• Siłownie i elektrociepłownie gazowe
  • Małe elektrociepłownie gazowe - mikrokogeneracja
  • Wytwarzanie ciepła, zimna i energii elektrycznej - trójgeneracja
  • Modelowanie przemysłowych procesów cieplno przepływowych
  • Układy gazowe zintegrowane ze zgazowaniem węgla i biomasy
  • Energetyczne wykorzystanie przemysłowych gazów odpadowych
  • Techniczna i ekonomiczna optymalizacja układów gazowych
  • Aspekty ekonomiczne inwestycji i eksploatacji układów gazowych