Projekty finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dawniej KBN)
  • Projekt badawczy własny nr N N513 004036 "Analiza i optymalizacja układów skojarzonych energetyki rozproszonej, zintegrowanych ze zgazowaniem biomasy. Instytut Techniki Cieplnej, 2009 - 2012. Kierownik
  • Grant KBN nr 3 T10B 034 28: “Analiza i optymalizacja struktur technologicznych układów energetycznych zintegrowanych ze zgazowaniem biomasy”. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, 2005 – 2007. Wykonawca
  • Współpraca małego, gazowego źródła kogeneracyjnego z lokalnym układem grzewczym i siecią elektroenergetyczną z uwzględnieniem możliwości pracy na wydzielone odbiory elektryczne. Projekt demonstracyjny”. Instytut Elektrotechniki i Maszyn Elektrycznych. Wykonawca
  • Grant KBN nr 8 T10B 04916: “Wielowariantowa analiza i optymalizacja małych układów do skojarzonego wytwarzania ciepła grzejnego i energii elektrycznej”. Instytut Techniki Cieplnej, 1999 – 2001. Grant promotorski, główny wykonawca