Zarząd Stowarzyszenia Wychowanków ogłasza konkurs na najlepszą pracę dyplomową magisterską wykonaną i obronioną w roku 2017/18 na kierunku Energetyka oraz Mechanika i Budowa Maszyn na Wydziale IŚiE. Do konkursu można również zgłaszać prace o tematyce energetycznej wykonane na kierunku Inżynieria Środowiska. Prosimy promotorów o zgłaszanie prac dyplomowych, które uzyskały ocenę końcową bardzo dobrą. Termin zgłaszania prac: 30.04.2019. Jednocześnie prosimy opiekunów prac magisterskich o nie zgłaszanie do konkursu tych prac, które wcześniej zostały zgłoszone do innych tego typu konkursów i uzyskały nagrody. Więcej informacji poniżej.

konkursWME2019.jpg