General information on Erasmus+ 

 

Prezentacja PowerPoint ze spotkania informacyjnego. 

 

Studenci zainteresowani wyjazdem na studia lub praktyki w ramach programu Erasmus+ proszeni są o wypełnienie internetowej ankiety (link do ankiety). Termin wypełnienia ankiety 10 maja br.. 

 

Kryteria kwalifikacji

1. średnia z ukończonych semestrów nie niższa niż 4.0. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się średnią powyżej 3.9. Studenci działający w organizacjach międzynarodowych i kołach naukowych i pełniący tam funkcje z wyboru rozpatrywani będą indywidualnie. 

 

2. Znajomość języka obcego w którym prowadzone są zajęcia na docelowym uniwersytecie, na poziomie min. B2, chyba że docelowy uniwersytet stawia wyższe wymagania.  Znajomość powinna być potwierdzona stosownym dokumentem wydanym przez upoważniona jednostkę certyfikującą. Zaświadczenia wydane przez Studium Języków Obcych powinny być przedstawione w języku angielskim lub języku którego znajomość potwierdzają.W przypadku, kiedy kandydat uzyskał na końcowym egzaminie ze znajomosci języka ocenę poniżej 4.5 na poziomie B2, student powinien poddać się egzaminowi na Studium Języków Obcych. Oceny 4.5 i 5.0 na poziomie B2 oraz C1 i C2 zwalniają z obowiązku poddawania się egzaminowi. Zasady przeprowadzania egzaminów zawarte są na stronie https://www.polsl.pl/Jednostki/RJM1-SJO/Strony/EgzaminySocratesErasmus.aspx 

 

3. Stypendia przyznaje się na jeden semestr (zwykle 5 miesięcy, czas może zależeć od przyjmującego uniwersytetu).  Możliwe jest przedłużenie pobytu na semestr letni, jeśli uczelnia będzie dysponować odpowiednimi środkami. Decyzja w styczniu 2020. 

 

4. Łączna długość finansowania pobytu za granicą przez stypendystów programu Erasmus+ (studia+praktyka) nie może przekroczyć dwunastu miesięcy na danym stopniu studiów (inżynierskich, magisterskich lub doktoranckich). 

 

Należy także znaleźć opiekuna naukowego w macierzystej jednostce (instytucie, katedrze). Pracownik ten będzie czuwać na właściwym doborem przedmiotów zaliczanych za granicą, a w przypadku pisania pracy magisterskiej/inżynierskiej będzie jej opiekunem ze strony polskiej.

 

Wykaz uczelni z którymi wydział ma podpisane umowy Erasmusa znajduje się  tutaj