• Autor: Andrzej Szojda
  • Tytuł pracy: Analiza zjawisk przepływowych i rozkładu pól temperatur podczas wypływu stali z rozdzielacza na taśmę transportową w procesie ciągłego odlewania stali metodą DSC
  • Opiekunowie: Prof. dr hab. inż. Ryszard Białecki, dr Karl-Heinz Spitzer (Technische Universitat Clausthal-Zellerfeld, Niemcy)

Celem pracy było stworzenie matematycznego modelu procesu ciągłego odlewania stali metodą DSC (Direct-Strip-Casting), a następnie przeprowadzenie symulacji komputerowej procesu i obserwacje zmian w nim zachodzących w zależności od wprowadzonych parametrów wejściowych. Główny nacisk położony został na przedstawienie zjawisk zwiazanych z przepływem materii w odlewanym elemencie oraz ich wpływu na rozkład pól temperatur i granicy zmiany fazy. Elementem odlewanym jest taśma grubości 0.01m i szerokości 0.3m.

Model ten powstał w oparciu o dane uzyskane podczas licznych prób instalacji pilotażowej znajdującej się na TU Claustahl-Zellerfeld.

Do stworzenia modelu wykorzystany został program Fluent 4.52 jako program obliczeniowy oraz Gambit 1.1 przy pomocy którego została wykonana geometria rozwiązywanego układu.