Dr inż. Michał Palacz
 • Temat pracy: Modelowanie matematyczne transkrytycznego przepływu płynu przez dwufazowy eżektor przeznaczony do układów chłodniczych
 • Data otwarcia przewodu: 10/07/2015
 • Data obrony: 20/06/2017
 • Data nadania stopnia z wyróżnieniem: 23/06/2017
Dr inż. Mateusz Będkowski
 • Temat pracy: Modelowanie matematyczne sprzężonych procesów cieplno-elektromagnetycznych w rozdzielnicach elektrycznych
 • Data otwarcia przewodu: 31/10/2014
 • Data obrony: 05/01/2018
 • Data nadania stopnia z wyróżnieniem: 26/01/2018
Michał Haida
 • Temat pracy: Modelowanie numeryczne strumienic dwufazowych na czynnik roboczy R744 z wykorzystaniem jednorodnego modelu relaksacyjnego oraz modelu zredukowanego
 • Data otwarcia przewodu: 08/07/2016
 • Data obrony: 07/12/2018
 • Data nadania stopnia z wyróżnieniem: 14/12/2018
 • Kopromotor: Prof. Armin Hafner, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norwegia

Bartłomiej Melka
 • Temat pracy: Sprzężony cieplno - przepływowy model numeryczny procesu efektywnego rozpraszania ciepła z silnika elektrycznego
 • Data otwarcia przewodu: 16/06/2016
 • Data obrony: 13/09/2019
 • Data nadania stopnia z wyróżnieniem: 20/09/2019
 • Promotor pomocniczy: dr inż. Janusz Hetmańczyk, Wydział Elektryczny, Politechnika Śląska

Piotr Buliński
 • Temat pracy: Modelowanie matematyczne procesów wymiany ciepła i masy w piecach indukcyjnych
 • Data otwarcia przewodu: 08/07/2016
Jakub Bodys
 • Temat pracy: Modelowanie nierównowagowego dwufazowego transkrytycznego przepływu CO2 do projektowania strumienic w najnowszych systemach chłodniczych
 • Data otwarcia przewodu: 21/09/2018
 • Kopromotor: Dr Krzysztof Banasiak, SINTEF Energy, Trondheim, Norwegia
 • Promotor pomocniczy: dr inż. Michał Palacz, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska
Michał Stebel
 • Temat pracy: Modelowanie procesu przepływu płynu, masy i ciepła podczas zamrażania produktów spożywczych metodą hydrofluidyzacji uderzeniowej
 • Data otwarcia przewodu: