Prace naukowo-badawcze dla przemysłu (koordynator lub udział w realizacji)
 1. Optymalizacja ekonomiczno-techniczna sanacji miejskiego systemu ciepłowniczego w celu zmniejszenia emisji szkodliwych substancji oraz zużycia paliwa. NB-245/RIE-6/2001. Realizacja w latach 2001-2002. Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice, Sp. z o.o., ul. Królewskiej Tamy, 44-100 Gliwice. Sprawozdanie, Gliwice 2002.
 2. Badanie zadymienia i składu spalin silnika 6ZAL40S przeznaczonego dla promu "Vana Tallinn". NB–22/RIE–6/96. Zleceniodawca: Zakłady Urządzeń Technicznych "ZGODA" S.A., ul. Wojska Polskiego 66/68, 41-603 Świętochłowice. Sprawozdanie, Gliwice 1996.
 3. Badanie silnika wysokoprężnego zagęszczarki do gruntu. NB–214/RIE–7/95. Zleceniodawca: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych, ul. Toszecka 102, 44-101 Gliwice. Sprawozdanie, Gliwice 1995.
 4. Badanie silników spalinowych do zagęszczarek gruntowych. NB–54/RIE–7/95. Zleceniodawca: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych, ul. Toszecka 102, 44-101 Gliwice. Sprawozdanie, Gliwice 1995.
 5. Badanie silnika typu 190. NB–85/RIE–6/94. Zleceniodawca: Gliwickie Zakłady Urządzeń Technicznych S.A., ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice. Sprawozdanie, Gliwice 1994.
 6. Badanie charakterystyki zewnętrznej silnika typu 190. NB–90/RME–3/93. Zleceniodawca: Gliwickie Zakłady Urządzeń Technicznych S.A., ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice. Sprawozdanie, Gliwice 1993.
 7. Opracowanie stanowiska badawczego do pomiarów w cyklu automatycznym tarcia i zużycia par współpracujących krzywka – popychacz, wałów rozrządu czterocylindrowych silników spalinowych. NB–583/RME–3/86. Zleceniodawca – FSO Warszawa. Sprawozdanie – I etap, Gliwice 1989.
 8. Opracowanie i wykonanie oprzyrządowania oraz przeprowadzenie i analiza wyników badań układu chłodzącego i smarującego silnika A4.236 zabudowanego w wózku widłowym GPW–202T. NB–285/RME–3/89. Zleceniodawca – GPUT "ZREMB" Gliwice. Sprawozdanie, Gliwice 1989.
 9. Badania tarcia i zużycia par współpracujących krzywka – popychacz silników spalinowych FIAT 126, FSO i Polonez. Zleceniodawca – Wytwórnia Sprzętu Mechanicznego PZL Krotoszyn. Sprawozdanie, Gliwice 1988.
 10. Opracowanie stanowiska o rozszerzonym zakresie badawczym do pomiarów w cyklu automatycznym tarcia i zużycia par współpracujących krzywka – popychacz. NB–499/RME–3/86. Praca realizowana w CPBR 6.3. Zleceniodawca – Wytwórnia Sprzętu Mechanicznego PZL Krotoszyn. Sprawozdania – II i III etap, Gliwice 1987 i 1988.
 11. Badania trakcyjne i wdrażanie osprzętu przeciwwybuchowego i zabezpieczającego lokomotyw dołowych oraz badania związane z eksploatacją spalinowych zespołów napędowych w podziemnych wyrobiskach korytarzowych. NB-518/RME-3/86. Praca realizowana w CPBR1.1. Zleceniodawca - CMG KOMAG Gliwice. Sprawozdanie - II etap. Gliwice 1987.