ogloszenie_18022021.jpg

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DOKTORANT STYPENDYSTA W RAMACH PROJEKTU NCN – konkurs OPUS 14

Nazwa Jednostki: Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej – Gliwice

Nazwa stanowiska: student stypendysta

Wymagania:

 1. Ukończone studia inżynierskie na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn lub Energetyka.
 2. Status studenta studiów dziennych.
 3. Znajomość programu ANSYS Fluent i umiejętność realizacji obliczeń maszyn wirujących w tym oprogramowaniu z wykorzystaniem takich technik jak: dynamic mesh, sliding mesh i overset mesh.
 4. Podstawowa znajomość jednego z wymienionych języków programowania: fortran, C/C++, Matlab, Octave.
 5. Podstawowa znajomość techniki funkcji użytkownika (UDF – User Defined Functions) w programie ANSYS Fluent.
 6. Biegła znajomość języka angielskiego potwierdzona stosownym certyfikatem (przynajmniej na poziomie B2) .
 7. W przypadku Kandydatów obcokrajowców biegła znajomość języka polskiego potwierdzona publikacjami w tym języku oraz publiczną prezentacją prac.

 

 

Opis zadań:

Zatrudniona osoba będzie uczestniczyła w realizacji zadań projektu NCN OPUS (nr rej. 2017/27/B/ST8/02298, Heurystyczny algorytm optymalizacyjny ze sprzężoną generacją modeli zredukowanych do obliczeń turbin wiatrowych). Do zadań będzie należało między innymi:

 • Rozwijanie metodologii redukcji wymiarowości modeli matematycznych (MOR – Model Order Reduction) turbin wiatrowych.
 • Badanie dokładności Analysis of the accuracy of different methodologies of generation of the reduced order models.
 • Rozwijanie dwu- i trójwymiarowych modeli numerycznych turbin wiatrowych z pionową osią obrotu (VAWT). Rozważane będą turbiny działające w oparciu o siłę nośną oraz opór aerodynamiczny.
 • Analysis, promocja i publikacja wyników projektu.

 

 

 

Termin składania ofert: 24 luty 2021

Dodatkowe informacje:

 • Życiorys i kopia dyplomu uzyskania tytuł zawodowy inżyniera lub kopia protokołu z egzaminu inżynierskiego w zakresie mechaniki i budowy maszyn lub energetyki. Na życiorysie należy dopisać wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.);
 • Informacje o ukończonych praktykach, szkoleniach i kursach oraz posiadanych certyfikatach;
 • List motywacyjny (1/2 strony formatu A4);
 • Aktualny adres e-mailowy.

Wymienione dokumenty należy złożyć w Biurze Dziekana  Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, 44-100 Gliwice; ul. Konarskiego 18 do dnia 24 lutego 2019.

Stypendystę wyłoni komisja konkursowa, której przewodniczył będzie kierownik projektu  dr hab. inż. Zbigniew Buliński.