nagrodazostrowski1.jpgRozwiązanie pt. "Urządzenie mikroprzepływowe uFluidics i sposób prowadzenia hodowli komórkowych 3D w warunkach odzwierciedlających środowisko in vivo", którego współautorami są dr inż. Ziemowit Ostrowski oraz mgr inż. Maria Gracka, zostało uhonorowane złotym medalem konkursu INTARG oraz nagrodą specjalną Chorwackiego Stowarzyszenia Wynalazców. Nagrodzone rozwiązanie jest wynikiem prac interdyscyplinarnego zespołu pracowników Wydziałów AEiI, Chemicznego oraz IŚiE, którego prace koordynuje w ramach Centrum Biotechnologii PŚ dr inż. Sebastian Student (AEiI).

Nagrody przyznane zostały podczas XII Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG® 2019, które odbyły się 4-5 czerwca 2019 r. w Katowicach. Jest to renomowane forum spotkań przedstawicieli świata nauki, przemysłu i biznesu. Podczas targów prezentowane są wynalazki i innowacyjne rozwiązania z różnych branż, mających zastosowanie w przemyśle, w ochronie środowiska, w medycynie, a także poprawiające bezpieczeństwo, jakość i higienę życia. Jury, oceniając zgłoszone rozwiązania, brało pod uwagę następujące kryteria: poziom innowacyjności, zapotrzebowanie rynku na dany produkt, porównanie z odpowiednikami światowymi, poziom zaawansowania – gotowości technicznej TRL, możliwości wdrożenia i komercjalizacji, efekty ekonomiczne i społeczne.