doktorat1Michał Haida wyróżniony w ogólnopolskim konkursiena najlepsza pracę doktorską organizowanego przez Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki!

Pracownik ITC dr inż. Michał Haida zdobywcą drugiego miejsca w ogólnopolskim konkursie na najlepsza pracę doktorską organizowanego przez Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki. Promotorem pracy doktorskiej pt. „Numerical modelling of the R744 two-phase ejectors using homogeneous relaxation CFD and reduced-order approaches” był Jacek Smołka a kopromotorem był prof. Armin Hafner z Norwegian University of Science and Technology w Trondheim w Norwegii.