• Komputerowa mechanika płynów
 • Metody zredukowanego rzędu
 • Zjawiska wielofazowe
 • Nieniszczące wyznaczanie właściwości materiałowych
 • Promieniowanie cieplne
 • Zadania odwrotne
 • Wyczerpywanie zasobów naturalnych 
 • Analiza egzergetyczna 
 • Symulacje w przemyśle przetwórczym 
 • Rozwój metod numerycznych 
 • Zjawiska sprzężone
 • Przepływ krwi w naczyniach krwionośnych
 • Optymalizacja kształtu 
 • Sztuczna inteligencja