Wyniki kolokwiów/egzaminów
  • wyniki
Karta przedmiotu
  • Metody numeryczne w przepływie ciepła i płynu - Wydział IŚiE (pobierz plik PDF)
Materiały do zajęć dydaktycznych (wykłady)