Projekty finansowane przez Komitet Badań Naukowych i Ministerstwo Nauki i Informatyzacji
 • Kurpisz K., Skorek J.: Modelowanie numeryczne prostych i odwrotnych zadań przepływu ciepła. Grant KBN 3 1137 91 01 (1992 - 1994), wykonawca, (kierownik: K.Kurpisz).
 • Składzień J., Kurpisz K., Skorek J., Fic A.: Wybrane zagadnienia termodynamiczne w układach niekonwencjonalnego wytwarzania energii elektrycznej. 3 0558 91 01 (1992 - 1994), wykonawca, (kierownik: J. Składzień).
 • Optymalizacja warunków realizacji procesów chłodniczych. 9 S603 011 06 (1994 - 1996), kierownik
  Szargut J., Skorek J., Szargut A., Wilk K.: Ziębiarka bezdławieniowa z ociekowym zbiornikiem rozprężnym. S 603 007 07 (1994 - 1996), wykonawca, (kierownik J. Szargut).
 • Nowak A., Białecki R., Skorek J., Fic A., Szczygieł I.: Modelowanie odwrotnych zagadnień przepływu ciepła za pomocą MEB. 3 P404 025 07 (1994 - 1996, praca finansowana przez KBN w ramach projektu europejskiego COST 512), wykonawca, (kierownik: A.J. Nowak.).
 • Kurpisz K., Szczygieł I., Skorek J.: Numeryczne modelowanie zagadnień odwrotnych przepływu ciepła. 8T10B04808 (1995 -1998), wykonawca, (kierownik: I. Szczygieł).
 • Składzień J., Fic A., Skorek J.: Analiza termodynamiczna stanu termicznego podłoży komór chłodniczych.  8T10B 004 08. (1995-1997), wykonawca, (kierownik: J. Składzień).
 • Składzień J., Fic A., Skorek J.: Analiza numeryczna zamrażania górotworu przy występowaniu ruchu wód podziemnych. 8T10B02010 (1996-1998), wykonawca, (kierownik: A. Fic)
 • Skorek J., Al.-Khalidy N.:Zastosowanie metod filtracji do rozwiązywania brzegowych i początkowych zagadnień odwrotnych przewodzenia ciepła. 8 T10B 014 13 (1997-2000), kierownik.
 • Szargut J., Skorek J., Szczygieł I.: Analiza termodynamiczna elektrowni i elektrociepłowni turbogazowej na wilgotne powietrze. 8 T10B 027 13 (1997-1999), wykonawca, (kierownik: J. Szargut)
 • Kozioł J., Gazda W., Skorek J., Chwiolka, Fic A.: Chłodzenie wody przemysłowej, wykonawca, (Kierownik: J.Kozioł)
 • Skorek J., Kalina J.: Analiza i optymalizacja techniczno-ekonomiczna małych układów skojarzonego wytwarzania ciepła grzejnego i energii elektrycznej 8 T10B 049 16 (1999 – 2001), grant promotorski, kierownik.
 • Składzień J., Szczurek J., Fic A., Skorek J,  Analiza porównawcza cech bezpieczeństwa elektrowni jądrowych z reaktorem wodnym ciśnieniowym typu WWER i PWR zlokalizowanych w pobliżu granic Polski. 8 T10B 020 16 (1999 – 2000), wykonawca, (kierownik: J. Składzień).
 • Kucypera S., Skorek J.: Wyznaczanie właściwości cieplnych ciał stałych wykorzystujących dane pomiarowe i metody rozwiązywania odwrotnych zagadnień przewodzenia ciepła. 8 T10 B 012 18, (2000 – 2002), wykonawca, (kierownik: S. Kucypera).
 • Szczygieł I., Skorek J Analiza odwrotnych zagadnień przepływu masy i ciepła w stanach ustalonych. 8T10B 06 921 (2001 – 2004), wykonawca (kierownik: I. Szczygieł.)
 • Skorek J., Szargut J., Mierzwiński S., Foit H., Kruppa R.: Niskoegzergetyczne systemy ogrzewania budynków. 8 T10B 062 21 (2001 –2004), kierownik.
 • Rodacki T., Skorek, Kalina J., Latko A.: Współpraca małego, gazowego źródła kogeneracyjnego z lokalnym układem grzewczym i siecią elektroenergetyczną z uwzględnieniem możliwości pracy na wydzielone odbiory elektryczne. Kier. T. Rodacki. 4T10B02225 (2003-2005) Gł. wykonawca. (PBU 82/RE3/03)
 • Chmielniak T., Skorek J., Kalina J., Łukowicz A.: Analiza i optymalizacja struktur technologicznych układów energetycznych zintegrowanych ze zgazowaniem biomasy wykonawca, (2005 – 2007)
 • Szczygieł I., Skorek J., Fic AS., Nawrat A.: Zastosowanie metod odwrotnych rozwiązywania wybranych zagadnień konwekcyjno-dyfuzyjnych ze zmianą fazy do identyfikacji warunków brzegowych na przykładzie zjawisk metalurgicznych zachodzących podczas napawania cermetali i ciągłego odlewania metali (2005 – 2008) wykonawca 3 T10B 046 28