• Działania polegały najczęściej na opracowaniu własnych programów komputerowych lub użyciu komercyjnych kodów do rozwiązywania praktycznych problemów inżynierii energetycznej.
 • Najważniejszy z programów to kod oparty na MEB napisany dla Mercedes Benz. Pakiet jest używany do obliczeń pól temperatury w głowicach silników spalinowych. Rozwiązywane są problemy rzędu 100 tys. stopni swobody.
 • Inny projekt dotyczył łączenia rozwiązań mechaniki płynów i przewodzenia ciepła w łopatkach turbin turbinach. Projekt ten wykonywany dla NASA był koordynowany był przez Prof. Alaina Kassaba z Uniwersytetu Centralnej Florydy.
 • Dla polskich partnerów przemysłowych i instytucji badawczych wykonywano projekty dotyczące
  • wyznaczania strat ciepła w sieci rurociągów ciepłowniczych
  • przepływu i kondensacji pary w sieci parowej dużej huty stali
  • określania pola temperatury i niszczenia wyłożenia węglowego w wielkim piecu
  • wyznaczania pól temperatury w halach do składowania wlewków
  • optymalizacji kształtu ram okiennych
  • zastosowania zadań odwrotnych do wyznaczania rozkładów strumieni ciepła, temperatury i współczynników wnikania ciepła w silnikach i turbinach
  • diagnostyki nowotworów mózgu
  • instalacji zrzutu substancji palnych w rafinerii
  • przepływów w duktach spalin i kominach