Handshake.pngZostała podpisana umowa konsorcjum na mocy której od 1 października rozpoczyna się realizacja projektu "Chinese-European Emission-Reducing Solutions" pozyskanego w ramach konkursu H2020-LCE-2016-2017 a koordynowanego przez Sintef Energi.

Celem projektu jest opracowanie technologii i budowa pilotazowej instalacji spalania tlenowego z zastosowaniem pętli chemicznej. Rolą ITC są badania kinetyki chemicznej spalania i zgazowania paliwa w warunkach charakterystycznych dla technologii. Jest to pierwszy projekt badawczy H2020 w ITC i na Wydziale.