• Zespołowa nagroda rektora II stopnia za osiągnięcia dydaktyczne (2010)
  • Zespołowa nagroda rektora I stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej (2006)
  • Zespołowa nagroda rektora II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej (2006)
  • Indywidualna nagroda rektora II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej (2002)
  • Zespołowa nagroda rektora stopnia II za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej (1998)