Projekt realizowany z Partnerami krajowymi w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (2009-2011)
Koordynator: Krystyna Kubica