doktorat2W dniach 20-25 listopada gościć będzie u nas Prof. Nawin Ryan Nannan z Uniwersytetu Antona de Kom w Surinamie. Gość wygłosi serie wykładów w języku angielskim. Wykłady adresowane są głownie do studentów studiów magisterskich i doktoranckich, lecz mają charakter otwarty.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych do wysłuchania wykładów na temat:

1. Biogas based systems. Termin: poniedziałek, 20 listopada, godz. 8.30-10.00, sala C 202,

2. Renewable Energy (Hydropower, geothermal), Termin: poniedziałek 20 listopada, godz 15.00-16.30, sala C204,

3. Gaz mixture properties Termin: wtorek 21 listopada, godz 14.15 – 15.45 sala C109

 

Wszystkie wykłady odbędą się w gmachu przy ulicy Konarskiego 22 (stary Wydział Mechaniczny Energetyczny)

 

Ponadto we wtorek 21 listopada, na zebraniu naukowym Instytutu Techniki Cieplnej o godzinie 12.15, prof. Nannan wygłosi wykład nt nadkrytycznych obiegów ORC. Wykład odbędzie się w sali C 109, gmach jak wyżej.

Zapraszam także wszystkich zainteresowanych do wysłuchania tego wykładu.

Pobyt prof. Nannana w Gliwicach finansowany jest ze środków programu Erasmus+ akcja KA 107.

 

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych tematyką wykładów.

Prof. dr hab. inż. Ryszard Białecki