Projekty finansowane przez Unię Europejską (udział w realizacji)
 1. OPTI_ENERGY project – Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems and Processes.
 2. Centre of excellence project within the Vth Framework Programme, 2003-2005.
 3. TEMPUS Joint European Project – JEEPP Joint Energy and Environmental Protection Project.
Koordynator lub główny wykonawca rojektów finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
 1. Badania aplikacyjne nad procedurami niezależnego sterowania zaworami silnika spalinowego. Numer projektu badawczego N502 026 32/2190. PBU-30/RIE-6/07. 23.05.2007 – 22.06.2009. Sprawozdanie, Gliwice 2009.
 2. Ekologiczne oraz eksploatacyjne uwarunkowania współpracy konwertorów katalitycznych z tłokowymi silnikami spalinowymi. Numer projektu badawczego 5 T12D 031 24. PBU-14/RIE-6/03. 27.03.2003 – 26.07.2005. Sprawozdanie, Gliwice.
 3. Termodynamiczny obieg eko-silnika spalinowego. PBU-100/RIE-6/99. Realizacja w latach 1999–2001. Sprawozdanie, Gliwice 2001.
 4. Ograniczenie emisji silnika wysokoprężnego poprzez zastosowanie katalizatora utleniającego oraz techniki wyłączania wybranych cylindrów. PBU-1/RIE-6/99. Realizacja w latach 1999–2001. Sprawozdanie, Gliwice 2001.
 5. Badanie i analiza parametrów struktury usypanego złoża paliwa stałego. PBU–4/RIE–6/97. Sprawozdanie, Gliwice 1997.
 6. Badanie procesów wietrzenia i samozagrzewania paliw stałych. PBU–506/RIE–6/93. Sprawozdanie, Gliwice 1995.

Badania statutowe i własne

 1. Podstawowe aspekty działania układu wymiany ładunku silnika spalinowego z uwzględnieniem instalacji konwertora katalitycznego. BW-501/RIE-6/2008, BW-467/RIE-6/2009. Sprawozdania, Gliwice 2008, 2009 (kierownik projektu).
 2. Analiza eksperymentalna i numeryczna w technice cieplnej oraz inżynierii energetycznej. BW-466/RIE-6/2009. Zadanie badawcze: Analiza zagadnień spalania w energetyce i motoryzacji. Sprawozdanie, Gliwice 2009.
 3. Analiza i modelowanie procesów termodynamicznych oraz badania obiektów i systemów energetycznych z uwzględnieniem aspektów środowiskowych. BK-210/RIE-6/2008, BK-226/RIE-6/2009. Zadanie badawcze: Badania procesów spalania i zgazowania oraz badania procesów konwersji w silnikach spalinowych. Sprawozdania, Gliwice 2008, 2009.
 4. Analiza i modelowanie procesów termodynamicznych oraz badania obiektów i systemów energetycznych. BK-259/RIE-6/2003, BK-250/RIE-6/2004, BK-254/RIE-6/2005, BK-242/RIE-6/2006, BK-219/RIE-6/2007. Zadanie badawcze „Wybrane zagadnienia eksploatacji silników spalinowych”. Sprawozdania, Gliwice 2003, 2004, 2005, 2006, 2007.
 5. Analiza i modelowanie w technice cieplnej oraz inżynierii energetycznej. BW-457/RIE6/2004, BW/RIE-6/2005, BW-452/RIE-6/2006, BW-478/RIE-6/2007, BW-463/RIE-6/2008. Zadanie badawcze: ”Wybrane zagadnienia spalania i ochrony środowiska w energetyce i motoryzacji” Sprawozdania, Gliwice 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.
 6. Wybrane zagadnienia spalania i ochrony środowiska w energetyce i motoryzacji. BW-/RIE-6/2001, BW-/RIE-6/2002, BW-400/RIE-6/2003. Sprawozdania, Gliwice 2001, 2002, 2003.
 7. Wybrane zagadnienia niskoemisyjnego spalania, ciepłownictwa oraz eksploatacji silników spalinowych. BK-/RIE-6/2002. Sprawozdanie, Gliwice 2002.
 8. Badanie emisji substancji toksycznych, efektywności pracy oraz procesów zużyciowych tłokowych silników spalinowych. BK-201/RIE-6/97, BK-267/RIE-6/98, BK-293/RIE-6/99, BK-223/RIE-6/2000, BK-/RIE-6/2001. Sprawozdania, Gliwice 1997, 1998, 1999, 2000, 2001.
 9. Silniki spalinowe i motoryzacyjne skażenie środowiska. BW-491/RIE-6/96, BW-506/RIE-6/97, BW-579/RIE-6/98, BW-506/RIE-6/99, BW-450/RIE-6/2000. Sprawozdania, Gliwice 1996, 1997, 1998, 1999, 2000.
 10. Badania silników spalinowych tłokowych z uwagi na emisję substancji szkodliwych oraz efektywność termodynamiczną. BK–281/RIE–6/96. Sprawozdanie, Gliwice 1996.
 11. Silniki spalinowe i motoryzacyjne skażenie środowiska. BW–550/RIE–6/95. Sprawozdanie, Gliwice 1995.
 12. Badanie czynników wpływających na emisję substancji toksycznych i efektywność pracy tłokowych silników spalinowych przy uwzględnieniu procesu zużycia elementów konstrukcyjnych. BK–289/RIE–6/95. Sprawozdanie, Gliwice 1995.
 13. Badanie procesów wewnętrznych silników spalinowych. BW–71/RIE–6/94. Sprawozdanie, Gliwice 1994.
 14. Badanie czynników wpływających na emisję substancji toksycznych i efektywność pracy tłokowych silników spalinowych przy uwzględnieniu procesu zużycia elementów konstrukcyjnych. BK–64/RIE–6/94. Sprawozdanie, Gliwice 1994.
 15. Badanie procesów wewnętrznych silników spalinowych. BW–362/RME–3/93. Sprawozdanie, Gliwice 1993.
 16. Badanie czynników wpływających na emisję substancji toksycznych i efektywność pracy tłokowych silników spalinowych, przy uwzględnieniu procesu zużycia elementów konstrukcyjnych. BK–672/RME–3/93. Sprawozdanie, Gliwice 1993.
 17. Badanie stopnia zużycia elementów konstrukcyjnych i jego wpływu na parametry pracy tłokowych silników spalinowych. BK–534/RME–3/92. Sprawozdanie, Gliwice 1992.
 18. Badanie warunków powstawania i emisji substancji toksycznych przez tłokowe silniki spalinowe. BW–776/RME–3/92. Sprawozdanie, Gliwice 1992.
 19. Badanie czynników wpływających na emisję substancji toksycznych i efektywność pracy tłokowych silników spalinowych. BK–533/RME–3/92. Sprawozdanie, Gliwice 1992.
 20. Badanie czynników wpływających na emisję substancji toksycznych i efektywność pracy tłokowych silników spalinowych. BK–392/RME–3/91. Sprawozdanie, Gliwice 1991.
 21. Badania nad poprawą efektywności pracy tłokowych silników spalinowych oraz ograniczeniem emisji substancji szkodliwych. G–558/RME–3/91. Sprawozdanie, Gliwice 1991.
 22. Badanie czynników warunkujących przebieg spalania paliw w silnikach spalinowych. NB–300/RME–2/RME–3/86, zadanie 2.1.3.12. Praca realizowana w CPBP 02.18. Zleceniodawca – IMiUE Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Sprawozdania – I, II i III etap, Gliwice 1988, 1989 i 1990.
 23. Koncepcja i badania nowych rozwiązań mających na celu uzyskanie bardziej oszczędnego zużycia paliw przez tłokowe silniki spalinowe i zmniejszenie toksycznego zagrożenia środowiska ich spalinami. NB–253/RME–3/87. Praca realizowana w CPBP 02.22. Zleceniodawca – Politechnika Poznańska. Sprawozdania – I, II, III i IV etap, Gliwice 1987, 1988, 1989 i 1990.