• Dr Ing. Jutta Blobner -  Uniwersytet w Erlangen Norymberdze, Wydział Techniczny, RFN, (kopromotor wspólnie z  Prof. Güntherem Kuhnem),  Dr Blobner pracuje obecnie w  AUDI AG. Temat: Ein Randintegralgleichungsverfahren für nichtlineare instationäre Wärmeübertragung und Thermoelastizität. Obrona z wyróznieniem 2002.
  • Dr inż. Gabriel Węcel -  Politechnika Ślaska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Temat: Modeling of coupled radiation and convection problems.Obrona 2003
  • Dr inż. Leszek Wawrzonek - Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Temat: Model matematyczny przepływu ciepła w hamulcu tarczowym jako narzędzie prognozowania zagrożeń wybuchowych. Obrona z wyróżnieniem 2003
  • Dr inż. Małgorzata Król - Politechnika Ślaska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,Temat:  Optymalizacja parametrów termicznych wybranych typów okien. Obrona 2004. 
  • Dr inż. Ziemowit Ostrowski - Politechnika Ślaska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Temat: Application of Proper Orthogonal Decomposition to the Solution of Inverse Problems. Obrona z wyróznieniem 2006.
  • Dr inż. Adam Klimanek - Politechnika Ślaska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Temat: Numerical Modelling of  Heat,  Mass and Momentum Transfer in Natural Draft Wet-cooling Tower.Obrona z wyróżnieniem 2010. 
  • Dr inż. Arkadiusz Ryfa  - Politechnika Ślaska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Temat: Inverse thermal analysis of the jet impingement problem. Obrona z wyróżnieniem, 2011.
  • Dr inż. Wojciech Adamczyk -Politechnika Ślaska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Temat  Oxicombustion of coal in a circulating fluidized bed boiler. Obrona z wyróznieniem, 2014
  • Dr inż. Paweł Kozołub - Politechnika Ślaska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Temat: Numerical simulation of transport phenomena in a cyclone of the circulating fluidized bed installation. Obrona z wyróżnieniem 2014.
  • Dr inż. Paweł Kuczyński  Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Temat Enhancement of Monte Carlo technique in absorbing/emitting radiating media for CFD applications, Obrona 2017