Instytut Techniki Cieplnej pełni rolę ośrodka egzaminacyjnego w zakresie prowadzenia egzaminu na Świadectwo Kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych. Posiadanie ważnego Świadectwa Kwalifikacji, jest zgodne z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o substancjach zubożających warstwę ozonową (DZ. U. NR 121 POZ. 1263) i wymagane od dnia 01.01.2006 roku. Uzyskanie Świadectwa Kwalifikacji dotyczy między innymi osób związanych zawodowo z branżą chłodniczą, klimatyzacyjną oraz pomp ciepła.

Egzamin obejmuje zagadnienia dotyczące następujących grup tematycznych:

 • Wprowadzenie do techniki chłodniczej
 • Przepisy prawne i obowiązki podmiotów używających substancje kontrolowane
 • Czynniki chłodnicze i nośniki ciepła
 • Posługiwanie się czynnikami chłodniczymi
 • Wyposażenie techniczne urządzeń chłodniczych
 • Eksploatacja urządzeń chłodniczych i zagrożenia w nich występujące
 • Montaż, obsługa i konserwacja urządzeń chłodniczych
 • Automatyka chłodnicza
Zasady prowadzenia egzaminu

W zakresie kursu początkowego dla osób dokonujących napraw i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz dokonujących obrotu tymi substancjami:

 • Egzamin jest prowadzony w oparciu o regulacje prawne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. (Dz.U. nr 195, poz. 2009 z 2004 r.).
 • Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej oraz praktycznej.
  • Część pisemna egzaminu ma charakter testu wyboru. Test składa się z 40 pytań z podanymi 4 odpowiedziami do wyboru, w tym jedną prawidłową.  Warunkiem zaliczenia części pisemnej jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na co najmniej 30 pytań. 
  • Druga część ma charakter egzaminu praktycznego.
 • Warunkiem zdania egzaminu jest zaliczenie części pisemnej oraz zaliczenie części praktycznej.
 • Czas trwania egzaminu:
  • Część pisemna: 90 minut
  • Część praktyczna: 20 minut
 • Dokumentem potwierdzającym zaliczenie egzaminu jest Świadectwo Kwalifikacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. (Dz.U. nr 195, poz. 2009 z 2004 r.).
 • Szczegółowe warunki egzaminu poprawkowego reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. (Dz.U. nr 195, poz. 2009 z 2004 r.).

Po pomyślnym zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują Świadectwa Kwalifikacji z zakresu substancji kontrolowanych. Osoby zainteresowane egzaminem lub szkoleniem powinni wypełnić i dostarczyć kartę zgłoszenia uczestnictwa. Szkolenia są organizowane przy współpracy z Krajowym Forum Chłodnictwa oraz Śląskim Centrum Chłodnictwa i Klimatyzacji. Informację na temat aktualnych terminów egzaminów oraz szkoleń można uzyskać pod numerem tel. (032) 249 64 36 oraz tel. kom.: 500 046 922 lub e-mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..