piechnik foto medal.jpgMiło nam poinformować, że podczas uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2020/2021 absolwentka naszego Wydziału  mgr inż. Edyta Piechnik została uhonorowana Medalem OMNIUM STUDIOSORUM OPTIMO.

 
Medal jest najwyższym wyróżnieniem przyznawanym absolwentom Politechniki Śląskiej. Otrzymują go absolwenci wyróżniający się szczególnymi wynikami w nauce oraz wybitnymi osiągnieciami naukowymi.
 
Pani Edyta Piechnik, absolwentka studiów II stopnia na kierunku energetyka, otrzymała poza medalem również nagrodę Rektora I stopnia.
 
W czasie studiów Pani Edyta zaangażowana była w realizację projektu CoolFood (www.coolfood.pl) Prof. Jacek Smołki (NCN SONATA BIS), gdzie ściśle współpracowała z Dr Michałem Palaczem, a także w badania związane z analizą strumienic dla układów chłodniczych na naturalne czynniki chłodnicze w zespole prof. Andrzeja J. Nowaka. Praca magisterska Pani Piechnik realizowana była w Uniwersytecie w Porto pod opieką Prof. Szabolcsa Vargi, Dr Arkadiusza Ryfy (promotor) i Dr Michała Palacza (kopromotor).
 
Laureatce serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych naukowych sukcesów!