• Modelowanie numeryczne sprzężonych procesów cieplno-przepływowych i elektrycznych w transformatorach, rozdzielnicach i silnikach elektrycznych
  • Modelowanie numeryczne okołodźwiękowych, ściśliwych przepływów dwufazowych w strumienicach instalacji chłodniczych na naturalne czynniki chłodnicze
  • Modelowanie numeryczne bezpośrednich i odwrotnych sprzężonych procesów cieplno-przepływowych i elektromagnetycznych w odlewaniu metali i stopów w metalurgicznych piecach indukcyjnych, również z zimnym tyglem
  • Modelowanie numeryczne procesów cieplnych w systemach grzewczych pieców koksowniczych
  • Optymalizacja kształtu elementów instalacji i układów przemysłowych
  • Modelowanie numeryczne i analityczne przemysłowych procesów cieplno-przepływowych