Ścisła współpraca z
  • Prof. Roman Weber, TU Clausthal (D)
  • Prof. Antti Oksanen, TU Tampere (F)
  • Prof. Enrique Granada, TU Vigo (E)
  • Prof. Jozef Jandacka, TU Zilina (SK)
Organizacja konferencji i seminariów międzynarodowych
  • Współorganizator trzech międzynarodowych konferencji i dwóch warsztatów dla doktorantów