• Zielony Czek WFOSiGW w Katowicach (2012)
  • Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej (2011) 
  • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2007) 
  • Drugie miejsce w konkursie na “Złotą Kredę” (2006)
  • Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej (2005)
  • Srebrny Medal ASME im. Georga Westinghousa (2005)
  • Brązowy Krzyż Zasługi (2003)
  • Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej (2003)
  • Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej (2002)
  • Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej (1996)
  • Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej (1995)