WSPÓŁCZESNA ENERGETYKA GAZOWA I GAZOWNICTWO 
CEL STUDIUM

Studia te są przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych zajmujących się problematyką energetycznego wykorzystania paliw gazowych, projektowaniem układów energetycznych i ciepłowniczych wykorzystujących paliwa gazowe, projektowaniem i eksploatacją instalacji oraz sieci gazowych i ich elementów, a także analizami opłacalności w energetyce gazowej i gazownictwie. Ukończenie studium będzie stanowić podstawę do ubiegania się o uzyskanie specjalizacji zawodowej w sektorze gazowniczym, energetycznym i ciepłownictwie.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Studium będzie trwać dwa semestry. Zajęcia będą prowadzone systemem zaocznym: 4 razy w semestrze przez 3 dni (czwartek, piątek i sobota). Wykłady i seminaria będą prowadzone wspólnie dla wszystkich słuchaczy, natomiast zajęcia laboratoryjne i fakultatywne w mniej licznych grupach (w zależności od ilości słuchaczy). Studia kończą się ocenioną pracą końcową.

Udział w Studium jest odpłatny. W okresie trwania zjazdów istnieje możliwość odpłatnego zakwaterowania w Domu Gościnnym Politechniki Śląskiej "Sezam" oraz zakupienia obiadów w stołówce (tylko czwartek i piątek).

Zajęcia na Studium obejmują 210 godzin wykładów i ćwiczeń. Słuchaczy obowiązuje zaliczenie wszystkich zajęć przewidywanych programem Studium, napisanie pracy końcowej i zdanie egzaminu końcowego.

Słuchacz, który uzyska odpowiednie zaliczenia, napisze pracę końcową i zda egzamin, otrzymuje świadectwo ukończenia Studium Podyplomowego.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIUM

Studia podyplomowe są przeznaczone dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra inżyniera lub magistra.

Kandydaci na Studium winni złożyć w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach następujące dokumenty:

  • zgłoszenie kandydata na Studium (pobierz plik DOC). Zgłoszenia można przysyłać do 16 września 2013
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • skierowanie zakładu pracy (w przypadku, gdy kandydat delegowany jest przez zakład pracy)
  • deklarację pokrycia kosztów Studium

Podania przyjmuje i informacji udziela:

 

 

Dziekanat Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki

Politechnika Śląska w Gliwicach

ul. Konarskiego 18, 44-101 Gliwice

tel. 032 237 11 10, 032 237 23 10

fax 032 237 28 72 

 

Kierownik Studium

dr inż. Lech Dobrowolski

tel. 509 565 139

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

STUDIUM JEST ODPŁATNE

Opłata za studium wynosi 3 400 zł. Może być uiszczona w całości lub w ratach semestralnych.