Stopnie i tytuły naukowe
 • dr hab. inż. Budowa i Eksploatacja Maszyn, Politechnika Śląska, 2011 
 • dr inż., Budowa i Eksploatacja Maszyn , Politechnika Śląska, 1992
 • mgr inż., Mechanika (Systemy i Urządzenia Energetyczne), Politechnika Śląska, 1983
Przebieg pracy zawodowej
 • adiunkt z tytułem doktora habilitowanego, Politechnika Śląska, od 2011 
 • starszy wykładowca, Politechnika Śląska, 2007-2011
 • adiunkt, Politechnika Śląska, 1992-2007
 • nauczyciel, Zespół Szkół Samochodowych, Gliwice 1993/94
 • starszy asystent, Politechnika Śląska, Gliwice, 1989-1992
 • specjalista konstruktor, Politechnika Śląska, Gliwice, 1987-1989 
 • konstruktor, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samaochodów Małolitrażowych BOSMAL, Bielsko-Biała, 1983-1986
Dydaktyka
 • wykłady:

  • silniki spalinowe
  • eksploatacja silników spalinowych (MBM)
  • energetyka transportu samochodowego (E)
  • ekologia ekspoatacji samochodów i silników (MBM + IŚ)
  • motoryzacja a środowisko (IŚ)
  • urządzenia ochrony środowiska w samochodach (IŚ)
  • badania testowe samochodów (MBM + IŚ)
 • ćwiczenia tablicowe i zajęcia laboratoryjne

 • promotorstwo ponad 60 prac magisterskich

Członkostwo i praca w organizacjach naukowych
 • sekretarz Sekcji Spalania Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN od 1996
 • organizacja zebrań i seminariów naukowych Sekcji Spalania KTiS PAN dwa razy w roku
 • Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych
 • International Scientific Committee of The International Scientific Congress on Powertrain and Transport Means EUROPEAN KONES
 • European Science Society of Powertrain and Transport
 • Polski Instytut Spalania