Szanowni Państwo
 

Już po raz czwarty zwracamy się do Państwa z prośbą o ocenienie zajęć oraz prowadzących z Katedry Techniki Cieplnej poprzez wypełnienie krótkiej anonimowej ankiety. Ze względu na system blokowy prowadzenia zajęć ankietę uruchamiamy już teraz a głosowanie będzie trwało do  Dzięki Państwa głosom osoby dobrze prowadzący zajęcia czują się docenieni. Dane zebrane w ankiecie pozwalają nam na ciągłe poprawianie treści oraz formę zajęć. Dla Ciebie to tylko kilka minut czasu a dla nas ważny element do oceny pracowników/doktorantów i bogaty materiał do analizy. Głosowanie trwa do 15 września. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJG4SleqzokOnC2gmnLK-CJvzJBEQGMvnPjH0Y7gx6Zrc_vg/viewform?usp=sf_link

 

Kierownictwo Katedry Techniki Cieplnej

 

*********

 

Ladies and gentlemen

 

It is the fourth time that we ask you to evaluate the classes and the teachers from the Department of Thermal Technology by filling in a short anonymous survey. Due to block system the survey is launched now and will be open until the end of semester. Thanks to your votes, people good at teaching feel appreciated. The data collected in the survey allows us to constantly improve the content and form of classes. For you, it is only a few minutes of time, and for us, it is an important element for the assessment of employees/PhD students and a rich material for analysis. Survey is open until 15th of September.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMEvUVTeETtH5SbBZ6s1m1GsSbkfFj_A8pVTiAIpwtObgeDg/viewform?usp=sf_link


Deputy Director of ITT
 
ankieta