Books and chapters in books / Książki i rozdziały w książkach

 

   Pokaż treść!            

 

 

 1. Żmudka Z., Postrzenik S., Przybyła G.: Zagadnienie odwrotne doboru parametrów obiegu silnika spalinowego. Rozdział w monografii "Współczesne problemy termodynamiki", Praca zbiorowa pod redakcją T. Burego i A. Szlęka, ISBN 978-83-61506-41-6. Wydawnictwo Instytutu Techniki Cieplnej, Gliwice 2017, s. 839-848.
 2. Buchalik R., Żmudka Z.: Charakterystyka wybranych aspektów bezpieczeństwa czynnego i biernego pojazdu samochodowego. Rozdział w monografii „Inżynieria Środowiska w Energetyce i Motoryzacji”, praca zbiorowa pod red. Werle S. ISBN 978-83-61506-42-3, str. 26-40. Wydawnictwo Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, Gliwice 2017.
 3. Postrzenik S., Żmudka Z., Przybyła G.: Wartość opałowa biomasy w ujęciu statystycznym. Rozdział w monografii "Zastosowania analizy termodynamicznej do opisu zjawisk fizycznych i urządzeń energetycznych", pod red. Mariusza Szewczyka. ISBN 978-83-7199-951-8. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej., str. 241-260, Rzeszów 2014.
 4. Talik A., Żmudka Z.: Struktura i wybrane oddziaływanie transportu na środowisko w województwie śląskim. Rozdział w monografii "Inżynieria Środowiska w Energetyce i Motoryzacji", praca zbiorowa pod red. Werle S. ISBN 978-83-61506-19-5, str. 237-244. Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.
 5. Tomalak D., Żmudka Z.: Polskie i europejskie uwarunkowania prawne emisji substancji szkodliwych z silników i samochodów. Rozdział w monografii "Inżynieria Środowiska w Energetyce i Motoryzacji", praca zbiorowa pod red. Werle S. ISBN 978-83-61506-19-5, str. 245-254. Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.
 6. Kotowicz J., Barbusiński K., Popiołek Z., Żmudka Z.: 20-lecie Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Rozdział w wydawnictwie okolicznościowym "Energia i Środowisko w XXI wieku", Prace naukowe - Monografie - Konferencje, Zeszyt 30, str. 13-38. Politechnika Śląska, Gliwice 2013.
 7. Cimerman T., Żmudka Z.: Gaźnik, pośredni, bezpośredni wtrysk paliwa - porównanie emisji zanieczyszczeń i ekonomii przy zastosowaniu zasilania benzyną i LPG. Rozdział w monografii "Inżynieria Środowiska w Energetyce i Motoryzacji", praca zbiorowa pod red. Werle S. ISBN 978-83-61506-12-6. Str. 46-53. Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, Gliwice 2012. 
 8. Szymura P., Żmudka Z.: Badanie techniczne samochodów w aspekcie ochrony środowiska. Rozdział w monografii "Inżynieria Środowiska w Energetyce i Motoryzacji", praca zbiorowa pod red. Werle S. ISBN 978-83-61506-12-6. Str. 160-168. Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, Gliwice 2012.
 9. Rembisz K., Wlezień T., Żmudka Z.: Nowoczesne metody ograniczania emisji substancji szkodliwych w samochodach. Rozdział w monografii "Inżynieria Środowiska w Energetyce i Motoryzacji", praca zbiorowa pod red. Werle S. Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011.
 10. Żmudka Z.: Energetyczne i ekologiczne aspekty doskonalenia procesu wymiany ładunku w silniku spalinowym. Monografia. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010. 
 11. Żmudka Z., Postrzednik S.: Zastosowanie rachunku wyrównawczego do wyznaczania parametrów obiegu porównawczego silnika spalinowego. Rozdział w: Termodynamika w nauce i gospodarce, tom II, praca zbiorowa pod redakcją Z. Gnutka i W. Gajewskiego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2008.
 12. Żmudka Z., Postrzednik S.: Opory przepływu w obrębie wybranych elementów układu wylotowego silnika spalinowego. Rozdział w: Termodynamika w nauce i gospodarce, tom II, praca zbiorowa pod redakcją Z. Gnutka i W. Gajewskiego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2008.
 13. Postrzednik S., Przybyła G., Żmudka Z.: Efektywność konwersji energii przy różnych obciążeniach silnika spalinowego. Rozdział w: Termodynamika w nauce i gospodarce, tom II, praca zbiorowa pod redakcją Z. Gnutka i W. Gajewskiego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2008.
 14. Postrzednik S., Żmudka Z.: Termodynamiczne oraz ekologiczne uwarunkowania eksploatacji tłokowych silników spalinowych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007.
 15. Wilk R., Postrzednik S., Białecki R., Nowak A., Szlęk A., Żmudka Z., Jóźwiak D., Krzak A.,: Combustion Processes. Proceedings of the 19th International Symposium on Combustion Processes. Polish Academy of Science, Combustion Section of the Thermodynamics and Combustion Committee. Silesian University of Technology, Institute of Thermal Technology. OPTI-ENERGY Centre of Excellence. Gliwice 2005.
 16. Wilk R., Szlęk A., Żmudka Z., Jóźwiak D., Wrótniak A.: Nowoczesne technologie spalania. Materiały konferencyjne. OPTI-ENERGY Centre of Excellence. Politechnika Śląska, Instytut Techniki Cieplnej. Gliwice 2004.
 17. Wilk R., Postrzednik S., Szlęk A., Żmudka Z., Jóźwiak D., Białecki R., Nowak A.: Combustion Processes. Proceedings of the 18th International Symposium on Combustion Processes. Polish Academy of Science, Combustion Section of the Thermodynamics and Combustion Committee. Silesian University of Technology, Institute of Thermal Technology. OPTI-ENERGY Centre of Excellence. Gliwice 2003.
 18. Postrzednik S., Ciesiołkiewicz A., Żmudka Z.: Partially Disconnection of Some Cylinders of Work as a Way of Diesel Engine Exhaust Gases Toxicity Diminishing. Rozdział w: UCI Combustion. Scott Samuelsen (Editor), University of California, Irvine, USA, 1999.
 19. Wilk R., Postrzednik S., Szlęk A., Żmudka Z.: Combustion Processes. Proceedings of the 15th International Symposium on Combustion Processes. Polish Academy of Science, Combustion Section of the Thermodynamics and Combustion Committee. Silesian University of Technology, Institute of Thermal Technology. Gliwice 1997.
Journal papers / Artykuły w czasopismach
 1. Żmudka Z., Postrzenik S., Przybyła G.: Inverse problem of selection of the theoretical cycle for the real cycle of internal combustion engine. Journal of KONES – Powertrain and Transport, Vol. 26, No. 2, p. 197-204. ISSN: 1231-4005, e-ISSN: 2354-0133, DOI: 10.2478/kones-2019-0050. European Science Society of Powertrain and Transport Publication, Warsaw 2019.
 2. Postrzenik S., Żmudka Z.: Koncepcja i efektywność układu regazyfikacji ciekłego gazu ziemnego (LNG). Energetyka – Problemy Energetyki i Gospodarki Paliwowo-Energetycznej, Nr 10/2019, ISSN 0013-7294 str. 678-682.
 3. Kurzydym D., Klimanek A., Żmudka Z.: Experimental research and CFD analysis of flow parameters in a SCR system for the original part and WALKER’s replacement. Combustion Engines. 2019, 179(4), 12-19. DOI: 10.19206/CE-2019-402.
 4. Kurzydym D., Klimanek A., Żmudka Z.: Experimental and numerical analysis of flow through catalytic converters for original part and WALKER's replacement using reverse engineering and CFD. IOP Conference Series; Materials Science and Engineering; vol. 421 (2018), Combustion engines and emission 1757-8981); Institute of Physics Publishing; doi:10.1088/1757-899X/421/4/042044.
 5. Żmudka Z., Postrzenik S., Przybyła G.: Energy aspects of the SI engine load adjustment by early closing of inlet or exhaust valve. Journal of KONES - Powertrain and Transport, Vol. 23, No. 4. European Science Society of Powertrain and Transport Publication, Warsaw 2016, ISSN 1231-4005, pp 583-590.
 6. Przybyła G., Postrzenik S., Żmudka Z.: Correlations of Wiebe function parameters for combustion simulation in SI engine fuelled with gaseous fuel. Journal of KONES - Powertrain and Transport, Vol. 23, No. 2. European Science Society of Powertrain and Transport Publication, Warsaw 2016, ISSN 1231-4005, pp 293-300.
 7. Żmudka Z., Postrzenik S., Przybyła G.: Throttleless control of SI engine load by fully flexible inlet valve actuation system. Combustion Engines, nr 1/2016 (164), ISSN 2300-9896, pp 44-48.
 8. Przybyła G., Postrzenik S., Żmudka Z.: The impact of air-fuel mixture composition on SI engine performance during natural gas and producer gas combustion. Materials Science and Engineering 148 (2016) 012082, doi:10.1088/1757-899X/148/1/012082, IOP Conf. Series, IOP Publishing, pp. 1-10. Scientific Conference on Automotive Vehicles and Combustion Engines (KONMOT 2016), September 22nd-23rd, 2016.
 9. Żmudka Z., Postrzenik S.: Uwarunkowania pracy reaktorów katalitycznych instalowanych w układach wylotowych silników spalinowych. INSTAL, 2015, (359) nr 2, ISSN 1640-8160, str. 29-35.
 10. Postrzenik S., Przybyła G., Żmudka Z.: Main conditions and effectiveness of gas fuel use for powering of dual fuel IC self-ignition engine. Transport Problems, 2015, Vol. 10, Issue 3, p-ISSN 1896-0596, e-ISSN 2300-861X, p. 99-111.
 11. Przybyła G., Postrzenik S., Żmudka Z.: The heat transfer coefficient calculations of internal combustion engine fuelled with natural gas. Scientific Letters of Rzeszow University of Technology, MECHANICS, (Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej MECHANIKA), ISSN 0209-2689, tom XXXII, zeszyt 87 (nr 1/2015), str. 71-80.
 12. Postrzenik S., Przybyła G., Żmudka Z.: Uwarunkowania efektywnego wykorzystania paliwa gazowego do napędu silnika spalinowego z zapłonem samoczynnym. ISSN 1640-8160, INSTAL, 2014, (353) 7/8, str. 36-41.
 13. Żmudka Z., Postrzenik S., Przybyła G.: Realization of the Atkinson-Miller cycle in spark-ignition engine by means of the fully variable inlet valve control system. ISSN 1231-0956, Archives of Thermodynamics, 2014, Vol. 35, No. 3, 191-205.
 14. Żmudka Z., Postrzenik S., Przybyła G.: Analysis of effectiveness of independent exhaust valve control as a way method of an internal EGR realization. Combustion Engines, nr 3/2013 (154), pp 338-345.
 15. Postrzenik S., Żmudka Z., Przybyła G.: Stoichiometric conditions and effects of the exhaust gas recirculation. Combustion Engines, nr 3/2013 (154), pp 379-382.
 16. Postrzenik S., Żmudka Z., Przybyła G.: Basic conditions and effectiveness of replacement of conventional liquid fuel with gaseous fuel to combustion engine drive. Combustion Engines, nr 3/2013 (154), pp 866-871.
 17. Przybyła G., Postrzenik S., Żmudka Z.: The combustion process analysis of SI engine fuelled with lean air-gas mixture. Combustion Engines, nr 3/2013 (154), pp 371-378.
 18. Żmudka Z., Postrzenik S., Przybyła G.: Charge exchange control in a SI engine by early exhaust valve closing. Journal of KONES - Powertrain and Transport, Vol. 20, No. 1. European Science Society of Powertrain and Transport Publication, Warsaw 2013, pp 387-394.
 19. Postrzenik S., Żmudka Z., Przybyła G.: Influence of the exhaust gas recirculation on the oxygen contents and its excess ratio in the engine combustion chamber. Journal of KONES - Powertrain and Transport, Vol. 20, No. 3. European Science Society of Powertrain and Transport Publication, Warsaw 2013, pp 315-321.
 20. Przybyła G., Postrzenik S., Żmudka Z.: The heat transfer coefficient calculation in the ICE cylinder based on in-cylinder pressure data. Journal of KONES - Powertrain and Transport, Vol. 20, No. 4. European Science Society of Powertrain and Transport Publication, Warsaw 2013, pp 381-388.
 21. Żmudka Z., Postrzednik S., Przybyła G.: Late intake valve closing as a way of the throttleless control of SI engine load. Journal of KONES - Powertrain and Transport, Vol. 19, No. 1. European Science Society of Powertrain and Transport Publication, Warsaw 2012, pp 491-499.
 22. Postrzednik S., Przybyła G., Żmudka Z.: Analysis of the ignition control in the HCCI system using dose of monoatomic inert gas. Journal of KONES - Powertrain and Transport, Vol. 19, No. 1. European Science Society of Powertrain and Transport Publication, Warsaw 2012, pp 319-326.
 23. Przybyła G., Postrzednik S., Żmudka Z.: Energy analysis of a small capacity SI engine fueled with lean air gas mixture. Journal of KONES - Powertrain and Transport, Vol. 19, No. 2. European Science Society of Powertrain and Transport Publication, Warsaw 2012, pp 423-432.
 24. Postrzednik S., Żmudka Z.: Achievement of the charge exchange work diminishing of an internal combustion engine in part load. Transport Problems, Vol. 7, Issue 1, pp 63-76, ISSN 1896-0596. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2012.
 25. Żmudka Z., Postrzednik S.: Inverse aspects of the three-way catalytic converter operation in the spark ignition engine. Journal of KONES - Powertrain and Transport, Vol. 18, No. 2. European Science Society of Powertrain and Transport Publication, Warsaw 2011, pp 509-516.
 26. Postrzednik S., Żmudka Z.: Possibility of the charge exchange work diminishing of an internal combustion engine in part load. Journal of KONES - Powertrain and Transport, Vol. 18, No. 4. European Science Society of Powertrain and Transport Publication, Warsaw 2011, pp 377-388.
 27. Żmudka Z., Postrzednik S.: Independent inlet valve control as a method of realization of the open Atkinson-Miller cycle in SI engine. Combustion Engines, nr 3/2011(146), 2011.
 28. Postrzednik S., Żmudka Z.: Operating conditions of application of the internal combustion engine eco-cycle. Combustion Engines, nr 3/2011(146), 2011.
 29. Żmudka Z., Postrzednik S.: Aspekty eksploatacji reaktorów katalitycznych w silnikach spalinowych. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów Politechniki Warszawskiej, nr 2(78)/2010, s. 61-71, Warszawa 2010.
 30. Żmudka Z., Postrzednik S.: Współzależność oporów przepływu w układzie dolotowym i wylotowym silnika spalinowego. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów Politechniki Warszawskiej, nr 2(78)/2010, s. 49-60, Warszawa 2010.
 31. Żmudka Z., Postrzednik S.: Flow resistance in the engine inlet-exhaust system as affected by the engine parameters. Combustion Engines, nr 1 (136), pp. 31-40, 2009.
 32. Postrzednik S., Żmudka Z.: Influence of Charge Exchange Work on the Efficiency of Internal Combustion Engine in Part Load. Combustion Engines, nr SC2, pp. 331-337, 2009.
 33. Postrzednik S., Żmudka Z.: Investigation on the improving of ICE energy conversion efficiency at different engine load. Journal of KONES - Powertrain and Transport, Vol. 16, No. 3, pp 375-384. European Science Society of Powertrain and Transport Publication, Warsaw 2009.
 34. Żmudka Z., Postrzednik S.: Opór przepływu w układzie dolotowym jako element regulacji obciążenia silnika spalinowego. Czasopismo Techniczne, Zeszyt 11/2008 (105). Mechanika z. 7-M/2008. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. Kraków, 2008.
 35. Postrzednik S., Przybyła G., Żmudka Z.: Wpływ obciążeniach silnika spalinowego na efektywność konwersji energii w układzie. Czasopismo Techniczne, Zeszyt 11/2008 (105). Mechanika z. 7-M/2008. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. Kraków, 2008.
 36. Żmudka Z., Postrzednik S.: Flow Parameters of IC Engine Catalytic Converters. VDI-Berichte, Nr 1998; Gesellschaft Energietechnik, Verbrennung und Feuerungen, VDI Verlag GmbH, Düsseldorf, 2007.
 37. Postrzednik S., Żmudka Z.: Der Lückengrad von geschütteten festen Brennstoffen. VDI-Berichte, Nr 1998; Gesellschaft Energietechnik, Verbrennung und Feuerungen, VDI Verlag GmbH, Düsseldorf, 2007.
 38. Postrzednik S., Żmudka Z.: Catalytic reactor as a resistance element of ICE exhaust system. Journal of KONES - Powertrain and Transport, Vol. 14, No. 4. European Science Society of Powertrain and Transport Publication, Warsaw 2007.
 39. Postrzednik S., Żmudka Z.: Podstawowe aspekty oraz procedury niezależnego sterowania zaworami silnika spalinowego. Silniki Spalinowe (Combustion Engines). Seria Specjalna, Operation&Powertrain. Nr 2007-SC1, 88-97. Wydawca: Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych. 2007.
 40. Żmudka Z., Postrzednik S.: Zastosowanie algorytmu uzgadniania w celu poprawy dokładności danych pomiarowych. Silniki Spalinowe (Combustion Engines). Seria Specjalna, Ecology&Diagnostics. Nr 2007-SC3, 333-338. Wydawca: Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych. 2007.
 41. Postrzednik S., Żmudka Z.: Basic procedures of independent internal combustion engine valves steerage. Journal of KONES - Powertrain and Transport, Vol. 13, No. 3. European Science Society of Powertrain and Transport Publication, Warsaw 2006.
 42. Żmudka Z., Postrzednik S.: Application of data reconciliation algorithm at engine problems. Journal of KONES - Powertrain and Transport, Vol. 13, No. 4. European Science Society of Powertrain and Transport Publication, Warsaw 2006.
 43. Postrzednik S., Żmudka Z.: Chosen criteria of independent IC engine valves steerage procedures. Journal of KONES - Powertrain and Transport, Vol. 13, No. 1. European Science Society of Powertrain and Transport Publication, Warsaw 2006.
 44. Żmudka Z., Postrzednik S.: Catalytic converter as an element of flow resistance in engine exhaust system. Journal of KONES - Powertrain and Transport, Vol. 13, No. 1. European Science Society of Powertrain and Transport Publication, Warsaw 2006.
 45. Postrzednik S., Żmudka Z.: Die Auswahlkriterien des Gasbrennstoffeinsatzes im Verbrennungsmotor mit doppeltem Brennstoffsystem. VDI-Berichte, Nr 1750; Gesellschaft Energietechnik, Verbrennung und Feuerungen, VDI Verlag GmbH, Düsseldorf, 2005.
 46. Żmudka Z., Postrzednik S., Ciesiołkiewicz A.: Eksploatacyjne parametry pracy konwertorów katalitycznych. Czasopismo Techniczne: Mechanika. Silniki Spalinowe T.2. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Z. 6. Kraków 2004.
 47. Postrzednik S., Żmudka Z.: Poprawa parametrów pracy silników spalinowych poprzez zmniejszenie pracy wymiany ładunku. Czasopismo Techniczne: Mechanika. Silniki Spalinowe T.2. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Z. 6. Kraków 2004.
 48. Żmudka Z., Postrzednik S., Ciesiołkiewicz A.: Comprehensive approach to the work of catalysts in engine exhaust systems. Journal of KONES - Internal Combustion Engines. Vol. 11, No. 3-4, 2004.
 49. Postrzednik S., Żmudka Z.: Improving of IC engine efficiency through dropping of the charge exchange work. Journal of KONES - Internal Combustion Engines. Vol. 11, No. 3-4, 2004.
 50. Postrzednik S., Żmudka Z., Ciesiołkiewicz A.: Basic Aspects Related to Operation of Engine Catalytic Converters. International Journal of Thermodynamics. Vol. 7. (No. 1), pp. (9-13), March 2004.
 51. Żmudka Z., Postrzednik S., Ciesiołkiewicz A.: Operational Aspects Related to Diesel Engine Catalytic Converters. VDI - Berichte, Nr 1750; Gesellschaft Energietechnik, Verbrennung und Feuerungen, VDI Verlag GmbH, Düsseldorf, 2003.
 52. Postrzednik S., Żmudka Z.: Die Effektivität des Gasbrennstoffeinsatzes im Verbrennungsmotor mit doppeltem Brennstoffsystem. VDI - Berichte, Nr 1750; Gesellschaft Energietechnik, Verbrennung und Feuerungen, VDI Verlag GmbH, Düsseldorf, 2003.
 53. Żmudka Z., Postrzednik S., Ciesiołkiewicz A.: Evaluation of work parameters of oxidation catalysts in diesel engine exhaust system. Journal of KONES - Internal Combustion Engines. Vol. 10, No. 3-4. 2003.
 54. Żmudka Z., Postrzednik S.: Co-Acting of Fuel Supply Cut-off Technique and Oxidation Catalyst in Order to Emission Reduction from Diesel Engine. Technical Paper 2001-01-3282, ISSN: 0148-7191, e-ISSN: 2688-3627, DOI: https://doi.org/10.4271/2001-01-3282, published October 1, 2001 by SAE International in United States.
 55. Postrzednik S., Żmudka Z.: Thermodynamic Eco-Cycle of Internal Combustion Engine. Technical Paper 2001-01-3195, ISSN: 0148-7191, e-ISSN: 2688-3627, DOI: https://doi.org/10.4271/2001-01-3195, published October 1, 2001 by SAE International in United States.
 56. Postrzednik S., Żmudka Z.: Alternative Gasbrennstoffe als Treibstoffe für Verbrennungsmotoren. VDI - Berichte, Nr 1629; Gesellschaft Energietechnik, Verbrennung und Feuerungen, VDI Verlag GmbH, Düsseldorf, 2001.
 57. Postrzednik S., Żmudka Z.: Bestimmung des Feststofflückengrades bei Anwendung der thermodynamischen Meßmethode. VDI - Berichte, Nr 1629; Gesellschaft Energietechnik, Verbrennung und Feuerungen, VDI Verlag GmbH, Düsseldorf, 2001.
 58. Postrzednik S., Żmudka Z.: Porowatość ceramicznego podłoża konwertora katalitycznego. PAN O/Kraków, Teka Komisji Naukowo-Problemowej Motoryzacji, Tom 21, Kraków 2000.
 59. Postrzednik S., Żmudka Z.: Uwarunkowania tworzenia mieszanki ubogiej w obiegu eko-silnika spalinowego. PAN O/Kraków, Teka Komisji Naukowo-Problemowej Motoryzacji, Tom 21, Kraków 2000.
 60. Żmudka Z., Postrzednik S., Ciesiołkiewicz A.: Characteristics and Diminishing of Gaseous Emission from Diesel Engine. International Journal of Applied Thermodynamics. International Centre for Applied Thermodynamics. Vol. 3 (No. 1), pp. 43-48, March 2000.
 61. Żmudka Z., Postrzednik S., Ciesiołkiewicz A.: Reduction of harmful impact of combustion engines on environment by application of catalytic converters. Works & Studies of the Institute of Environmental Engineering of the Polish Academy of Sciences, No. 53, Zabrze 2000.
 62. Postrzednik S., Ciesiołkiewicz A., Żmudka Z.: Partially Disconnection of Some Cylinders of Work as a Way of Diesel Engine Exhaust Gases Toxicity Diminishing. Scott Samuelsen, Editor, UCI Combustion Laboratory, University of California, Irvine, USA, 1999.
 63. Postrzednik S., Żmudka Z., Ciesiołkiewicz A.: Możliwości ograniczenia emisji silnika wysokoprężnego poprzez zastosowanie katalizatora oraz techniki wyłączania wybranych cylindrów. Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie, Komisja Naukowo-Problemowa Motoryzacji. Zeszyt 15, s. 53-63, Kraków 1998.
 64. Żmudka Z., Potrzednik S., Ogierman L.: Ocena emisji oraz struktura węglowodorów w spalinach silnikowych. Polskie Towarzystwo Naukowe Motoryzacji. Tom 1. Silniki Spalinowe - Konstrukcja i badania. Kraków, Szczawnica, październik 1996.
 65. Żmudka Z., Postrzednik S.: Uzgadnianie składu spalin silnikowych przy zastosowaniu rachunku wyrównawczego. Journal of KONES Internal Combustion Engines, Warsaw - Poznań, September 1995.
 66. Żmudka Z., Postrzednik S.: Charakterystyka emisji substancji szkodliwych silników spalinowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Energetyka, z. 124, Gliwice, 1995.
 67. Żmudka Z., Postrzednik S.: Analysis of the operation field of Diesel engines in the aspect of the combustion process quality. Metallurgy and Foundry Engineering, Vol.19, No.2, 1993.
 68. Żmudka Z., Postrzednik S.: Charakterystyka porównawcza emisji substancji szkodliwych przez silniki spalinowe. Ochrona Powietrza nr 3, 1992.
 69. Ciesiołkiewicz A., Żmudka Z., Mosz G., Postrzednik S.: Zastosowanie strumienicy do recyrkulacji spalin w silnikach z zapłonem iskrowym. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Energetyka, Gliwice 1990.
 70. Prugar E., Ciesiołkiewicz A., Żmudka Z., Składkowski S.: Określenie parametrów kinematycznych i wyznaczenie oporów ruchu pojazdu samochodowego metodą wybiegu. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Energetyka nr 101. Gliwice 1987.
Refereed conference papers / Recenzowane artykuły konferencyjne
 1. Żmudka Z., Postrzenik S., Przybyła G.: Inverse problem of selection of the theoretical cycle for the real cycle of internal combustion engine. Referat: 45th Jubille International Scientific Congress on Powertrain and Transport Means EUROPEAN KONES 2019, Jastrzębia Góra, 8-11 September 2019.
 2. Kurzydym D., Klimanek A., Żmudka Z.: Experimental research and CFD analysis of flow parameters in a SCR system for the original part and WALKER’s replacement. Referat: 8th International Congress on Combustion Engines, Cracow University of Technology, 17-18 June 2019, Kraków.
 3. Kurzydym D., Klimanek A., Żmudka Z.: Experimental and numerical analysis of flow through catalytic converters for original part and WALKER's replacement using reverse engineering and CFD. Referat: International Automotive Conference. KONMOT-2018, Book of Abstract, p. 220-222, 13-14 Sept. 2018, Cracow university of Technology, Kraków.
 4. Sładek S., Żmudka Z., Przybyła G., Kruczek G.: Numerical simulations of intake manifold of stationary spark ignition engine powered with biogas. Referat: XXVI Międzynarodowe Sympozjum Naukowe “Motoryzacyjne Problemy Ochrony Środowiska”. Instytut Pojazdów Politechniki Warszawskiej, Wydział SiMR, Warszawa, 7 grudnia 2018 r.
 5. Żmudka Z., Postrzenik S., Przybyła G.: Zagadnienie odwrotne doboru parametrów obiegu silnika spalinowego. Referat, XXIII Zjazd Termodynamików, Ustroń, 19-22.09.2017, Książka streszczeń referatów s. 280-281.
 6. Buchalik R., Żmudka Z.: Charakterystyka wybranych aspektów bezpieczeństwa czynnego i biernego pojazdu samochodowego. Referat, Seminarium Studenckiego Koła Naukowego "Inżynieria Środowiska w Energetyce i Motoryzacji", 24-26.04.2017, Szczyrk.
 7. Żmudka Z., Postrzenik S., Przybyła G.: Energy aspects of the SI engine load adjustment by early closing of inlet or exhaust valve. Referat, 42-nd International Scientific Congress on Powertrain and Transport Means EUROPEAN KONES'2016, 11-14 Sept. 2016, Jastrzębia Góra, Poland.
 8. Przybyła G., Postrzenik S., Żmudka Z.: Correlations of Wiebe function parameters for combustion simulation in SI engine fuelled with gaseous fuel. Referat, 42-nd International Scientific Congress on Powertrain and Transport Means EUROPEAN KONES'2016, 11-14 Sept. 2016, Jastrzębia Góra, Poland.
 9. Czarnowska L., Żmudka Z.: Targeted post-course survey of project organised course as an example of students' engagement in learning process. W: Sustainability in engineering education. Proceedings of the PAEE/ALE'2016, 8th International Symposium on Project Approaches in Engineering Education (PAEE) and 14th Active Learning in Engineering Education Workshop (ALE), Guimaraes, Portugal, 06-08 July 2016. Eds. Rui M. Lima [et al.]. Guimaraes: PAEE - Project Approaches in Engineering Education Association, 2016, s. 275-283, ISSN 2183-1378.
 10. Przybyła G., Postrzenik S., Żmudka Z.: The impact of air-fuel mixture composition on SI engine performance during natural gas and producer gas combustion. W: KONMOT - 2016. Scientific Automotive Conference, Krakow, Poland, September 22nd-23rd, 2016. Book of abstracts. Red. Władysław Mitianiec. Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2016, s. 269-271.
 11. Żmudka Z., Postrzenik S., Przybyła G.: Throttleless control of SI engine load by fully flexible inlet valve actuation system. Referat. XXII International Symposium on Combustion Processes. 22-25 Sept. 2015. Book of abstracts, ISBN 978-83-61506-28-7, p.221-222.
 12. Żmudka Z., Postrzenik S., Przybyła G.: Impact of the flow resistances in exhaust system on power output drop of the SI combustion engine. Referat. XXII International Symposium on Combustion Processes. 22-25 Sept. 2015. Book of abstracts, ISBN 978-83-61506-28-7, p. 223-224.
 13. Postrzenik S., Przybyła G., Z. Żmudka: Effectiveness and basic conditions of gas fuel use for powering of dual fuel IC self-ignition engine. Referat. XXII International Symposium on Combustion Processes. 22-25 Sept. 2015. Book of abstracts, ISBN 978-83-61506-28-7, p. 157.
 14. Przybyła G., Postrzenik S., Z. Żmudka: Performance and emission characteristics of lean burn SI engine fuelled with natural gas. Referat. XXII International Symposium on Combustion Processes. 22-25 Sept. 2015. Book of abstracts, ISBN 978-83-61506-28-7, p. 161.
 15. Żmudka Z., Postrzenik S., Przybyła G.: Realizacja obiegu Atkinsona-Millera w silniku ZI drogą niezależnego sterowania zaworami dolotowymi. Referat, XXII Zjazd Termodynamików, Polańczyk, 23-27.09.2014.
 16. Postrzenik S., Żmudka Z., Przybyła G.: Wartość opałowa biomasy w ujęciu statystycznym. Referat, XXII Zjazd Termodynamików, Polańczyk, 23-27.09.2014.
 17. Przybyła G., Postrzenik S., Żmudka Z.: The heat transfer coefficient calculations of internal combustion engine fuelled with natural gas. Referat, XXII Zjazd Termodynamików, Polańczyk, 23-27.09.2014.
 18. Żmudka Z., Postrzenik S.: Uwarunkowania pracy reaktorów katalitycznych instalowanych w układach wylotowych silników spalinowych. Referat, Konferencja "Polski Mix Energetyczny 2014", Ustroń, 15-17.10.2014.
 19. Postrzenik S., Przybyła G., Żmudka Z: Uwarunkowania efektywnego wykorzystania paliwa gazowego do napędu silnika spalinowego z zapłonem samoczynnym. V Konferencja Naukowo-Techniczna Energetyka Gazowa 2013, 9-11.10.2013, Zawiercie. Materiały konferencyjne, Tom 1, str. 345-360.
 20. Żmudka Z., Postrzenik S., Przybyła G.: Analysis of effectiveness of independent exhaust valve control as a way method of an internal EGR realization. Referat, V International Congress on Combustion Engines, Polish Scientific Society of Combustion Engines, 24-26.06.2013, Bielsko-Biała.
 21. Postrzenik S., Żmudka Z., Przybyła G.: Stoichiometric conditions and effects of the exhaust gas recirculation. Referat, V International Congress on Combustion Engines, Polish Scientific Society of Combustion Engines, 24-26.06.2013, Bielsko-Biała.
 22. Postrzenik S., Żmudka Z., Przybyła G.: Basic conditions and effectiveness of replacement of conventional liquid fuel with gaseous fuel to combustion engine drive. Referat, V International Congress on Combustion Engines, Polish Scientific Society of Combustion Engines, 24-26.06.2013, Bielsko-Biała.
 23. Przybyła G., Postrzenik S., Żmudka Z.: The combustion process analysis of SI engine fuelled with lean air-gas mixture. Referat, V International Congress on Combustion Engines, Polish Scientific Society of Combustion Engines, 24-26.06.2013, Bielsko-Biała.
 24. Żmudka Z., Postrzenik S., Przybyła G.: Charge exchange control in a SI engine by early exhaust valve closing. Referat, 39-th Internationa Scientific Congress on Powertrain and Transport Means EUROPEAN KONES'2012, 8-11 Sept. 2013, Jurata.
 25. Postrzenik S., Żmudka Z., Przybyła G.: Influence of the exhaust gas recirculation on the oxygen contents and its excess ratio in the engine combustion chamber. Referat, 39-th Internationa Scientific Congress on Powertrain and Transport Means EUROPEAN KONES'2012, 8-11 Sept. 2013, Jurata.
 26. Przybyła G., Postrzenik S., Żmudka Z.: The heat transfer coefficient calculation in the ICE cylinder based on in-cylinder pressure data. Referat, 39-th Internationa Scientific Congress on Powertrain and Transport Means EUROPEAN KONES'2012, 8-11 Sept. 2013, Jurata.
 27. Talik A., Żmudka Z.: Struktura i wybrane oddziaływanie transportu na środowisko w województwie śląskim. Referat, Seminarium Koła Naukowego "Inżynieria Środowiska w Energetyce i Motoryzacji", 22-25.04.2013, Zakopane.
 28. Tomalak D., Żmudka Z.: Polskie i europejskie uwarunkowania prawne emisji substancji szkodliwych z silników i samochodów. Referat, Seminarium Koła Naukowego "Inżynieria Środowiska w Energetyce i Motoryzacji", 22-25.04.2013, Zakopane.
 29. Kotowicz J., Barbusiński K., Popiołek Z., Żmudka Z.: 20-lecie Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Referat, Jubileuszowa Konferencja "Energia i Środowisko w XXI wieku" z okazji 20-lecia Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz 60. rocznicy powstania Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, 27.09.2013, Gliwice. 
 30. Żmudka Z., Postrzednik S., Przybyła G.: Late intake valve closing as a way of the throttleless control of SI engine load. Referat. 38th International Scientific Congress on Powertrain and Transport Means EUROPEAN KONES'2012. Ryn, Poland, 9-12.09.2012.
 31. Postrzednik S., Przybyła G., Żmudka Z.: Analysis of the ignition control in the HCCI system using dose of monoatomic inert gas. Referat. 38th International Scientific Congress on Powertrain and Transport Means EUROPEAN KONES'2012. Ryn, Poland, 9-12.09.2012.
 32. Przybyła G., Postrzednik S., Żmudka Z.: Energy analysis of a small capacity SI engine fueled with lean air gas mixture. Referat. 38th International Scientific Congress on Powertrain and Transport Means EUROPEAN KONES'2012. Ryn, Poland, 9-12.09.2012.
 33. Żmudka Z., Postrzednik S.: Niezależne sterowanie zaworami dolotowymi jako sposób realizacji otwartego obiegu Atkinsona-Millera w silniku ZI. IV International Congress on Combustion Engines "The Development of Combustion Engines". Radom, 16-17.06.2011.
 34. Postrzednik S., Żmudka Z.: Eksploatacyjne uwarunkowania wykorzystania eko-obiegu silnika spalinowego. IV International Congress on Combustion Engines "The Development of Combustion Engines". Radom, 16-17.06.2011.
 35. Żmudka Z., Postrzednik S.: Współzależność oporów przepływu w układzie dolotowym i wylotowym silnika spalinowego. XVII Sympozjum Naukowe "Motoryzacyjne Problemy Ochrony Środowiska". Instytut Pojazdów, Politechnika Warszawska. Warszawa, 11.12.2009.
 36. Żmudka Z., Postrzednik S.: Aspekty eksploatacji reaktorów katalitycznych w silnikach spalinowych. XVII Sympozjum Naukowe "Motoryzacyjne Problemy Ochrony Środowiska". Instytut Pojazdów, Politechnika Warszawska. Warszawa, 11.12.2009.
 37. Postrzednik S., Żmudka Z.: Badania nad poprawą efektywność konwersji energii silnika spalinowego przy jego różnych obciążeniach. 35th International Scientific Congress on Powertrain and Transport Means EUROPEAN KONES'2009, Kraków - Zakopane, 13-16 September 2009.
 38. Żmudka Z., Postrzednik S.: Energy and ecological significance of catalytic converter operation in internal combustion engine. 22-nd International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems ECOS'2009. Proceedings, p. 2051-2058, Foz do Iguaçu, Brazil, 30 Aug. - 3 Sept. 2009.
 39. Postrzednik S., Żmudka Z.: Investigation on the charge exchange work diminishing of internal combustion engine in part load. 22-nd International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems ECOS'2009. Proceedings, p. 1989-1998, Foz do Iguaçu, Brazil, 30 Aug. - 3 Sept. 2009.
 40. Żmudka Z., Postrzednik S.: Twofold role of catalytic converter at internal combustion engine operation. 10-th Conference on Energy for a Clean Environment, Clean Air. Proceedings, Lisbon, Portugal, 7-9 July 2009.
 41. Postrzednik S., Żmudka Z.: Improve of IC engine efficiency in part load by diminishing of charge exchange work in this range. 10-th Conference on Energy for a Clean Environment, Clean Air. Proceedings, Lisbon, Portugal, 7-9 July 2009.
 42. Żmudka Z., Postrzednik S.: Flow resistance in the engine inlet-exhaust system as affected by the engine parameters. International Congress on Combustion Engines. Opole, 22-24.06.2009.
 43. Postrzednik S., Żmudka Z.: Influence of Charge Exchange Work on the Efficiency of Internal Combustion Engine in Part Load. International Congress on Combustion Engines. Opole, 22-24.06.2009.
 44. Żmudka Z., Postrzednik S.: Ecological and Energy Aspects of Catalytic Converter Operation in Internal Combustion Engines. 4-th European Combustion Meeting. Proceedings, Vienna University of Technology, Vienna 14-17 April 2009.
 45. Postrzednik S., Żmudka Z.: Reduction of Charge Exchange Work as a Way to Improve Efficiency of Internal Combustion Engine in Part Load. 4-th European Combustion Meeting. Proceedings, Vienna University of Technology, Vienna 14-17 April 2009.
 46. Żmudka Z., Postrzednik S.: Flow resistance in induction system as element of load governing of internal combustion engine. Międzynarodowa Konferencja Motoryzacyjna KONMOT-AUTOPROGRES'2008 "Motoryzacja w dobie zrównoważonego rozwoju świata". Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych Politechniki Krakowskiej. Szczawnica, 2008.
 47. Postrzednik S., Przybyła G., Żmudka Z.: Influence of IC engine load on the energy conversion efficiency in the system. Międzynarodowa Konferencja Motoryzacyjna KONMOT-AUTOPROGRES'2008 "Motoryzacja w dobie zrównoważonego rozwoju świata". Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych Politechniki Krakowskiej. Szczawnica, 2008.
 48. Żmudka Z., Postrzednik S.: Application of reconciliation algorithm for determination of engine ideal cycle parameters. XX Zjazd Termodynamików. Komitet Termodynamiki i Spalania PAN, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2008.
 49. Żmudka Z., Postrzednik S.: Flow resistance within selected elements of ICE exhaust system. XX Zjazd Termodynamików. Komitet Termodynamiki i Spalania PAN, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2008.
 50. Postrzednik S., Przybyła G., Żmudka Z.: Energy conversion efficiency at different load of IC engine. XX Zjazd Termodynamików. Komitet Termodynamiki i Spalania PAN, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2008.
 51. Żmudka Z., Postrzednik S.: Application of reconciliation algorithm in order to improvement of measurement data accuracy. International Congress on Combustion Engines PTNSS KONGRES'2007. Kraków 20-23.05.2007.
 52. Postrzednik S., Żmudka Z.: Basic aspects and procedures of independent IC engine valves actuation. International Congress on Combustion Engines PTNSS KONGRES'2007. Kraków 20-23.05.2007.
 53. Postrzednik S., Żmudka Z.: Reaktor katalityczny jako element oporu przepływu spalin w układzie wylotowym silnika spalinowego. 33rd International Scientific Congress on Powertrain and Transport Means EUROPEAN KONES'2007, Warszawa - Ryn, 9-12 września 2007.
 54. Postrzednik S., Żmudka Z.: Der Lückengrad von geschütteten festen Brennstoffen. 23. Deutscher Flammentag. Verbrennung und Feuerung. Tagung Berlin. September 2007.
 55. Żmudka Z., Postrzednik S.: Flow Parameters of IC Engine Catalytic Converters. 23. Deutscher Flammentag. Verbrennung und Feuerung. Tagung Berlin. September 2007.
 56. Żmudka Z., Postrzednik S.: Konwertor katalityczny jako element oporu wpływu spalin w układzie wylotowym. Międzynarodowa Konferencja Motoryzacyjna AUTOPROGRES-KONMOT'2006 "Bezpieczeństwo i Ekologia Pojazdów". Polskie Towarzystwo Naukowe Motoryzacji, Przemysłowy Instytut Motoryzacji. Rynia k/Warszawy, 2006.
 57. Postrzednik S., Żmudka Z.: Dobór procedur niezależnego sterowania zaworami silnika spalinowego. Międzynarodowa Konferencja Motoryzacyjna AUTOPROGRES-KONMOT'2006 "Bezpieczeństwo i Ekologia Pojazdów". Polskie Towarzystwo Naukowe Motoryzacji, Przemysłowy Instytut Motoryzacji. Rynia k/Warszawy, 2006.
 58. Żmudka Z., Postrzednik S.: Zastosowanie rachunku wyrównawczego w zagadnieniach silnikowych. 32nd International Scientific Congress on Powertrain and Transport Means EUROPEAN KONES'2006, Lublin - Nałęczów, 10-13 września 2006.
 59. Postrzednik S., Żmudka Z.: Podstawowe procedury niezależnego sterowania zaworami silnika spalinowego. 32nd International Scientific Congress on Powertrain and Transport Means EUROPEAN KONES'2006, Lublin - Nałęczów, 10-13 września 2006.
 60. Żmudka Z., Postrzednik S.: Evaluation of heavy-duty diesel engine emission according to European Stationary Cycle. XIX-th International Symposium on Combustion Processes. Polish Academy of Sciences, Combustion Section of the Thermodynamics and Combustion Committee, Institute of Thermal Technology of the Silesian University of Technology, OPTI_ENERGY Center of Excellence. Wisła, 2005.
 61. Żmudka Z., Postrzednik S.: The problems connected with an application of catalytic converters in compression-ignition engines. XIX-th International Symposium on Combustion Processes. Polish Academy of Sciences, Combustion Section of the Thermodynamics and Combustion Committee, Institute of Thermal Technology of the Silesian University of Technology, OPTI_ENERGY Center of Excellence. Wisła, 2005.
 62. Postrzednik S., Żmudka Z.: Multistage combustion of the fuel as an alternative solutions for charge exchange work diminishing. XIX-th International Symposium on Combustion Processes. Polish Academy of Sciences, Combustion Section of the Thermodynamics and Combustion Committee, Institute of Thermal Technology of the Silesian University of Technology, OPTI_ENERGY Center of Excellence. Wisła, 2005.
 63. Postrzednik S., Żmudka Z.: Praca wymiany ładunku oraz jej wpływ na efektywność pracy silnika spalinowego. XIX Zjazd Termodynamików. Komitet Termodynamiki i Spalania PAN, Katedra Techniki Cieplnej Politechniki Gdańskiej, Instytut Maszyn Przepływowych. Gdańsk - Sopot, 5-8.09.2005.
 64. Żmudka Z., Postrzednik S.: Badania porównawcze oporów przepływu spalin przez konwertory katalityczne w warunkach eksploatacji. XIX Zjazd Termodynamików. Komitet Termodynamiki i Spalania PAN, Katedra Techniki Cieplnej Politechniki Gdańskiej, Instytut Maszyn Przepływowych. Gdańsk - Sopot, 5-8.09.2005.
 65. Żmudka Z., Postrzednik S.: Essential conditions of co-operation of catalytic converters with combustion engines. PTNSS International CONGRESS-2005 The Development of Combustion Engines. PTNSS P05-C099. Bielsko-Biała, Szczyrk, 2005.
 66. Postrzednik S., Żmudka Z.: Usage purposefulness and choice of independent steerage procedures of IC engine valves. PTNSS International CONGRESS-2005 The Development of Combustion Engines. PTNSS P05-C100. Bielsko-Biała, Szczyrk, 2005.
 67. Postrzednik S., Żmudka Z.: Limitations and Possibilities of Improving of IC Engines Operating Parameters. Proceedings of ECOS 2004, 17th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy and Process Systems. Volume I. Guanajuato, Mexico, 2004.
 68. Żmudka Z., Postrzednik S., Ciesiołkiewicz A.: Operation Aspects of Automotive Catalytic Converter Application. Proceedings of ECOS 2004, 17th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy and Process Systems. Volume I. Guanajuato, Mexico, 2004.
 69. Żmudka Z .: Transport jako źródło emisji. Seminarium "Nowoczesne Technologie Spalania". Instytut Techniki Cieplnej, OPTI_ENERGY Centre of Excellence, Politechnika Śląska. Gliwice, maj 2004.
 70. Postrzednik S., Żmudka Z.: Dropping of the charge exchange work at the part load as the way to improving of IC engine efficiency. Second International Conference "Contemporary Problems of Thermal Engineering". Institute of thermal Technology, Silesian University of Technology, Polish Academy of Sciences and OPTI_ENERGY Centre of Excellence. Gliwice - Ustroń, 2004.
 71. Żmudka Z., Postrzednik S., Ciesiołkiewicz A.: Multisided Assortment of Catalytic Converter with Compression Ignition Engine. Second International Conference "Contemporary Problems of Thermal Engineering". Institute of thermal Technology, Silesian University of Technology, Polish Academy of Sciences and OPTI_ENERGY Centre of Excellence. Gliwice - Ustroń, 2004.
 72. Postrzednik S., Żmudka Z.: Improving the Accuracy of Solid Material Porosity Determination Using the New Thermodynamic Method. International Conference on Energy and the Environment, 22-24.05.2003, Shanghai, China.
 73. Żmudka Z., Postrzednik S., Ciesiołkiewicz A.: Abatement of Incomplete Combustion Products Emission from Heavy Duty Diesel Engine. International Conference on Energy and the Environment, 22-24.05.2003, Shanghai, China.
 74. Postrzednik S., Żmudka Z., Ciesiołkiewicz A.: Basic Aspects Related to Operation of Engine Catalytic Converters. Proceedings of ECOS'2003, 16th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy systems. Volume I, pp. 491-496. Copenhagen, Denmark, 2003.
 75. Żmudka Z., Postrzednik S., Ciesiołkiewicz A.: Catalytic converters - their selected operation parameters and the aspects of application. XVIII. International Symposium on Combustion Processes. Polish Academy of Sciences, Combustion Section of the Thermodynamics and Combustion Committee, Silesian University of Technology, OPTI_ENERGY. Ustroń, 2003.
 76. Żmudka Z., Postrzednik S.: Methods of expression of toxic substances emission and their practicability. XVIII. International Symposium on Combustion Processes. Polish Academy of Sciences, Combustion Section of the Thermodynamics and Combustion Committee, Silesian University of Technology, OPTI_ENERGY Center of Excellence. Ustroń, 2003.
 77. Postrzednik S., Żmudka Z.: Porosity of solid material evaluated by thermodynamic method and assessment of its accuracy. XVIII. International Symposium on Combustion Processes. Polish Academy of Sciences, Combustion Section of the Thermodynamics and Combustion Committee, Silesian University of Technology, OPTI_ENERGY Center of Excellence. Ustroń, 2003.
 78. Postrzednik S., Żmudka Z.: Efficiency of diesel combustion engine fuelled with the gaseous fuel. XVIII. International Symposium on Combustion Processes.  Polish Academy of Sciences, Combustion Section of the Thermodynamics and Combustion Committee, Silesian University of Technology, OPTI_ENERGY Center of Excellence. Ustroń, 2003.
 79. Postrzednik S., Żmudka Z.: Stosowanie paliwa gazowego przy dwupaliwowym zasilaniu silnika spalinowego. VI. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Silniki Gazowe 2003 - konstrukcja, badania, eksploatacja, paliwa odnawialne. Częstochowa - Szczyrk. Wydawnictwo Naukowe Politechniki Częstochowskiej, 2003.
 80. Żmudka Z., Postrzednik S., Ciesiołkiewicz A.: Thermochemical and Flow aspects relating to Emission Reduction Systems in Combustion Engines. 15th International Conference on Efficiency, Costs, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems. ECOS 2002. Institute for Energy Engineering, Technische Universität Berlin 2002.
 81. Postrzednik S., Żmudka Z.: Solid Material Porosity and the Method of its Determination (paper 4-10-1018). 29th International Symposium on Combustion. Hokkaido University. Sapporo 2002.
 82. Postrzednik S., Żmudka Z.: Modified Thermodynamic Eco-Cycle of IC Engine (paper 4-12-1019). 29th International Symposium on Combustion. Hokkaido University. Sapporo, 2002.
 83. Postrzednik S., Żmudka Z.: Improvement if IC Engine Work by Modification its Thermodynamic Cycle. !5th International Conference on Efficiency, Costs, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems. ECOS 2002. Institute for Energy Engineering, Technische Universität Berlin 2002.
 84. Żmudka Z., Postrzednik S., Ciesiołkiewicz A.: Chemical Efficiency and Flow Resistance of Catalytic Converters in Automotive Applications.29th International Symposium on Combustion. Hokkaido University. Sapporo 2002.
 85. Postrzednik S., Żmudka Z.: Wpływ wybranych parametrów eko-obiegu silnika spalinowego na efektywność jego realizacji. Międzynarodowa Konferencja Motoryzacyjna: AUTOPROGRES-KONMOT 2002. Doskonalenie konstrukcji, technologii i eksploatacji pojazdów: Tom 2, Silniki Spalinowe. Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Pasym, 2002.
 86. Postrzednik S., Żmudka Z.: Struktura eko-obiegu silnika spalinowego oraz analiza jego efektywności. XVIII. Zjazd Termodynamików. Tom 3. Prace Naukowe ITC, KTiS PAN. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa, Muszyna 2002.
 87. Żmudka Z., Postrzednik S., Ciesiołkiewicz A., Stopa P.: Skuteczność działania układów ograniczających emisję substancji szkodliwych silników spalinowych. 28-th International Scientific Conference on Combustion Engines. KONES 2002. Institute of Aeronautics Warsaw, Technical University of Gdańsk, Jurata, 2002.
 88. Żmudka Z., Postrzednik S., Ciesiołkiewicz A.: Ograniczenie emisji substancji toksycznych w całym polu pracy silnika wysokoprężnego. Międzynarodowa Konferencja Motoryzacyjna: AUTOPROGRES-KONMOT 2002. Doskonalenie konstrukcji, technologii i eksploatacji pojazdów: Tom 2, Silniki Spalinowe. Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Pasym, 2002.
 89. Żmudka Z., Postrzednik S., Ciesiołkiewicz A., Stopa P.: Eksploatacyjne aspekty stosowania utleniających konwertorów katalitycznych w wysokoprężnych silnikach spalinowych. XVIII. Zjazd Termodynamików. Tom 4. Prace Naukowe ITC, KTiS PAN. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa - Muszyna 2002.
 90. Żmudka Z., Postrzednik S., Ciesiołkiewicz A.: Modified Diesel Engine with Reduced Air Polluting Emissions. The Third Asia-Pacific Conference on Combustion ASPACC 2001. Seul, Korea. 2001.
 91. Postrzednik S., Żmudka Z.: Effectiveness of replacement of conventional liquid fuel with gaseous fuel to internal combustion engine drive. The Third Asia-Pacific Conference on Combustion: ASPACC 2001. Seul, Korea. 2001.
 92. Postrzednik S., Żmudka Z.: Thermodynamic Eco-Cycle of Internal Combustion Engine. VI. International Conference on Technologies and Combustion for a Clean Environment "Clean Air", Oporto, Portugal, 2001.
 93. Postrzednik S., Żmudka Z.: Determination of Solid Material Porosity Using Compressibility of Gaseous Phase. VI. International Conference on Technologies and Combustion for a Clean Environment "Clean Air", Oporto, Portugal, 2001.
 94. Postrzednik S., Żmudka Z.: Alternative Gasbrennstoffe als Treibstoffe für Verbrennungsmotoren. 20. Deutscher Flammentag, Sektion IId: Flüssige und gasförmige Brennstoffe - Motoren.  Essen, 2001.
 95. Postrzednik S., Żmudka Z.: Bestimmung des Feststofflückengrades bei Anwendung der thermodynamischen Meßmethode. 20. Deutscher Flammentag, Sektion 4: Meßtechnik. Essen, 2001.
 96. Postrzednik S., Żmudka Z.: Modified Thermodynamic Cycle for Internal Combustion Eco-engine. Proceedings of 10th International Symposium "Transport and Air Pollution" TAP-2001. Boulder, Denver, Colorado, USA, 2001.
 97. Żmudka Z., Postrzednik S.: Air Polluting Emission Abatement Regarding Diesel Engine. Proceedings of 10th International Symposium "Transport and Air Pollution" TAP-2001. Boulder, Denver, Colorado, USA, 2001.
 98. Postrzednik S., Żmudka Z.: Thermodynamic Eco-Cycle of Internal Combustion Engine. Section: Petrol Engine Design. Automotive and Transportation Technology. ATT - Congress and Exhibition. SAE International. Barcelona, Spain, 2001.
 99. Żmudka Z., Postrzednik S.: Co-Acting of Fuel Supply Cut-off Technique and Oxidation Catalyst in Order to Emission Reduction from Diesel Engine. Section: Fuel Cut-off to Reduce Emissions. Automotive and Transportation Technology. ATT Congress and Exhibition. SAE International. Barcelona, Spain, 2001.
 100. Postrzednik S., Żmudka Z.: Analiza parametrów eko - obiegu silnika spalinowego. 27th International Scientific Conference on IC Engines KONES - 2001. Gdynia - Jastrzębia Góra, 2001.
 101. Żmudka Z., Postrzednik S., Ciesiołkiewicz A., Stopa P.: Konwertory katalityczne i ich wpływ na zmniejszenie szkodliwego oddziaływania silników spalinowych na środowisko. 27th International Scientific Conference on IC Engines KONES - 2001. Gdynia - Jastrzębia Góra, 2001.
 102. Postrzednik S., Żmudka Z.: Thermodynamic Method of Determination of Solid Material Porosity. International Conference on Efficiency, Costs, Optimization, Simulation and Environmental Aspects of Energy and Process Systems ECOS'2000. Enschede, The Netherlands, July 5-7, 2000.
 103. Postrzednik S., Żmudka Z.: Work of Internal Combustion Engine Fuelled with the Gaseous Fuel. International Conference on Efficiency, Costs, Optimization, Simulation and Environmental Aspects of Energy and Process Systems ECOS'2000. Enschede, The Netherlands, July 5-7, 2000.
 104. Żmudka Z., Postrzednik S., Ciesiołkiewicz A.: Reduction of Air Polluting Emissions from Diesel Engine. Second International Symposium "Issues in Environmental Pollution" IEP'2000. Lisbon, Portugal, 16-18 October 2000.
 105. Postrzednik S., Żmudka Z.: New Thermodynamic Cycle of Internal Combustion Eco-engine. Second International Symposium "Issues in Environmental Pollution" IEP'2000. Lisbon, Portugal, 16-18 October 2000.
 106. Żmudka Z., Postrzednik S., Ciesiołkiewicz A.: Reduction of harmful impact of combustion engines on environment by application of catalytic converters. 3-th International Scientific Conference "Air Protection in Theory and Applications". Szczyrk, 30 maja - 1 czerwca 2000.
 107. Ciesiołkiewicz A., Potrzednik S., Żmudka Z., Stopa P.: Badania porównawcze katalizatorów utleniających silników spalinowych z zapłonem samoczynnym. 26 Międzynarodowa Konferencja Naukowa Silników Spalinowych KONES'2000. Nałęczów, 10-13 września 2000.
 108. Postrzednik S., Żmudka Z.: Ocena porowatości wkładów ceramicznych katalizatorów silnikowych. 26 Międzynarodowa Konferencja Naukowa Silników Spalinowych KONES'2000. Nałęczów, 10-13 września 2000.
 109. Żmudka Z., Potrzednik S., Ciesiołkiewicz A.: Characteristics and Diminishing of Gaseous Emission from Diesel Engine. International Conference on Efficiency, Costs, Optimization, Simulation and Environmental Aspects of Energy Systems ECOS'99. Proceedings of ECOS'99. Tokyo, Japan, June 8-10, 1999.
 110. Żmudka Z., Potrzednik S., Ciesiołkiewicz A.: Compression-Ignition Engine Emission and Applied Methods of Its Reduction. 16-th International Symposium on Combustion Processes. Polish Academy of Science, Combustion Section of the Thermodynamics and Combustion Committee. Kazimierz Dolny, August 1-5, 1999.
 111. Potrzednik S., Żmudka Z., Ciesiołkiewicz A.: Effective Reduction of Emission from Diesel Engine in Its Whole Range of Work. 16-th International Symposium on Combustion Processes. Polish Academy of Science, Combustion Section of the Thermodynamics and Combustion Committee. Kazimierz Dolny, August 1-5, 1999.
 112. Żmudka Z., Potrzednik S., Ciesiołkiewicz A.: Wpływ katalizatora na jednostkową emisję substancji szkodliwych wysokoprężnego silnika spalinowego. XVII Zjazd Termodynamików. Zakopane, 6-11 września 1999.
 113. Potrzednik S., Żmudka Z.: Termodynamiczna metoda wyznaczania parametrów materiałów porowatych. XVII Zjazd Termodynamików. Zakopane, 6-11 września 1999.
 114. Postrzednik S., Ciesiołkiewicz A., Malkiewicz T., Żmudka Z., Stopa P.: Indykacja silników spalinowych. Indicating of Internal Combustion Engines. III Krajowa Konferencja "Podstawy Fizyczne Badań Nieniszczących". Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej, Oddział Gliwicki Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Gliwice, 8-9 wrzesień 1999.
 115. Postrzednik S., Ciesiołkiewicz A., Żmudka Z.: Badania silników spalinowych na stanowiskach hamownianych. Investigation of Internal Combustion Engines on Test Houses. III Krajowa Konferencja "Podstawy Fizyczne Badań Nieniszczących". Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej, Oddział Gliwicki Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Gliwice, 8-9 wrzesień 1999.
 116. Ciesiołkiewicz A., Potrzednik S., Żmudka Z.: Współdziałanie metody wyłączania cylindrów i katalizatora utleniającego w silniku ZS w celu ograniczenia emisji składników toksycznych. Co-acting of Cylinders Disconnection Method and Oxidation Catalyst in Diesel Engine. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "KONES'99", Zakopane, 8-12 września 1999.
 117. Żmudka Z., Potrzednik S., Ciesiołkiewicz A.: Emission Reduction in the Whole Operation Range of Diesel Engine. Proceedings of the International Workshop on "Environmental Impact of Energy Sector and Monitoring" and "B.Sc. and M.Sc. Teaching Systems and Credit Transfer Systems in Technical Universities". TEMPUS PHARE JOINT EUROPEAN PROJECT JEP-12008/97. Łopuszna - Gliwice, 13-17 September, 1999.
 118. Kruczek T., Ostrowski P., Żmudka Z.: Comparison of selected elements of the educational programs at different technical universities. Proceedings of the International Workshop on "Environmental Impact of Energy Sector and Monitoring" and "B.Sc. and M.Sc. Teaching Systems and Credit Transfer Systems in Technical Universities". TEMPUS PHARE JOINT EUROPEAN PROJECT JEP-12008/97. Łopuszna - Gliwice, 13-17 September, 1999.
 119. Żmudka Z., Postrzednik S., Ogierman L.: Qualitative Characteristics of Internal Combustion Engines Emission. First International Symposium "Issues in Environmental Pollution". Denver, USA, 23-26 August 1998.
 120. Postrzednik S., Żmudka Z., Ciesiołkiewicz A.: Diminishing of Gaseous Emission from Diesel Engines. First International Symposium "Issues in Environmental Pollution". Denver, USA, 23-26 August 1998.
 121. Postrzednik S., Żmudka Z.: Termodynamiczna metoda wyznaczania porowatości materiałów usypanych. X Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy. Świeradów Zdrój, wrzesień 1998.
 122. Żmudka Z., Potrzednik S.: Toxicity Parameters of Internal Combustion Engines Emission And Their Changes Within Catalyst. Florencs World Energy Research Symposium "Clean Energy For The New Century - FLOWERS'97". Florence, Italy, July 1997.
 123. Żmudka Z., Potrzednik S., Ogierman L.: Internal Combustion Engines Emission. XV International Symposium on Combustion Processes. Polish Academy of Science, Combustion Section of the Thermodynamic and Combustion Committee. Zakopane, September 1997.
 124. Potrzednik S., Żmudka Z., Ciesiołkiewicz A.: Methods of Reduction of Toxic Substances Emission From Combustion Engines. XV International Symposium on Combustion Processes. Polish Academy of Science, Combustion Section of the Thermodynamic and Combustion Committee. Zakopane, September 1997.
 125. Potrzednik S., Tiamiyu K.M., Żmudka Z.: Structure of The Granular Solid Fuel and Its Influence on The Gas Flow Through The Bed. XV International Symposium on Combustion Processes. Polish Academy of Science, Combustion Section of the Thermodynamic and Combustion Committee. Zakopane, September 1997.
 126. Potrzednik S., Żmudka Z.: Wskaźniki emisji substancji toksycznych oraz ich wykorzystanie do oceny efektywności katalizatora utleniającego w silniku wysokoprężnym. III Sympozjum Naukowo-Techniczne "Silniki Spalinowe w Zastosowaniach Wojskowych. Jurata, październik 1997.
 127. Żmudka Z., Potrzednik S., Ogierman L.: Characteristics and Indices of Internal Combustion Engines Pollutants. Twenty Sixth International Symposium on Combustion, Naples, Italy, July 1996.
 128. Potrzednik S., Żmudka Z., Ciesiołkiewicz A.: Reduction of the Toxic Substances Emission from Diesel Engines Used to Drive Mining Locomotives. 26-th International Symposium on Combustion, Naples, Italy, July 1996.
 129. Żmudka Z., Potrzednik S., Ogierman L.: Parameters and Toxcity of Internal Combustion Engines Emission. Symposium on Thermodynamics and the Design, Analysis and Improvement of Energy Systems; International Mechanical Engineering Congress and Exposition; The Winter Annual Meeting of ASME, Atlanta, USA, December 1996.
 130. Potrzednik S., Żmudka Z., Ciesiołkiewicz A.: Ograniczenie emisji substancji toksycznych z wysokoprężnych silników spalinowych. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Teoria i praktyka ochrony powietrza", Instytut Podstaw Ochrony Środowiska PAN, Ustroń, 1996.
 131. Żmudka Z., Potrzednik S., Ogierman L.: Substancje szkodliwe w spalinach silnikowych - emisja węglowodorów oraz ich struktura. XVI Zjazd Termodynamików, Komitet Termodynamiki i Spalania Polskiej Akademii Nauk, Kołobrzeg, wrzesień 1996.
 132. Żmudka Z., Potrzednik S.: Zmiany wskaźników emisji w obrębie katalizatora silnika wysokoprężnego. 22nd International Scientific on Combustion Engines KONES'96, Zakopane, wrzesień 1996.
 133. Postrzednik S., Żmudka Z.: Macro-scale Gas Flow Through the Granular Solid Fuel Bed. International Conference on Energy Systems ECOS'95, Istnbul, Turkey, July 1995.
 134. Postrzednik S., Żmudka Z.: Effects of Gas Flow Through the Granular Solid Fuel Bed. The Third Asian Pacific International Symposium on Combustion and Energy Utilization, Hong-Kong, December 1995.
 135. Żmudka Z., Postrzednik S.: Teoretyczno-obliczeniowa analiza procesu napełniania silnika spalinowego. V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna AUTOPROGRES'95: Pojazdy samochodowe, problemy rozwoju i eksploatacji. Sekcja II, Silniki Samochodowe, Warszawa - Jachranka, 17-19 maj 1995.
 136. Żmudka Z., Postrzednik S.: Ecological Indices of Internal Combustion Engines. Third International Symposium on Small Diesel Engines CIMAC'94, Warsaw, 23-24 May 1994.
 137. Żmudka Z., Postrzednik S., Ciesiołkiewicz A.: Emisja substancji szkodliwych przez silniki spalinowe oraz sposoby jej ograniczenia. V Międzynarodowe Seminarium Ekologiczne INTER-ECO'94, Katowice, 20-22 kwiecień 1994.
 138. Żmudka Z., Postrzednik S., Ogierman L.: Struktura węglowodorów spalin silnikowych ze szczególnym uwzględnieniem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Journal of Internal Combustion Engines. International Scientific Conference on Internal Combustion Engines KONES'94, Lublin - Nałęczów, 09.1994.
 139. Postrzednik S., Sobański I., Żmudka Z., Wacowski J.: Układ prostej oraz skośnej recyrkulacji spalin silnika wysokoprężnego 6C107. Ogólnopolska Konferencja Naukowa KONMOT'94 nt.: "Ekonomiczne i ekologiczne aspekty rozwoju pojazdów samochodowych i silników spalinowych", Kraków - Raba Niżna, październik 1994.
 140. Żmudka Z., Postrzednik S.: Investigation of internal combustion engines from the point of view of toxic substances emission. International Conference Energy System and Ecology ENSEC'93, Cracow, July 5-9, 1993.
 141. Żmudka Z., Postrzednik S.: Emission factors of toxic substances in various working points of internal combustion engines. Second International Conference on Combustion Technologies for a Clean Environment, Lisbon, 19-22 July, 1993.
 142. Żmudka Z., Postrzednik S., Soba_ski I., Tiamiyu K.M.: Investigation of the filling ratio of internal combustion engine and individual cylinders. IV Konferencja Naukowo-Techniczna Pojazdy Samochodowe, Problemy Rozwoju i Eksploatacji AUTOPROGRES'93, Warszawa - Jachranka, maj 1993.
 143. Żmudka Z., Postrzednik S., Sobanski I.: Stopień napełnienia poszczególnych cylindrów oraz całego silnika spalinowego. XV Zjazd Termodynamików, Gliwice - Kokotek, wrzesień 1993.
 144. Żmudka Z., Postrzednik S.: The exhaust gas composition dependence on engine working parameters. International Scientific Conference on Internal Combustion Engines KONES'93, Gdańsk - Jurata, 11-14 September, 1993.
 145. Żmudka Z., Postrzednik S.: Using the measurement of the exhaust gas composition of Diesel engines for determination of the filling ratio and emission factors of toxic substances. Second International Symposium on Small Diesel Engines CIMAC, Warsaw, May 1992.
 146. Żmudka Z., Postrzednik S.: Analiza pola pracy silników spalinowych w aspekcie emisji substancji toksycznych. International Scientific Conference on Internal Combustion Engines KONES'92, Szklarska Poręba, wrzesień 1992.
 147. Żmudka Z., Postrzednik S.: Analiza pola pracy silników spalinowych w aspekcie jakości procesu spalania. III Kolokwium "Spalanie - Problemy Emisji Zanieczyszczeń", Koninki 1992.
 148. Postrzednik S., Żmudka Z.: Evaluating and analysis of the filling ratio of the internal combustion engine. 3-rd International AUTEC Congress for Automotive Engineering. Stuttgart 1991.
 149. Żmudka Z., Postrzednik S.: Badanie korelacji między zawartością węglowodorów i sadzy w spalinach silnika wysokoprężnego. III Sympozjum "Zagadnienia Energetyczne w Mechanice", Szczyrk 1991.
 150. Żmudka Z., Postrzednik S.: Charakterystyka porównawcza emisji substancji szkodliwych silników spalinowych z zapłonem samoczynnym i iskrowym. II Kolokwium "Spalanie - Problemy Ochrony Środowiska". Szklarska Poręba 1991.
 151. Żmudka Z., Postrzednik S.: Wskaźniki emisji substancji szkodliwych w różnych punktach pracy silnika spalinowego. XIV Zjazd Termodynamików. Kraków 1990.
 152. Żmudka Z., Postrzednik S.: Using the chemical constitution of the exhaust gases for the evaluating of the filling ratio in various working points of the internal combustion engine. XI-th International Symposium on Combustion Processes. Międzyzdroje 1989.
 153. Ciesiołkiewicz A., Postrzednik S., Prugar E., Żmudka Z.: Badanie zmodyfikowanego układu zasilania silnika spalinowego z zapłonem iskrowym. II Sympozjum "Zagadnienia Energetyczne w Mechanice", Szczyrk 1989.
 154. Ciesiołkiewicz A., Prugar E., Żmudka Z., Gruszka J.: Zautomatyzowane stanowisko do badań par trących krzywka - popychacz z wykorzystaniem minikomputera do sterowania cyklu pomiarowego. III Konferencja NT AUTOPROGRES'88, Warszawa - Jadwisin 1988.
 155. Ciesiołkiewicz A., Prugar E., Żmudka Z., Marcinek A.: Badania nad zwiększeniem ekonomiczności silnika spalinowego FIAT 126 poprzez zmiany w układzie tworzenia mieszanki paliwowo-powietrznej. III Konferencja NT AUTOPROGRES'88, Warszawa - Jadwisin 1988.
Unpublished research (selected items) / Niepublikowane prace (wybrane pozycje)
 1. Reports from research works listed in the item Projects and grants / Sprawozdania i raporty z prac naukowo-badawczych zestawionych w punkcie Projekty i granty
 2. Żmudka Z.: Badania testowe samochodów (in English). Dydaktyczne materiały powielane (lecture notes).
 3. Żmudka Z.: Eksploatacja silników spalinowych i samochodów. Dydaktyczne materiały powielane (lecture notes).
 4. Żmudka Z.: Ekologia eksploatacji samochodów. Dydaktyczne materiały powielane (lecture notes).
 5. Żmudka Z.: Silniki spalinowe - kurs podstawowy. Dydaktyczne materiały powielane (lecture notes).
Instructions for laboratory practice (all in Polish) / Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych
 1. Żmudka Z.: Badanie składu spalin tłokowego silnika spalinowego o zapłonie iskrowym.
 2. Żmudka Z.: Badanie względnych wskaźników emisji substancji szkodliwych oraz wskaźników toksyczności spalin.
 3. Żmudka Z.: Badanie 3-funkcyjnego konwertora katalitycznego zainstalowanego w układzie wylotowym silnika ZI.
 4. Żmudka Z.: Badanie silnika o zapłonie samoczynnym HDD (Heavy Duty Diesel) według 13-fazowego europejskiego testu homologacyjnego ESC (European Stationary Cycle).
 5. Żmudka Z.: Ogólna budowa silnika - demontaż i montaż wybranych układów mechanicznych silnika.
 6. Żmudka Z.: Badanie porowatości złoża o znanej strukturze metodą "PoZm" - testowanie metody badawczej, (metoda opracowana przez prof. dr hab. inż. Stefana Postrzednika).
 7. Żmudka Z.: Badanie porowatości dowolnego ziarnistego złoża usypanego oraz podłoża reaktora katalitycznego według metody "PoZm", (metoda opracowana przez prof. dr hab. inż. Stefana Postrzednika).
 8. Żmudka Z.: Badanie składu spalin tłokowego silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym.
 9. Żmudka Z.: Badanie utleniającego konwertora katalitycznego zainstalowanego w układzie wylotowym silnika ZS.
 10. Żmudka Z.: Uzgadnianie równań bilansowych pierwiastków uczestniczących w procesie spalania.
 11. Żmudka Z.: Uzgadnianie parametru obciążenia oraz stopnia dociążenia obiegu, w ramach algorytmu doboru parametrów obiegu porównawczego Seiligera-Sabathe'a, stosownie do rzeczywistego obiegu silnika.
 12. Żmudka Z.: Układ napędowy samochodu - sterowanie rzeczywistym modelem zespolonego układu napędowego (skrzynka biegów, przekładnia główna, mechanizm różnicowy).
 13. Żmudka Z.: Badanie i wyznaczanie charakterystyki kanału o zmiennym przekroju.
 14. Żmudka Z.: Jakościowa regulacja mocy silnika - badanie stosunku λ nadmiaru tlenu (powietrza) przy spalaniu paliwa w silniku o zapłonie samoczynnym.
 15. Żmudka Z.: Ilościowa regulacja mocy silnika badanie stopnia ηv napełnienia silnika o zapłonie iskrowym.
 16. Żmudka Z., Ciesiołkiewicz A., Przybyła G.: Badanie głównych parametrów eksploatacyjnych silnika o zapłonie samoczynnym na stanowisku hamownianym wyposażonym w hamulec wodny.