AUDYT ENERGETYCZNY W BUDOWNICTWIE ORAZ SPORZˇDZANIE ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW 
CEL STUDIÓW

Studia podyplomowe są przeznaczone dla osób zainteresowanych i zajmujących się problematyką oceny zużycia energii w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz pozostałych obiektach budowlanych wymagających określenia ich charakterystyki energetycznej. Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie uczestników studiów do sporządzania oceny energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego, części budynku stanowiących samodzielną część techniczno-użytkową oraz sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Ponadto umiejętności i wiedza zdobyta w ramach studiów będzie przydatna dla osób podejmujących decyzję o modernizacji budynków, w celu zmniejszenia zużycia energii w tych obiektach. 

Program studiów został opracowany z uwzględnieniem wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 roku w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, lokali mieszkalnych oraz części budynku stanowiących samodzielną część techniczno-użytkową i pozostającym w związku z art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.).

Ponadto studia podyplomowe dotyczą zagadnień wykonywania audytów energetycznych w budownictwie zgodnie z zakresem wynikającym z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego (Dz. U. z dnia 28 lutego 2008 r.).

Program studiów został pozytywnie zaopiniowany przez Ministerstwo Infrastruktury.

Ukończenie studiów podyplomowych z wynikiem pozytywnym jest równorzędne z odbyciem szkolenia oraz ze złożeniem z wynikiem pozytywnym egzaminu, o którym mowa w ust. 8 pkt. 4. (Prawo Budowlane).

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Studia podyplomowe będą prowadzone jako dwusemestralne studia niestacjonarne. Zajęcia dydaktyczne będą odbywały się systemem dwudniowych zjazdów - piątek, sobota. W trakcie trwania studiów podyplomowych przewidziano 15 dwudniowych zjazdów, w ramach których zostanie przeprowadzonych 236 godzin zajęć dydaktycznych. Zajęcia dydaktyczne obejmują wykłady i ćwiczenia.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA

Uczestnikami studiów mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych. Preferowani są absolwenci wyższych szkół technicznych, a w szczególności kierunków studiów: energetyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, budownictwo, architektura.

Ponadto w studiach mogą również uczestniczyć osoby, które ukończyły studia inżynierskie na kierunkach: energetyka, inżynieria środowiska, budownictwo, architektura.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest:

  • zawarcie umowy o odpłatności za studia
  • złożenie dowodu wpłaty za pierwszy semestr studiów
STUDIA Sˇ ODPŁATNE

Odpłatność za uczestnictwo w Studiach wynosi 4 000 zł od osoby. Odpłatność za studia może być wpłacona w dwóch równych ratach. 

INFORMACJE DLA SŁUCHACZY

Edycja studiów I i II - zakończone

Edycja studiów III (luty 2009)

Edycja studiów IV (październik 2009)

Edycja studiów V (luty 2010)

Edycja studiów VI (październik 2010)

INFORMACJE DLA WYKŁADOWCÓW (dostępne po zalogowaniu)
KONTAKT

Zgłoszenia na studia przyjmuje i informacji udziela:

 

Sprawy formalne:
Pani Beata Szendzielorz
tel. 32 237 27 06, 237 23 10
fax. 32 237 17 94
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Dziekana
Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki
Politechniki Śląskiej
ul. Konarskiego 18
44-100 Gliwice
Kierownik Studiów:
Dr inż. Wiesław Gazda
tel. 32 237 23 02
fax 32 237 28 72
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Instytut Techniki Cieplnej
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Politechnika Śląska
ul. Konarskiego 22
44-100 Gliwice