staz_exergon_2017.pngEXERGON Sp. z o. o. ogłasza rozpoczęcie konkursu stażowego dla studentek i studentów, którzy ukończyli minimum III rok studiów na kierunkach powiązanych z szeroko pojętą energetyką, realizowanych na Wydziale IŚiE lub Elektrycznym.