activate1 października 2020 roku w Katedrze Techniki Cieplnej rozpoczęto realizację projektu ACTIVATE.🎉👏
Projekt "Ammonia as carbon free fuel for internal combustion engine driven agricultural vehicle" otrzymał finansowanie w ramach konkursu POLNOR 2019 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Operatora Programu „Badania stosowane” realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Celem projektu ACTIVATE jest opracowanie nowej technologii bezpośredniego wtrysku amoniaku, która ma pomóc w poprawie parametrów pracy silnika zasilanego NH3 wykorzystywanego w przemyśle rolniczym.
Projekt realizowany będzie od 1.10.2021 do 1.10.2023 przez Konsorcjum Przemysłowo – Naukowe reprezentowane przez:
· Politechnikę Śląską - Promotor Projektu
· Norwegian University of Science and Technology – Lider Norweski
· Uniwersytet Rolniczy w Krakowie – Partner Naukowy
· LOGE Polska Sp. z o.o – Partner Przemysłowy
Całkowite koszty realizacji projektu wynoszą 6 584 204,22 PLN. Projekt ACTIVATE korzysta z dofinansowania o wartości 6 334 748,18 PLN otrzymanego od Norwegii.
Projekt realizowany będzie w ramach umowy o dofinansowanie nr NOR/POLNOR/ACTIVATE/0046/2019-00
__________________________________________________
On 1 October 2020, the ACTIVATE project was launched in the Department of Thermal Technology.
The project „Ammonia as carbon free fuel for internal combustion engine driven agricultural vehicle” received funding under the POLNOR 2019 competition announced by the National Centre for Research and Development in the frame of the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021. The aim of the ACTIVATE project is to develop a new technology of direct ammonia injection, which is to help improve the performance of the NH3 engine used in the agricultural industry.
The project will be implemented from 1.10.2021 to 1.10.2023 by the Industrial and Scientific Consortium represented by:
- Silesian University of Technology - Project Promoter
- Norwegian University of Science and Technology - Norwegian Leader
- University of Agriculture in Krakow - Scientific Partner
- LOGE Polska Sp. z o.o. - Industrial Partner
The total cost of the project is 6 584 204.22 PLN. The ACTIVATE project benefits from a 6 334 748,18 PLN grant from Norway.
The project will be implemented following the contract No. NOR/POLNOR/ACTIVATE/0046/2019-00.