Konsultacje w semestrze zimowym 2016/2017

 

  • wt   11 - 12
  • śr    11 - 12 
  • cz  11 - 12
Prowadzone przedmioty 
  • Energetyka gazowa (wykład): EGiR sem. 5
  • Wykład obieralny: MiBM sem.9
  • Zasady opracowywania tekstów technicznych (wykład): dzienne i zaoczne studia doktoranckie
  • Seminarium: dzienne studia doktoranckie
  • Seminarium specjalistyczne: zaoczne studia doktoranckie

Propzycje tematów prac dyplomowych magisterskich na kierunku Energetyka i MiBM

 1.   Analiza porównawcza parametrów termodynamicznych, technicznych i ekologicznych turbin gazowych i gazowych silników tłokowych

2.   Wpływ udziału i cen świadectw pochodzenia energii elektrycznej na wskaźniki opłacalności dla reprezentatywnych układów technologicznych elektrociepłowni

3.   Analiza techniczno-ekonomiczna budowy elektrociepłowni gazowo-parowej zintegrowanej z podziemnym magazynem gazu ziemnego

4.   Analiza wpływu chłodzenie powietrza wlotowego na parametry eksploatacyjne turbiny gazowej (symulacja pracy turbiny za pomocą programu Gate Cycle)

5.   Techniczno-ekonomiczna analiza optymalizacyjna wybranych składników budowy i eksploatacji domu jednorodzinnego z uwagi na zapotrzebowanie na nośniki energii