• Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej za osiągnięcia dydaktyczne (2008)
  • Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej za prace naukowo-badawcze (1992)
  • Praca doktorska wyróżniona przez Radę Wydziału Mechanicznego-Energetycznego Politechniki Śląskiej (1992)
  • Studium Pedagogiczne ukończone z wyróżnieniem, Ośrodek Badań i Doskonalenia Dydaktyki, Politechnika Śląska (2007)
  • Odznaka Rektora "Zasłużonemu dla Politechniki Śląskiej" (2006)
  • Stypendia wyjazdowe w ramach programów Unii Europejskiej (TEMPUS oraz OPTI-ENERGY): Technische Universität Clausthal, Clausthal-Zellerfeld, Niemcy (jeden miesiąc, 1995); International Flame Research Foundation, IJmuiden, Holandia (2 tygodnie, 1996); Technical University of Lisbon, Lizbona, Portugalia (2 tygodnie, 1997); National Technical University of Athens, Ateny, Grecja (2 tygodnie, 1998); University of Leeds, GB (2 tygodnie, 2006); University of Tampere, Finlandia (1 tydzień, 2006)