activate00.jpg

 
 
Opracowanie i demonstracja komputerowego systemu kontroli eksploatacji oraz zarządzania dyspozycyjnością i niezawodnością infrastruktury przemysłowej w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji
Akronim: OPTI_AI_UNIT
Umowa numer: POIR.01.01.01-00-1253/19-00

 

 

 

activate1.jpg

 

activate22.jpg

 activate3.jpg