Dr inż. Michał Palacz
 • Temat pracy: Modelowanie matematyczne transkrytycznego przepływu płynu przez dwufazowy eżektor przeznaczony do układów chłodniczych
 • Data otwarcia przewodu: 10/07/2015
 • Data obrony: 20/06/2017
 • Data nadania stopnia z wyróżnieniem: 23/06/2017
Dr inż. Mateusz Będkowski
 • Temat pracy: Modelowanie matematyczne sprzężonych procesów cieplno-elektromagnetycznych w rozdzielnicach elektrycznych
 • Data otwarcia przewodu: 31/10/2014
 • Data obrony: 05/01/2018
 • Data nadania stopnia z wyróżnieniem: 26/01/2018
Michał Haida
 • Temat pracy: Modelowanie numeryczne strumienic dwufazowych na czynnik roboczy R744 z wykorzystaniem jednorodnego modelu relaksacyjnego oraz modelu zredukowanego
 • Data otwarcia przewodu: 08/07/2016
 • Data obrony: 07/12/2018
 • Data nadania stopnia z wyróżnieniem: 14/12/2018
 • Kopromotor: Prof. Armin Hafner, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norwegia 
Bartłomiej Melka
 • Temat pracy: Sprzężony cieplno - przepływowy model numeryczny procesu efektywnego rozpraszania ciepła z silnika elektrycznego
 • Data otwarcia przewodu: 16/06/2016
 • Data obrony: 13/09/2019
 • Data nadania stopnia z wyróżnieniem: 20/09/2019
 • Promotor pomocniczy: dr inż. Janusz Hetmańczyk, Wydział Elektryczny, Politechnika Śląska
Lorenzo Ciappi
 • Temat pracy: Wave-to-wire modelling of oscillating water column wave energy converters and design optimisation for the Mediterranean Sea
 • Data obrony: 12/10/2021
 • Uniwersytet: University of Florence, Florencja, Włochy
 • Współpromotorzy: Prof. Giampaolo Manfrida, Prof. Lorenzo Cappietti (obaj University of Florence, Florencja, Włochy)
Piotr Buliński
 • Temat pracy: Modelowanie matematyczne procesów wymiany ciepła i masy w piecach indukcyjnych
 • Data otwarcia przewodu: 08/07/2016
Jakub Bodys
 • Temat pracy: Modelowanie nierównowagowego dwufazowego transkrytycznego przepływu CO2 do projektowania strumienic w najnowszych systemach chłodniczych
 • Data otwarcia przewodu: 21/09/2018
 • Kopromotor: Dr Krzysztof Banasiak, SINTEF Energy, Trondheim, Norwegia
 • Promotor pomocniczy: dr inż. Michał Palacz, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska
Michał Stebel
 • Temat pracy: Modelowanie procesu przepływu płynu, masy i ciepła podczas zamrażania produktów spożywczych metodą hydrofluidyzacji uderzeniowej
 • Kopromotor: Prof. Trygve M. Eikevik, NTNU, Trondheim, Norwegia
 • Promotor pomocniczy: dr inż. Michał Palacz, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska
Mikołaj Mastrowski
 • Temat pracy: Modelowanie systemowe i numeryczne oraz opracowanie aplikacji do doboru komponentów prototypowego strumienicowego układu chłodniczego napędzanego niskotemperaturowym ciepłem odpadowym z procesów przemysłowych
 • Kopromotor: Porf. Dariusz Butrymowicz (Politechnika Białostocka)
 • Promotor pomocniczy: dr inż. Łukasz Antczak (firma Marani Sp. z o.o., Zabrze)
Edyta Piechnik
 • Temat pracy: Analysis of the microwave-assisted freeze-drying process
 • W ramach podwójnego doktoratu z NTNU
 • Kopromotor: Prof. Ignat Tolstorebrov, Prof. Trygve M. Eikevik (obaj NTNU, Trondheim, Norwegia)
 • Promotor pomocniczy: dr inż. Michał Palacz, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska
Rafał Fingas
 • Temat pracy: Comprehensive system and numerical analysis of small-scale ejector-based propane heat pump
 • W ramach podwójnego doktoratu z Politecnico di Milano
 • Kopromotor: Prof. Giorgio Besagni, Politecnico di Milano, Mediolan, Włochy
 • Promotor pomocniczy: dr inż. Michał Haida, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska