• Nagroda: II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie na najlepszą pracę magisterską dotyczącą
  zastosowania metod obliczeniowych do symulacji procesów cieplno-przepływowych
  Autor: Wojciech Adamczyk
  Tytuł: Combustion modelling using a Combination of Premixed and Non-Premixed Flamelets
  Opiekun: Prof. dr hab. inż. Ryszard Białecki
  Rok akademicki: 2008/2009
 • Nagroda: I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie na najlepszą pracę magisterską dotyczącą
  zastosowania metod obliczeniowych do symulacji procesów cieplno-przepływowych

  Autor: Paweł Kozołub
  Tytuł: Model of radiation characteristics of gaseous combustion products in an object oriented CFD code be means of the Weighted Suma of Gray Gases
  Opiekun: Prof. dr hab. inż. Ryszard Białecki
  Rok akademicki: 2007/2008
 • Nagroda: Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie na najlepszą pracę magisterską dotyczącą
  zastosowania metod obliczeniowych do symulacji procesów cieplno-przepływowych

  Autor: Paweł Kuczmierczyk
  Tytuł: Temperature field and radiative heat transfer predictions of a natural gas swirled flame
  Opiekun: Prof. dr hab. inż. Ryszard Białecki
  Rok akademicki: 2007/2008
 • Nagroda: Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie na najlepszą pracę magisterską dotyczącą
  zastosowania metod obliczeniowych do symulacji procesów cieplno-przepływowych
  Autor: Łukasz Pluta
  Tytuł: Experimental and numerical characterization of flameless combustion of natural gas with oxygen
  Opiekun: Prof. dr hab. inż. Ryszard Białecki
  Rok akademicki: 2007/2008
 • Nagroda: Trzecie miejsce  w Ogólnopolskim Konkursie na najlepszą pracę magisterską dotyczącą zastosowania metod obliczeniowych do symulacji procesów cieplno-przepływowych Autor: Tomasz Kałwak
  Tytuł: Numerical analysis of water flow in CHP cooling system
  Opiekun: Prof. dr hab. inż. Ryszard Białecki
  Rok akademicki: 2006/2007
 • Nagroda: Czwarte miejsce  w Ogólnopolskim Konkursie na najlepszą pracę magisterską dotyczącą zastosowania metod obliczeniowych do symulacji procesów cieplno-przepływowych Autor: Anna Fic
  Tytuł: Simulation of flameless combustion of natural gas in laboratory scale furnace –
  assessment of different turbulence models
  Opiekun: Prof. dr hab. inż. Ryszard Białecki
  Rok akademicki: 2006/2007
 • Nagroda: Czwarte miejsce  w Ogólnopolskim Konkursie na najlepszą pracę magisterską dotyczącą zastosowania metod obliczeniowych do symulacji procesów cieplno-przepływowych Autor:Dawid Perkowski
  Tytuł: Development of a system for the simultaneous measuring of local heat transfer coefficient by numerical and experimental methods
  Opiekun: Prof. dr hab. inż. Ryszard Białecki
  Rok akademicki: 2006/2007
 • Nagroda: I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie na najlepszą pracę magisterską dotyczącą
  zastosowania metod obliczeniowych do symulacji procesów cieplno-przepływowych
  Autor: Arkadiusz Ryfa
  Tytuł: Application of the inverse analysis to boundary condition retrieval
  Opiekun: Prof. dr hab. inż. Ryszard Białecki
  Rok akademicki: 2005/2006
 • Nagroda: I miejsce w Konkursie Stowarzyszenia Wychowanków Wydziału Mechanicznego Energetycznego na Najlepszą Pracę Dyplomową
  Autor: Arkadiusz Ryfa
  Tytuł: Application of the inverse analysis to boundary condition retrieval
  Opiekun: Prof. dr hab. inż. Ryszard Białecki
  Rok akademicki: 2005/2006
 • Nagroda: II miejsce w Konkursie Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
  Autor: Łukasz Peroński
  Tytuł: Fin Geometry Optimisation in Cross- Flow
  Opiekun: Prof. dr hab. inż. Ryszard Białecki
  Rok akademicki: 2004/2005
 • Nagroda: III miejsce w Konkursie Stowarzyszenia Wychowanków Wydziału Mechanicznego Energetycznego na Najlepszą Pracę Dyplomową
  Autor: Mateusz Kasprzyk
  Tytuł: Mathematical modelling of cooling tower
  Opiekun: Prof. dr hab. inż. Ryszard Białecki
  Rok akademicki: 2003/2004
 • Nagroda: Wyróżnienie w Konkursie Stowarzyszenia Wychowanków Wydziału Mechanicznego Energetycznego na Najlepszą Pracę Dyplomową
  Autor: Ziemowit Ostrowski
  Tytuł: The algorithm of coupling convection and conduction solutions
  Opiekun: Prof. dr hab. inż. Ryszard Białecki
  Rok akademicki: 1999/2000
 • Nagroda: II miejsce w Konkursie Stowarzyszenia Wychowanków Wydziału Mechanicznego Energetycznego na Najlepszą Pracę Dyplomową
  Autor: Mirosław Chmielowski
  Tytuł: Wymiana ciepła przez promieniowanie w komorze pieca samotokowego
  Opiekun: Prof. dr hab. inż. Ryszard Białecki
  Rok akademicki: 1998/1999
 • Nagroda: I miejsce w Konkursie Stowarzyszenia Wychowanków Wydziału Mechanicznego Energetycznego na Najlepszą Pracę Dyplomową
  Autor: Gabriel Węcel
  Tytuł: Numerical studies on reburn jet penetration and mixing
  Opiekun: Prof. dr hab. inż. Ryszard Białecki
  Rok akademicki: 1996/1997