W poniedziałek 17 maja 2021 roku odbył się XIV Finał Ogólnopolskiego Konkursu na najlepszą pracę
magisterską dotyczącą Zastosowania metod obliczeniowych do symulacji procesów cieplno-
przepływowych organizowany przez Katedrę Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej. Jury składające
się z przedstawicieli przemysłu oraz profesorów uczelni technicznych wysłuchało prezentacji piątki
finalistów. Jurorzy podkreślili nie tylko bardzo wysoki poziom merytoryczny wszystkich finałowych
prac, ale także sposób ich prezentacji.


Laureatami konkursu zostali:
1. miejsce (dwa): mgr inż. Tomasz Szpartaluk-Kozak (Politechnika Warszawska) oraz mgr inż. Michał
Wilczek (Politechnika Łódzka)
2. miejsce: mgr inż. Filip Kuternowski (Politechnika Poznańska)
3. miejsce: mgr inż. Mateusz Mesek (Politechnika Śląska)
4. miejsce: mgr inż. Julian Kasznia (Politechnika Wrocławska)


Laureaci otrzymali nagrody pieniężne, których łączna pula wyniosła ponad 17 tysięcy złotych,
ufundowane przez sponsorów konkursu: HITACHI ABB Power Grids, SBB Energy, MESco oraz
Symkom. Organizatorzy konkursu serdecznie dziękują sponsorom za hojne wsparcie oraz zapraszają
do wzięcia udziału w przyszłorocznej XV edycji konkursu, na którą można zgłaszać prace
magisterskie obronione w 2021 roku.

 

konkursCFD2020.jpg