Ogłoszenia
Biuletyn ITC
Zebrania naukowe ITC
 • 7 maja 2019 roku o godzinie 12.15 w sali 109 C

  • 12.15 - 12.45 Mgr inż. Agnieszka Korus: Investigation of tar conversion over biomass char. Prezentacja doktoratu przed złożeniem.

  • 12.45 - 13.00 Dyskusja

  • 13.00 - 12.15 Dyskusja pracowników samodzielnych

 • 9 kwietnia 2019 roku o godzinie 12.15 w sali 109 C
  • 12.15 - 13.15 Sprawy dydaktyczne i organizacyjne
 • 26  marca 2019 roku o godzinie 12.15 w sali 109 C
  • 12.15 - 12.45  Mgr inż. Bartłomiej Melka: Sprzężony cieplno - elektromagnetyczny model numeryczny procesu efektywnego rozpraszania ciepła z silnika elektrycznego. Prezentacja doktoratu przed złożeniem.
  • 12.45 – 13.00 Dyskusja
 • 12 marca 2019 roku o godzinie 12.15 w sali 109 C
  • 12.15 - 12.30 Mgr inż. Jakub Bodys: Prezentacja postępów po pierwszym roku studiów III-ego stopnia

  • 12.30 – 12.45 Prof. dr. hab. inż. Andrzej J. Nowak: Prezentacja projektu NCN: Brain_cooling. Badania eksperymentalne oraz modelowanie komputerowe procesów wymiany ciepła w hipotermii leczniczej mózgu noworodków.

  • 12.45 – 13.00 Dyskusja

 • 5 lutego 2019 roku o godzinie 12.15 w sali 109 C
  • 12.15 - 12.45 Prof. dr hab. Inż. Andrzej Szlęk: Prezentacja działalności Zakładu Spalania, Silników Spalinowych i Odnawialnych Źródeł Energii

  • 12.45 – 13.00 Dyskusja

 • 22 stycznia 2019 roku o godzinie 12.15 w sali 109 C

  • 12.15 - 12.45 Mgr. inż. Karolina Petela: Analysis of solar energy application into hybrid heat nodes. Prezentacja doktoratu przed złożeniem

  • 12.45 – 13.00 Dyskusja

 • 15 stycznia 2019 roku o godzinie 12.15 w sali 109 C

  • 12.15 - 12.45 Prof. dr hab. inż. Ireneusz Szczygieł: Prezentacja działalności Zakładu Przepływu Ciepła i Energetyki Jądrowej.

  • 12.45 – 13.00 Dyskusja

 • 8 stycznia 2019 roku o godzinie 12.15 w sali 109 C
  • 12.15 - 12.45 Dr hab. Inż. Wojciech Kostowski: Prezentacja działalności Zakładu Termodynamiki Gospodarki Energetycznej i Chłodnictwa.

  • 12.45 – 13.00 Dyskusja

 • 4 grudnia 2018 roku o godzinie 12.15 w sali 109 C
  • 12.15 - 12.45 Mgr inż. Grzegorz Kruczek: Experimental and numerical investigation of combustion process of conventional and alternative fuels in Internal Combustion Engine. Prezentacja rozprawy doktorskiej.

  • 12.45 – 13.00 Dyskusja

  • 13.00 – 13.15 Zebranie pracowników samodzielnych

 • 20 listopada 2018 roku o godzinie 12.15 w sali 109 C
  • 12.15 - 13.15   Prezentacje doktorantów po pierwszym roku

   • 12.15 – 12.30  Mgr inż. Zuzanna Kaczor

   • 12.30 – 12.45  Mgr inż. Krzysztof Pajączek

   • 12.45 – 13.00  Mgr inż. Michal Stebel

   • 13.00 – 13.15  Dyskusja

 • 13 listopada 2018 roku o godzinie 12.15 w sali 109 C
  • 12.15 - 13.15   Prezentacje doktorantów

   • 12.15 – 12.30  Mgr inż. Bartłomiej Rutczyk (prezentacja po przyjęciu)

   • 12.30 – 12.45  Mgr inż. Marcin Nowak

   • 12.45 – 13.00  Mgr inż. Szymon Sobek

   • 13.00 – 13.15  Dyskusja

 • 23 października 2018 roku o godzinie 12.15 w sali 109 C
  • 12.15 - 12.30      Dr inż. Zbigniew Buliński: Heurystyczny algorytm optymalizacyjny ze sprzężoną generacją modeli zredukowanych do obliczeń turbin wiatrowych. Prezentacja projektu OPUS

  • 12.30 - 12.45      Prof. dr hab. inż. Ryszard Białecki: Modelowanie numeryczne oraz analiza skurczowego ucisku naczyń na osadzanie się blaszki miażdżycowej w tętnicach wieńcowych. Prezentacja projektu OPUS

  • 12.45 – 13.00 Prof. dr hab. inż. Andrzej Nowak: Badania eksperymentalne i numeryczne procesów przepływu dwufazowego i mieszania czynnika chłodniczego R744 w strumienicy. Prezentacja projektu OPUS

  • 13.00 – 13.10 Prof. dr hab. inż. Andrzej Nowak: Opracowanie narzędzia symulacyjnego do analizy procesu utwardzania żywic światłoutwardzalnych. Prezentacja pracy NB dla ABB Sp. z o.o.

  • 13.10 – 13.20 Dyskusja

 • 16 października 2018 roku o godzinie 12.15 w sali 109 C
  • 12.15 - 12.45      Prof. dr hab. inż. Wojciech Stanek:  Sprawy finansowe, ogólne i organizacyjne.
  • 12.45 - 13.00 Dyskusja

  • 13.00 – 13.15 Pożegnanie Pana Adama Kulczyńskiego

 • 9 października 2018 roku o godzinie 12.15 w sali 109 C.

  • 12.15 - 12.45 Mgr inż. Paweł Bargiel:  "Modelowanie efektu Ranque'a-Hilscha podczas ekspansji gazu w rurze wirowej". Prezentacja doktoratu przed złożeniem.

  • 12.45 - 13.00 Dyskusja

 


 Historia zebrań naukowych i organizacyjnych ITC