie doktoratu podwójnego wspólnie z Uniwersytetem we Florencji (drugi promotor Giampaolo Manfrida)
 • Agnieszka Korus - Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, Temat pracy: Investigation of tar conversion over biomass charm Praca w trakcie realizacji, praca realizowana w trybie doktoratu podwójnego wspólnie z Uniwersytetem w Lincoln (drugi promotor Abby Saddawi)