Za działalność naukową i akademicką

 

 • Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej za wyniki publikacyjne, 2018, Gliwice
 • Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej za wyniki publikacyjne, 2017, Gliwice
 • Rektorski Grant Profesorski, 2017, Gliwice
 • Wydziałowy Grant Profesorski, 2017, Gliwice
 • Rektorski Grant Projakościowy za wyniki publikacyjne w 2016, Gliwice
 • Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej, 2015, Gliwice
 • Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej, 2012, Gliwice 
 • Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej, 2012, Gliwice
 • Stypendium naukowe MNiSW dla wybitnych młodych naukowców, 2011, Warszawa
 • Nagroda imienna Zielony Czek za prace naukowo-badawcze dla Zespołu Silesian Greenpower, 2011, Katowice
 • Nagroda w konkursie o światowym zasięgu ANSYS Multiphysics Image Gallery Competition 2009 organizowanym przez ANSYS, Inc na najlepszą grafikę z dziedziny obliczeń sprzężonych
 • Zespołowa Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej III stopnia za działalność dydaktyczną, 2008, Gliwice 
 • Indywidualna Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej III stopnia za działalność naukową, 2007, Gliwice
 • Nagroda Promocyjna Siemensa ex aequo w ogólnopolskim Konkursie o Nagrodę Siemensa na najlepszą pracę badawczą, edycja 2006, Warszawa 
 • Nagroda główna w ogólnopolskim Konkursie o Nagrodę ABB na najlepszą pracę doktorską, magisterską i inżynierską, edycja 2006/2007, Kraków
 • Finalista konkursu ECCOMAS Best Ph.D. Thesis Award 2006 na najlepszą pracę doktorską obronioną w 2006, Barcelona, Hiszpania
 • Laureat konkursu o Złotą Kredę dla najlepszego prowadzącego zajęcia dydaktyczne na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki w roku 2006 (III miejsce). Konkurs został zorganizowany przez Niezależne Stowarzyszenie Studentów Politechniki Śląskiej, Gliwice
 • Nagroda Najlepszy Belfer roku 2006/2007 za najlepsze wyniki ankietyzacji zajęć dydaktycznych wśród pracowników i doktorantów Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, Gliwice
 • Finalista ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę ABB na najlepszą pracę doktorską, magisterską i inżynierską, edycja 2003/2004, Kraków
 • Nagroda główna ex aequo w Konkursie Stowarzyszenia Wychowanków Wydziału Mechanicznego Energetycznego Politechniki Śląskiej na najlepszą pracę dyplomową obronioną w roku 2001, Gliwice

Za pracę ze studentami (sukcesy studentów)

Za działalność sportową