• Tytuł: Dobór mocy i struktury układu technologicznego elektrociepłowni komunalnej zintegrowanej ze zgazowaniem biomasy.
  • Tytuł: Analiza termodynamiczna układu kombinowanego turbiny gazowej małej mocy z regeneracją ciepła i maszyną ORC.
  • Tytuł: Zastosowanie gazowych silników tłokowych w zakładach Koksowniczych.