• Numeryczna mechanika płynów
  • Modelowanie numeryczne procesów transportu ciepła i masy
  • Przepływy jedno i wielofazowe
  • Procesy chłodzenia oraz mrożenia żywności
  • Wysokotemperaturowe systemy geotermalne